ABAX

Hva er forskjellen på yrkesreiser og private reiser?

Har du lurt på forskjellen mellom yrkesreiser og private reiser? Det kan virke komplisert å skille de to, så la oss forklare deg forskjellene.

Silje Engebretsen
Hva er forskjellen på yrkesreiser og private reiser?

Yrkesreiser er skattefrie og er i hovedsak alle reiser som foretas av hensyn til arbeidet. Privatreiser er skattepliktige og er i hovedsak alle reiser med privat formål.

Hva er private reiser?

Private reiser er eksempelvis reiser mellom hjem og fast arbeidssted, også kjent som en arbeidsreise. Andre private reiser kan være en tur til hytta, eller en avstikker fra normal yrkesreise, for eksempel for å levere barn i barnehagen.

Hva er en yrkesreise?

En yrkesreise er en reise mellom hjem og ikke fast arbeidssted, for eksempel ute hos en kunde, eller på en byggeplass. Hvis du kun skal en kort tur innom kontoret, for deretter å dra videre til ikke fast arbeidssted (f.eks. kunde eller byggeplass), så er dette også kategorisert som en yrkesreise, så lenge oppholdet på kontoret/ fast arbeidssted ikke er lengre enn 30 minutter.

For å gjøre dette klarere skal vi definere fast og ikke-fast arbeidssted.

Fast arbeidssted

  • Som fast arbeidssted anses det stedet hvor skattyter normalt utfører sitt arbeid

  • Arbeider skattyter på flere arbeidssteder i samme arbeidsforhold, skal det arbeidsstedet hvor det meste av arbeidstiden tilbringes i den enkelte kalendermåneden

  • Et arbeidssted hvor skattyteren normalt ikke utfører sitt arbeid, blir et fast arbeidssted i tillegg til andre faste arbeidssteder, såfremt skattyter arbeider der sammenhengende i mer enn to uker

Ikke-fast arbeidssted

  • Ikke-fast arbeidssted er arbeids- eller oppmøtested som ikke omfattes av reglene om fast arbeidssted

  • Annet sted enn fast arbeidssted der arbeidstakeren er deltaker på kurs, møte eller lignende

  • Sted hvor arbeidstaker ikke arbeider mer enn 10 dager i inntektsåret. I slike tilfeller må det tas en selvstendig vurdering for hvert arbeidsforhold

 Se også vår illustrasjon på eksempler på hva som er private reiser og hva som er yrkesreiser:

 

 

Trenger du en enkel løsning for å holde styr på alt uten å bruke tid på det?

I så fall er vår elektroniske kjørebok-løsning noe for deg.

 

Kilde for info om fast og ikke-fast arbeidssted er Skatte-ABC på skatteetaten.no