ABAX

Omvendt bevisbyrde ved bruk av yrkesbil!

For yrkesbil er det opp til bedriften å bevise at all kjøring er i henhold til regelverket. Dette kalles omvendt bevisbyrde, og utgjør en betydelig risiko både for eier og fører av yrkesbilen, som begge risikerer skattesmell ved utilfredsstillende dokumentasjon.

Silje Engebretsen
Omvendt bevisbyrde ved bruk av yrkesbil!

I hverdagen tenker jeg sjeldent på om det er noen risiko og ikke føre tilfredsstillende kjørebok på bruk av yrkesbilen. Det er jo ikke noe å bruke masse tid og energi på egentlig. Vel og merke så lenge alt er på stell!

Derimot er det flere ting som burde «plage» deg litt hvis du ikke har installert en elektronisk kjørebok i yrkesbilen din.

Her er tre ting du må være obs på:

  1. I skattesaker er det omvendt bevisbyrde. Dersom ligningsmyndigheten mener å ha grunn til å tro at en bil har vært benyttet privat er det opp til skattyter å dokumentere det motsatte

  2. Det er en mangeårig praksis at brukere av yrkesbil også har benyttet bilen til privat formål. Dette har skjedd med mer eller mindre stilltiende aksept fra arbeidsgivere, men betyr ikke nødvendigvis at det er lov

  3. Regelverket rundt bruk av yrkesbiler har blitt bedre de siste årene, men er fortsatt uoversiktlig. En opprydning i regelverket i 2016 hjalp betraktelig, men det er fortsatt mange regler som inneholder et element av skjønnsmessig vurdering

Hvordan fungerer det i praksis?

Praksisen med omvendt bevisbyrde er spesielt interessant, og svært viktig å merke seg. Dette betyr i praksis at Skattemyndighetene ikke trenger å bevise at bruken er ureglementert, det er opp til bedriften, og den ansatte som kjører bilen, å bevise at all kjøring er i henhold til regelverket. Og eneste måten du eller den ansatte kan bevise dette er ved korrekt dokumentasjon gjennom en kjørebok. For å slippe manuelt arbeid er det enklest å installere elektronisk kjørebok i bilen.

For å unngå å havne i denne skattefella er det altså to ting som gjelder:

  • At du dokumenterer for turene du kjører privat

  • At du betaler for turene du kjører privat

I praksis har det vist seg at en nøyaktig utfylt kjørebok er den eneste dokumentasjon som vil godtas.

Fra 1.1 2016 ble det krav om bruk av elektronisk kjørebok for de som kjører grønnskilta yrkesbil hvis bilen blir brukt privat. Det er også påbudt med elektronisk kjørebok for firmabiler som kjører over 40.000 kilometer i året, og som ønsker fradrag på nyprisverdien på bilen.

Du bør også merke deg at du kan benytte yrkesbilen fritt til sporadisk bruk, hvor grensen er maksimalt 1000 km årlig, fordelt på maksimalt 10 dager.

Det hjelper ikke å tro

Selv om du gjør så godt du kan, og tror du har ditt på det tørre, løper du likevel en stor økonomisk risiko dersom ligningsmyndighetene mener å tro at du ikke har fulgt reglene godt nok. Da sitter du som nevnt selv med bevisbyrden. Skatteregelverket er innrettet slik at dersom det ikke kan fremlegges tilstrekkelig bevis for at man har fulgt regelverket, så skal "ligningsmyndighetene etter en konkret vurdering legge til grunn hva de finner mest sannsynlig". Med denne type bestemmelser settes den enkeltes rettsikkerhet i fare. Konsekvensen er at dersom man aldri har benyttet en yrkesbil til private formål, vil man likevel kunne bli beskattet for fri bil så lenge man ikke kan dokumentere sin uskyld. Ganske vanvittig, men sånn er reglene.

Trenger du ytterligere informasjon om skatteregler?

Last ned Skatteguiden her