ABAX

Slik fastsetter du bilens listepris som ny

Bilens listepris som ny settes til hovedimportørens listepris for vedkommende bilmodell inkludert merverdiavgift og vrakpant, utenom frakt- og registreringsomkostninger, levert importsted på tidspunktet for førstegangsregistrering hos Statens vegvesens trafikkstasjon.

Camilla Runnerstrøm Laumatia

Listeprisen som du skal bruke som grunnlag for fastsetting av standardfordelen, påvirkes ikke av at bilens kostpris er lavere enn listeprisen, for eksempel fordi det er gitt rabatter eller er gitt refusjon av avgifter ved kjøp av bil til bruk som drosje. Listeprisen påvirkes heller ikke av at bilprisene senere har gått ned, for eksempel som følge av avgiftsreduksjoner. Om de særlige reglene når listepris ved førstegangsregistrering ikke står i forhold til fordel ved den private bruken, gå til “Kjører du en bil hvor listeprisen avviker betydelig i forhold privat bruksverdi?”

Dersom du disponerer en bilmodell som er solgt til en spesialpris («kampanjepris» e.l.) vil denne prisen bare kunne brukes som listepris dersom prisen er lagt til grunn som listepris av Opplysningsrådet for Veitrafikken på tidspunktet bilen ble førstegangsregistrert.

Unngå dyre feil

Skaff deg den store sjekklisten for å unngå skattesmell på firmabil, yrkesbil og privatkjøring.

Last ned sjekklisten

Dersom du disponerer en bilmodell som er solgt til en spesialpris («kampanjepris» e.l.) vil denne prisen bare kunne brukes som listepris dersom prisen er lagt til grunn som listepris av Opplysningsrådet for Veitrafikken på tidspunktet bilen ble førstegangsregistrert.

Reglene om listepris ved førstegangsregistrering, gjelder også om du har kjøpt bilen brukt. Har man kjøpt bilen brukt fra utlandet, brukes listeprisen som ny i Norge på tidspunktet for førstegangsregistrering i utlandet.

Har du selv importert bilen som ny fra utlandet, skal listeprisen i Norge for samme bilmodell brukes.

For bilmodeller som ikke har listepris i Norge, må det skjønnsmessig fastsettes en pris med utgangspunkt i pris for tilsvarende bilmodell i Norge.

Reglene om listepris som ny i Norge gjelder imidlertid ikke når du som skattyter oppholder deg i utlandet og bilen ikke er anskaffet i Norge. Prisen settes da til opprinnelig listepris som ny i oppholdslandet. Flytter du til Norge og tar med deg bilen, skal listepris som ny i Norge på tidspunktet for førstegangsregistrering i utlandet brukes.

Oversikt over listepris på både personbiler og varebiler finner du her.

Kan du som skattyter ikke dokumentere opprinnelig listepris som ny, blir den fastsatt ved skjønn.

Omregistrerer du en varebil til personbil, skal du bruke listepris for tilsvarende personbil da bilen ble registrert første gang. Kjenner du ikke denne listeprisen, må du legge til det som normalt utgjør differansen i listepris mellom varebil og personbil for tilsvarende biltyper på tidspunktet for førstegangsregistrering.

Listeprisen skal ikke reduseres selv om bilen du disponerer er utstyrt med reklame.

Det tas ikke hensyn til at du som skattyter eventuelt ville ha valgt en rimeligere bil om du skulle bekostet privat bilhold selv. Når du faktisk disponerer en dyrere firmabil som du bruker privat, må skattleggingen uten videre bygge på det. Dette gjelder for eksempel eksklusive biler som disponeres av bilselgere.

Tilleggsutstyr legges til bilens listepris

Dersom bilen du disponerer har tilleggsutstyr skal bilens listepris ved førstegangsregistrering tillegges hovedimportørs listepris for ekstrautstyr ved beregning av standardfordelen. Har ikke hovedimportør listepris for ekstrautstyret, typisk ekstrautstyr som ikke direkte knyttes til en bilmodell og som ikke er fabrikkmontert, benytter du faktisk anskaffelsespris.

Ekstrautstyr som du må medregne, kan for eksempel være vinterhjul, radio/musikkanlegg, navigasjonsutstyr, lasteholdere, skiboks, tilhengerfeste, fastmontert utstyr til mobiltelefon mv.

Kjører du en bil med spesialinnredning/ekstrautstyr som utelukkende har verdi for yrkesbruken din, skal (liste-) prisen for dette utstyret holdes utenom ved valg av fordelssats. Som slikt ekstrautstyr regnes f.eks. alarm i arbeidsgiveren din bil.

Kjøper du på et senere tidspunkt ekstrautstyr til bilen som ville påvirket listepris om utstyret hadde blitt kjøpt samtidig med bilen, skal dette utstyret legges til bilens listepris og dermed inngå i grunnlaget for beregning av standardfordelen fra og med den måneden ekstrautstyret ble anskaffet.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe virksomheten din med å redusere risiko, kostnader og administrasjonstid?