ABAX

Elektronisk kjørebok og det rettferdige veiavgiftssystemet

Når vi snakker om kjørebøker, står valget ofte mellom manuelle og elektroniske kjørebøker. Men hva er egentlig forskjellen, og hvorfor skal du vurdere den elektroniske versjonen? Her er noen grunner:

Camilla Runnerstrøm Laumatia
ABAX COMPLY
  1. En elektronisk kjørebok sparer tid ved å automatisere prosessen, mens manuell registrering kan ta opp en del av dagen din.

  2. Mens du kanskje har lagret manuelle kjørebøker fra de siste seks årene, tar vi vare på din elektroniske kjørebok dokumentasjon så lenge som skattemyndighetene krever det.

  3. Med en elektronisk kjørebok har du full oversikt over hvor bilene dine er til enhver tid, i motsetning til manuelle bøker som bare viser hvor de har vært.

  4. Ved hjelp av elektronisk kjørebok kan drivstoffkostnader reduseres med opptil 20%.

  5. Elektroniske systemer gir deg sikkerhet ved at private turer ikke blir gjort med yrkesbiler, og den er alltid tilgjengelig for sjekk, uansett tid eller sted.

Bortsett fra disse fordelene med elektroniske kjørebøker, vokser det også en bevegelse mot et mer rettferdig veiavgiftssystem i Norge. Dette systemet vil basere avgiftene på kjørelengde ved hjelp av GPS-sporing. Tanken er at en slik tilnærming vil være mer rettferdig enn dagens system med bompenger og drivstoffavgift.

Dette er ikke en fremmed idé. ABAX foreslo allerede i 2012 en løsning hvor GPS-sporing brukes til å fastsette avgifter basert på faktisk kjørelengde. Dette vil ikke bare gjøre systemet rettferdig, men også mer miljøvennlig, minske trafikktetthet, og potensielt føre til redusert tid i kø.

Teknologien for dette er klar, og det handler om å innføre en enhet (OBU) i kjøretøyene som registrerer kjørelengde, tidspunkt, og sted. Denne enheten kan også automatisk kalkulere avgifter basert på kjørte ruter, noe som kan erstatte behovet for fysiske bokser for bompasseringer. I tillegg kan den registrere parkering basert på bilens stillstand, og deretter beregne parkeringsavgift basert på hvor bilen er parkert. 

Når det gjelder personvern, er løsningen i tråd med GDPR. Data lagres i en definert periode og ingen kjøredata sendes ut som kan kompromittere sjåførens personvern. 

Det er på høy tid at Norge innfører et system som dette. Teknologien er klar, og det er på tide å innføre en mer rettferdig veiavgift. ABAX, som har hatt denne løsningen klar lenge, er klare til å bidra. La oss gå foran som et eksempel i Europa og innføre et mer rettferdig veiavgiftssystem! 

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe virksomheten din med å redusere risiko, kostnader og administrasjonstid?