Bli med oss på vår reise mot å bli karbonnøytral i 2022

100% CO2-neutraal in 2022

In 2020 werden de activiteiten van ABAX klimaatneutraal. In 2021 zijn we begonnen met het aanpakken van emissies die we niet bezitten of waarover we geen controle hebben, maar waarvan we deel uitmaken via onze waardeketen. In 2022 willen we 100% klimaatneutraal zijn, inclusief onze waardeketen.

De resterende uitstoot compenseren we met PAS 2060-gecertificeerde koolstofprojecten die de lokale gemeenschappen in Centraal-Afrika ondersteunen, goedgekeurd door de Gold Standard Foundation (GS).

Lees ons duurzaamheidsverslag

Verminder de uitstoot van uw bedrijf door telematicagegevens te gebruiken

Telematica maakt dingen slim, en slimme voertuigen, uitrusting en machines spelen een belangrijke rol bij het meten van emissies naar vloten en machines, en bij het ondersteunen van de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN, met name duurzaamheidsdoelstellingen 11 en 13.

Telematica helpt u de werking van voertuigen, machines en gereedschappen te stroomlijnen door waardevolle gegevens in realtime aan wagenparkbeheerders te presenteren. Met dit inzicht wordt het mogelijk om de levensduur van uw assets te verlengen en te besparen op resources, wat zowel financieel als voor het milieu grote voordelen oplevert.

ABAX Eco Pledge

Milieu

Lees meer over onze samenwerking met WeForest, waar we één boom planten voor elke unit die we verkopen en onze opruimprojecten tegen zwerfafval.

Maatschappij

ABAX volgt Duurzaamheidsdoelstelling 11 van de VN, Duurzame steden en gemeenschappen, en 13, klimaatverandering stoppen door middel van telematica.

Bestuur

Verantwoorde corporate governance heeft een hoge prioriteit en wij zijn van mening dat dit cruciaal is voor winstgevendheid en waardecreatie op de lange termijn.

Mensen

Bij ABAX geloven we in gelijke kansen voor iedereen.