ABAX

En rask oversikt over de ulike typene reise for deg med yrkesbil

Vet du forskjell på de ulike typene reise?  Arbeidsreise, pendlerreise, besøksreise, tjenestereise eller yrkesreise. Her får du en rask oversikt over de ulike typene reise for deg med yrkesbil.

Jon Ole Segerfeldt
En rask oversikt over de ulike typene reise for deg med yrkesbil.

Arbeidsreise

Arbeidsreise er en reise mellom hjem og fast arbeidssted eller mellom to faste arbeidssteder. Den typiske arbeidsreise vil være den daglige reisen mellom hjem og arbeid.

Pendlerreise

En pendlerreise er en arbeidsreise med overnatting og er normalt av lengre varighet.

Besøksreise

En besøksreise er en reise mellom hjem og sted for pendleropphold, når arbeidstakeren skal returnere til arbeidsstedet og reisen hovedsakelig har et privat formål.

Yrkesreise

En yrkesreise er en reise som inngår i utøvelsen av selve yrket. Eksempler på dette vil være en reise til et ikke-fast arbeidssted, uavhengig av hva som er startpunktet for denne reisen. Videre vil en reise der skattyter er sendt ut av sin arbeidsgiver, og av hensyn til arbeidet må bo utenfor hjemmet, være en yrkesreise, med mindre reisen skal betraktes som en besøksreise.

Tjenestereise

En tjenestereise er en yrkesreise som omfattes av Statens reiseregulativ. Dette innebærer at reisen normalt er pålagt og at den ikke har en fast karakter. Utføres reisen som en fast del av arbeidet og således fremstår som et rutinemessig oppdrag,vil det ikke være en tjenestereise. Dette gjelder selv om reisen er foretatt av en privat ansatt. I praksis vil det ikke være noen forskjell på de reiser som omfattes av begrepene yrkesreise og tjenestereise.

Ytelser

Dette gjelder også for den skattemessige behandlingen av de ytelser som arbeidstakeren mottar fra arbeidsgiveren under slike reiser/opphold. I en rekke tilfeller vil det være vanskelig å trekke grensen mellom de forskjellige typer av reiser, for eksempel i de tilfeller hvor arbeidstakeren må bo utenfor hjemmet som følge av arbeidet. Har en arbeidstaker flere arbeidssteder hos samme arbeidsgiver, må det legges vekt på oppholdets varighet på det enkelte sted. Et opphold som har en varighet på mer enn seks måneder må i utgangspunktet anses som pendling fra første dag. Har oppholdet kortere varighet må det foretas en konkret helhetsvurdering av oppholdet.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe virksomheten din med å redusere risiko, kostnader og administrasjonstid?