ABAX

Hva er geofence?

Uavhengig om du har hørt om geofence eller ei, bør du ta det i bruk for å få bedre kontroll på dine maskiner og utstyr.

Silje Engebretsen

Geofences er en form for «digitale gjerder» hvor områder defineres og «rammes inn» ved hjelp av vår programvare.

Flere forskjellige bruksmåter

Våre kunder bruker tjenesten mest til å ifå overiskt i kartet over at  alt utstyr er innenfor det definerte området, men vi leverer også rapporter på «ut av området», som varsler og dokumterer når ditt utsyr er på vei ut av det digitiale gjerdet.

Vi har flere kunder som drar nytte av geofence

En av våre kunder i Buskerud bruker funksjonen til ukentlige driftsmøter for å sjekke status på alt utstyr. De viser ABAX-kartet på storskjerm og går gjennom deres definerte geofences. Hvis alt utstyr er innenfor et definert område er det ok, men hvis utstyr er utenfor må det sjekkes opp.

Bruk av ABAX geofences sparer denne kunden for  mange timer med arbeid for manuell status på alt utstyr hver uke,. De trenger kun å fokusere på den lille andelen av utstyr som ikke er på en definert byggeplass og starte søket etter dette ved hjelp av ABAX.

Les alt om ABAX Geofence

Tilpasset kundens behov

Som vanlige gjerder kan også et geofence ha ulike størrelser, så det spiller ingen rolle hvor stor eller liten eksempelvis byggeplassen er, bygget eller byen er.

Teknologien fungerer med hjelp av maskiner utstyrt med GPS som rapporterer  inn sine koordinater, og hvis koordinatene ikke samsvarer med det «digitale gjerdet» som er definert vil enheten gi beskjed.

Med denne teknologien slipper du å bekymre deg for at noen skal ta seg inn på byggeplassen og fjerne utstyr. Du får en beskjed når det eventuelt skjer. Med løsningen er det mindre sannsynlig at ting blir borte fra en ubemannet bygge- og arbeidsplass, og du har full kontroll på alt utstyr til enhver tid.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe virksomheten din med å redusere risiko, kostnader og administrasjonstid?