ABAX

Fikk sparken etter GPS-overvåkning

Silje Engebretsen
Fikk sparken etter GPS-overvåkning

I dag har det vært mye oppmerksomhet i media rundt en sak fra tidligere i sommer. Både Dagbladet, VG og Aftenposten, samt flere radiostasjoner, slår opp saken hvor en ansatt er blitt sagt opp etter at det er avdekket at han har tatt lange pauser og samtidig skrevet overtid.

Den ansatte bestrider dette, men arbeidsgivers bevis er ganske sterke. Problemet oppstår når arbeidsgiver har avdekket dette via GPS-system i bilene. Jeg har tidligere skrevet om saken under overskriften Overvåkning?, og skal ikke gjenta det. Forutsatt at journalistene fremstiller saken riktig, tyder alt på at arbeidstaker har svindlet arbeidsgiver, og arbeidsgiver har avdekket dette på en ulovlig måte. Med andre ord: begge taper.

Hva skjedde med den nøytrale presse?Noe jeg imidlertid finner sterkt kritikkverdig er pressens vinkling på saken. Fra alle kanter kritiseres arbeidsgiver. Ikke fordi han har sagt opp en utro tjener, men for måten han har avdekket det på. Jeg er helt enig i at fremgangsmåten til arbeidsgiver er kritikkverdig, men dette gjør ikke at arbeidstakers handlinger er blitt mindre kritikkverdige.

Pressens fremstilling av denne saken (og mange andre saker) er alt annet enn nøytral. Pressens oppgave som en nøytral og uhildet nyhetsformidler virker å tilhøre en fjern fortid. Pressen ser det som sin absolutt viktigste oppgave å skape overskrifter som sikrer lesere. I denne saken er det en nyhet at det er benyttet GPS-system for å avdekke kritikkverdige forhold. GPS-systemet innebærer en nyhet, at arbeidstaker og arbeidsgiver gjør noe som er kritikkverdig er dagligdags. Dermed er det omtale av GPS-systemet som selger aviser, og den balanserte fremstillingen av kritikkverdige forhold på begge sider blir uinteressant.

Jeg ønsker meg tilbake til en tid med en nøytral presse, og en tid hvor overskriften i en sak faktisk ga en riktig forventning om innholdet i teksten.