ABAX

Slik er reglene for bruk av yrkesbil på vakt

Setter du deg opp på mange vakter for å kunne disponere yrkesbilen på kveldstid? Det hjelper dessverre ikke.

Silje Engebretsen
Slik er reglene for bruk av yrkesbil på vakt

Ofte hører jeg at ansatte setter seg opp på mange vakter fordi de da vil få bilen til disposisjon på kveldstid. Det virker som at det er en vanlig misforståelse blant brukere av yrkesbil at man kan bruke yrkesbilen til private oppdrag uten å beskatte dette, så lenge man er på vakt og har responstid. Årsaken til denne misforståelsen, tror jeg, er at de fleste «vet» at kjøring i forbindelse med vakt er yrkeskjøring. I ligningens ABC står det følgende om tilkalling utenom ordinære arbeidstid:

"Enkelte skattytere blir i visse situasjoner i arbeidet tilkalt til det faste arbeidsstedet. Ved nødvendig tilkalling utenfor ordinær arbeidstid, regnes reisen mellom det stedet skattyter oppholder seg og det faste arbeidsstedet, som yrkesreise. Det samme gjelder for returreisen fra arbeidsstedet tilbake til det stedet skattyter ble tilkalt fra eller til boligen.

Har skattyter beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet og bare møter på tilkalling (bakvakt/hjemmevakt), anses tilkallingen i denne sammenheng å være utenfor ordinær arbeidstid. Reise ved tilkalling i forbindelse med slik beredskapsvakt anses dermed som yrkesreise."

I  regelverket er det kun omtalt reiser fra hjem og til tilkallingssted. Det som kan forvirre her er bruken av «stedet skattyter oppholder seg». Det er i denne sammenheng enten en annen arbeidsplass, eller på vei til eller fra en bosted/arbeidsplass. Det er altså ikke fotballtrening, kjøpesenter eller middag hos svigermor som mange prøver seg med!

Det finnes ikke, hverken i dette punktet eller andre steder i regelverket, åpning for å benytte arbeidsgivers bil til private formål når man har beredskapsvakt, uten at dette vil utløse beskatning. Dette fører til at bedrifter ofte må kompensere for slike vaktordninger, fordi man da er "låst" til hjemmet.

Her er jeg helt enig med våre kunder at regelverket kan oppleves urettferdig. Men som Skatteetaten sier; "regelverket er laget for at det skal være lett å håndheve, ikke nødvendigvis for at det alltid skal være rettferdig for alle....."

Har du andre skatterelaterte spørsmål kan du kontakte vår kundeservice.