Construction worker

ABAX kutter kostnader i bygg- og anleggsbransjen

Driver du innen bygg- og anlegg og vil øke lønnsomheten? Her lister ABAX opp fire smarte produkter som hjelper små og store bedrifter med å få bedre oversikt og kutte kostnader! 

ABAX gir deg markedets beste løsninger på de vanligste bransjeproblemene 

Uansett størrelse på bedriften, er det visse utfordringer som går igjen i bygg- og anleggsbransjen. Én ting er det omfattende regelverket knyttet til HMS. Arbeidstilsynet pålegger alle aktører å inneha HMS-kortet som dokumenterer at de blant annet ivaretar de ansattes sikkerhet.  

Men det fins selvfølgelig andre ting bransjen ser på som daglige utfordringer i tillegg: 

 • Å forhindre tyveri/ha oversikt over lett omsettelig verktøy og utstyr 
 • Å minimere privat bruk av firmabiler/minimere skader og driftskostnader på firmabiler 
 • Å effektivisere de ansattes arbeidsdag/øke antall fakturerbare timer 
 • Å høyne servicenivået overfor kundene/bedre kommunikasjonen med samarbeidspartnere og underleverandører 

 

Øk effektiviteten og antall fakturerbare timer med ABAX Flåtestyring  

Effektiv prosjektledelse og logistikk er ofte avgjørende for lønnsomheten i bygg- og anleggsbransjen. Med produktet ABAX Flåtestyring kan bedriften spare både drivstoffutgifter og lønnskostnader. Samtidig blir logistikken, effektiviteten og kundeservicen bedre, og antall fakturerbare timer øker. Interessert?  

For en leder er komplett oversikt over ansatte og geografisk plassering av firmabilene en forutsetning for å kunne yte topp service overfor kundene. I så måte er installering av ABAX Flåtestyring med GPS-funksjon gull verdt: 

 • Den viser firmabilenes geografiske plassering og kjørehistorikk 

 • Kartet oppdateres hvert minutt og kan brukes til å styre ansatte unna trafikkøer 

 • Den sparer ledelsen/ansatte for tid som kan brukes til å øke antall fakturerbare timer 

 • Ledelsen kan gi kunder/samarbeidspartnere nøyaktige oppdateringer på når de ansatte ankommer arbeidsplassen 

Denne avanserte hardwaren fra ABAX kan også benyttes i forhold til HMS for å øke de ansattes sikkerhet. Våren 2020 gikk Larvik Kommune til innkjøp av tjenesten for kriseberedskap. Slik kan de kartlegge hvilke ansatte i hjemmetjenesten som har vært hvor og med hvilket kjøretøy, dersom det skulle bli aktuelt med smittesporing i forbindelse med Covid-19. 

ABAX MINI – byggebransjens smarteste tyverisikring? 

Mange aktører i bygg- og anleggsbransjen eier verdifullt, lett omsettelig verktøy og utstyr. I tillegg til at tyveri fra firmabiler og byggeplasser er en konstant bekymring, blir kostbart verktøy ofte glemt og feilplassert slik at ansatte bruker arbeidstiden på leting.  

Undersøkelser viser også at ansatte i håndverksbedrifter bruker gjennomsnittlig 10 minutter hver dag, og dermed cirka 38 timer per år, på å lete etter verktøy. Løsningen? ABAX Verktøysporing, så klart! Med de små, robuste sporingsenhetene ABAX MINI, har ledelsen alltid oversikt over hvor verktøyet befinner seg. Det gir flere fordeler: 

 1. Utstyr blir ikke forlagt, tapt og kjøpt inn flere ganger 

 2. Utstyr blir i mindre grad lånt med hjem og glemt tilbakelevert av ansatte 

 3. Bedriften taper ikke fakturerbare timer på leting

 4. Ansattes bruk av ulike firmabiler og verktøy effektiviseres 

 5. Stjålet utstyr blir øyeblikkelig sporet opp 

For bedriftens større utstyr og maskiner har vi ABAX Equipment Control

ABAX

Senk driftskostnadene på bilene med ABAX Driving Behaviour 

Høye kostnader knyttet til bilparken er noe både små og store aktører i bygg- og anleggsbransjen sliter med. Mang en bedriftsleder bekymrer seg for eksempelvis uvøren kjøring, brå akselerering, småskader, store serviceregninger, hyppig privatbruk og høye forsikringspremier. Med ABAX Driving Behaviour kan du redusere ulykkesstatistikken. Undersøkelser blant våre egne kunder i bygg- og anleggsbransjen viser at oppfølging og tett dialog med sjåførene bidrar til penere kjøring og økt fokus på trafikksikkerhet. Den økonomiske gevinsten er at bedriftene reduserer driftskostnadene knyttet til bilparken. 

Slik fungerer det: 

Med produktet ABAX Driving Behaviour får du innsikt i sjåførenes kjøredata i form av tall og statistikk. Ledelsen kan se hvor mye bilene går på tomgang, og kunnskapen kan brukes til å legge om kjøreruter, eller også endre rutiner for kjøring til og fra delelager slik at arbeidsdagen effektiviseres. Kundeundersøkelser viser at ABAX Driving Behaviour kutter kostnader raskt på spesielt 4 områder:

 • Lavere drivstoff- og servicekostnader 

 • Økt miljøbevissthet blant sjåførene 

 • Firmabilene kjøres penere og blir involvert i færre ulykker 

 • Bilenes forsikringspremie går ned i pris 

 

Lyst til å vite mer om hvordan din bedrift kan øke lønnsomheten og bli mer konkurransedyktig? Ta kontakt med ABAX i dag for et uforpliktende tilbud fra våre dyktige medarbeidere! 

Jeg vil gjerne vite mer

En av våre ansatte vil kontakte deg på nummerert du oppgir

Ring meg

Kjenner du deg igjen?  

Da bør du teste vår gratis og enkle ROI-test (Return Of Investment). Ved å legge inn størrelsen på virksomheten, antall kjøretøy og sjåfører, ender du opp med et konkret kronebeløp som kan spares ved å benytte deg av ABAX sine tjenester.Testen tar kun få minutter, og gir verdifull innsikt i hvilke områder bedriften potensielt kan og bør gjøre besparelser.  

Her kan du se hvor mye du kan spare!