ABAX

Ulovlig bruk av data fra elektronisk kjørebok kan bli kostbart!

Som arbeidsgiver har du informasjonsplikt ved innføring av elektronisk kjørebok i virksomheten. Dette er det mange som ikke vet og konsekvensene kan bli store, og dyre!

Silje Engebretsen
Woman checking into car with ABAX Driver ID

Firmaet i denne artikkelen hadde ikke informert sine ansatte godt nok, og det ble dyrt:

Fikk 100 000 i bot for å bruke data fra elektronisk kjørebok ulovlig!

Ved innføring av et kontrolltiltak i virksomheten (elektroniske kjørebøker) har arbeidsgiver ifølge Arbeidsmiljøloven § 9-2 informasjonsplikt ovenfor de ansatte:

  • 9-2 Drøfting, informasjon og evaluering av tiltaket

Arbeidsgiver plikter å drøfte innføringen med de ansattes representanter før det settes i drift. Beslutningen om innføring kan allikevel fattes ensidig fra arbeidsgiver med basis i styringsretten. Alle ansatte må også informeres om tiltaket. Det skal regelmessig evalueres om tiltaket er nødvendig, dette vil spesielt bli aktuelt ved eventuelle endringer i gjeldende regelverk hva gjelder kjørebøker og selskapets drift i forhold til flåtekontroll.

I tillegg til at man har informasjonsplikt, er det også viktig at det informeres om hva som er formålet med datainnsamlingen. Årsaken til det er at ifølge Personollysningsloven § 11 b, kan ikke opplysninger brukes til annet enn det som er angitt som formål med innsamlingen:

  • 11. Grunnkrav til behandling av personopplysninger

Den behandlingsansvarlige skal sørge for at personopplysningene som behandles

b)bare nyttes til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges virksomhet.

I saken som det er linket til øverst i blogginnlegget hadde ikke arbeidsgiver (for øvrig ikke ABAX-kunde) gitt beskjed om formålet med innsamlingen. Når formålet ikke er kommunisert til de ansatte, bryter man loven ved å bruke data fra kjøreboksystemet. Vi anbefaler derfor alle våre kunder å skriftlig nedtegne innholdet i sitt internkontrollsystem. ABAX har utarbeidet en mal på dette, som kan lastes ned her.

Dersom du vil vite mer om lovverk rundt bruk av elektronisk kjørebok og andre kontrolltiltak i virksomheten, finnes det mye bra informasjon på www.datatilsynet.no.

Datatilsynet har også laget en GPS-veileder som gir bra informasjon rundt bruken av GPS-sporing i arbeidslivet. Her finner du veilederen med ABAX sine kommentarer.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe virksomheten din med å redusere risiko, kostnader og administrasjonstid?