ABAX

Hvorfor AEMP 2.0 er viktig for en maskinflåte med ulike produsenter

Effektiv styring av maskinflåter i bygg- og anlegg er avgjørende for å sikre lønnsomheten. Oversikt over alle maskiner og deres tilstand på tvers av alle lokasjoner er avgjørende for å øke utnyttelsen, effektiviteten og forhindre nedetid.

Richard Aertssen
Hvorfor AEMP 2.0 er viktig for en maskinflåte med ulike produsenter

De fleste utstyrsprodusenter (OEMer) tilbyr en telematikkløsning for sine maskiner som gir tilgang til data på ulike nivåer. Historisk sett har det vært nødvendig å bruke plattformen levert av hver enkelt OEM for å se dataene.  

Med flåter bestående av maskiner fra ulike produsenter kan det være utfordrende å samle alle dataene for å få et overblikk. I tillegg vil bedrifter med store flåter bestående av hundrevis av maskiner få inn enorme mengder data som kan bli overveldende og ikke minst tidkrevende å ta i bruk.

Felles standard gjør det enklere å benytte data 

For å få orden på et kaos av telematikkdata, introduserte Association of Equipment Management Professionals (AEMP) en telematikkstandard i 2010.

Standarden har utviklet seg over tid, og AEMP 2.0 (også kjent som ISO 15143-3) er den nyeste versjonen per i dag.  

AEMP skaper et felles dataformat som gjør det lettere å trekke ut flåtedata fra ulike OEM-er og samle disse i en portal. Nesten 20 parametere er en del av standarden, og inkluderer datapunkt som: anleggsflåtens timebruk, drivstofforbruk, tid på tomgang, tilstandsrapport, vedlikehold og kommende service. I tillegg tilfører ABAX Smart Connect en nyttig miljørapport som et verktøy for bedrifter på vei inn i det grønne skiftet. 

Enklere for flåteadminstratorer   

God og enkel tilgang til ISO-dataene gjør det mulig og enklere for flåteadminstratorer å lede hele flåten på tvers av forskjellige leverandører og maskintyper. En felles plattform kan enkelt generere et fullstendig bilde av utnyttelse, drivstofforbruk, vedlikehold, samt andre parametere på tvers av flåten, på tvers av prosjekt og med ulik geografi, på tvers av selskapet.  

Et samlet bilde av selskapets eiendeler gjør at hele flåten kan styres med økt effektivitet, og i mange tilfeller gjør AMP 2.0 det mulig for selskaper å redusere antall maskiner i flåten til fordel for leie, for bedre planlegging av vedlikehold, samt unngå nedetid som ikke er planlagt i maskinparken. 

ABAX Smart Connect gjør det enklere for flåteadmin

ABAX Smart Connect er en portal utviklet for flåteadministratorer og forenkler hverdagen til bedrifter med et bredt utvalg av maskiner. Ved bruk av maskinenes fabrikkmonterte telematikkenheter har vi laget en leverandørnøytral portal som enkelt lar deg koble sammen alle bedriftens enheter. 

Vi kan hjelpe deg med maskinflåten

Ta kontakt for spørsmål er be om en demo for å lære mer om ABAX Smart Connect.

Kom i gang