ABAX

Postra Oy

Aikaa ja rahaa säästyi, kun Postra Oy:n asentajat siirtyivät käyttämään ABAX Triplog -sähköistä ajopäiväkirjaa. Aikaisempaan verrattuna edistys oli huomattava, sillä paperisen ajopäiväkirjan täyttäminen useaan kertaan päivässä vei turhaa huomiota Postran korjausrakentamisen ammattilaisilta.

Postra Oy

Sähköinen ajopäiväkirja vapauttaa aikaa ja hermoja varsinaisen työn tekemiseen

Jaakko Palola työskentelee yrittäjänä Postra Oy:ssä, mikä palvelee isännöitsijöitä ja taloyhtiöitä pienissä korjausrakentamisen töissä. Vesivahinkopalvelut ja kiinteistöissä olevien ongelmien
selvitys kuuluvat tehtäviin. Työt ovat monipuolisia, arkisia korjaus- ja asennustöitä, mitä taloyhtiö kohtaa elinkaarensa aikana. Vaihtelevat työtehtävät vaativat tekijältä paljon.

Postra Oy on ollut ABAXin asiakkaana helmikuusta 2017. Triplog on asennettu vuosina 2017-2020 jo yrityksen kahteenkymmeneen ajoneuvoon. Sähköinen ajopäiväkirja dokumentoi automaattisesti kaikki matkat GPS-paikannustekniikan avulla ja merkitsee työajojen kilometrit muistiin.

“Postran toiminnassa ABAXin automaattisen ajopäiväkirjan tuomat edut korostuvat, koska meidän työmme ovat pieniä. Yhden päivän aikana saattaa asentajalla olla useampia eri projekteja, joihin liittyy tarvikehankintoja ja jätteidenkuljetusta. Säästämme työaikaa, kun ajopäiväkirjan manuaalinen täyttäminen ei enää keskeytä asentajamme työpäivää”, kertoo Jaakko Palola ja täsmentää:

“Asentajamme ratkovat ja toteuttavat töitä itsenäisesti. Pyrimme mahdollisimman hyvään asiakaspalveluun, jolloin asentajalta vaaditaan paljon osaamista ja toimenpiteitä korjaustyöhön liittyen esimerkiksi tiedottamisen ja pölynhallinnan osalta. Postra on yrityksenä halunnut tehdä kaikkensa, että huippuosaajamme saavat keskittyä vain varsinaisiin ja toiminnan laadun kannalta oleellisiin työtehtäviinsä. Auto on keskeinen työkalu ja ajopäiväkirjantäyttö olennainen osa sitä. Oli itsestään selvää, että tarvitsemme sähköisen ajopäiväkirjajärjestelmän.”

Abax järjestelmä ratkaisi osaltaan Postra Oy:n tavoitteen luoda sellaiset olosuhteet, että asentaja voi keskittyä paremmin yksittäisiin työtehtäviinsä työpäivän aikana ja pitää ajopäiväkirjaa helposti ja lainmukaisesti.

“ABAXin avulla pystymme aukottomasti näkemään, missä auto on ollut ja miten kauan oltu kohteessa. Lisäksi yhdellä silmäyksellä näkee vapaiden asentajien sijainnit, jos tulee hälytys johonkin kohteeseen."

Jaakko Palola, Postra Oy

Helppo käyttöönotto ja palvelun hyödyt

 "Kaiken uuden käyttöönotto mietityttää, mutta ABAX Triplog sähköinen ajopäiväkirja osoittautui helpoksi. Ajopäiväkirja lähtee automaattisesti käyntiin, kun ajoneuvo starttaa. Nähdään ajetut ajoreitit, kohteessa oloaika, pysähdykset ja saamme tarvittaessa raportteja ajokäyttäytymisestä”, kertoo Jaakko Palola.

ABAX Triplogiin Postra Oy:llä päädyttiin lähinnä sen vuoksi ettei kaikki asentajat muistaneet täyttää ajopäiväkirjaa riittävän tunnollisesti. He halusivat löytää ratkaisun mikä helpottaisi asentajien arkea ja jonka avulla saataisiin pakolliset velvoitteet näiltä osin asianmukaisesti hoidettua. 

”Mikäli asentaja olisi täyttänyt ajopäiväkirjaa säntillisesti ja säännöllisesti niin kirjauksiin ei olisi kulunut kovinkaan paljoa aikaa per viikko (noin 0,5-1h/vko). Ongelma oli se, ettei kirjauksia tehty säännöllisesti ja tästä syystä kirjauksien tekemiseen jälkikäteen kuluikin jo enemmän aikaa. Varovaisesti laskettuna työaikakulua vanhan mallin ajopäiväkirjan täyttöön kuluisi meillä noin 500-1000€/kk.”, Jaakko Palola sanoo ja jatkaa:

”Triplogin eduksi on laskettava suorien työaikasäästöjen lisäksi automaattisen ajopäiväkirjan muut mukanaan tuomat edut ja hyödyt. Meille ehkä tärkeimpänä lienee se että triplogin kautta olemme saaneet luotua asentajan työskentelyolosuhteita paremmiksi - asentajan ei tarvitse murehtia ajopäiväkirjasta lainkaan. Pyrimme koko ajan löytämään keinoja joilla helpotamme asentajiemme arkea niin että työskentely Postralla on mukavaa ja toiminnan laatu pysyisi erinomaisella tasolla myös jatkossa.  Sähköisen ajopäiväkirjan taloudelliset hyödyt ovat joka tapauksessa kuluja suuremmat.”, sanoo Palola.

“ABAXia on helppo suositella! ABAXin ammattimainen asiantunteva ote vakuutti heti yhteistyön alussa. Palvelun taso on ollut hyvä: palvelua on saanut nopeasti ja yhteistyö on ollut tiivistä. Jos yrityksemme ajoneuvopolitiikkaan tulee muutoksia, ABAX -yhteistyö tulee jatkumaan muutoksista huolimatta”, kertoo Palola tyytyväisenä.

Näytämme sinulle miten ABAX voi auttaa tehostamaan työpäivääsi.

 

Tilaa uutiskirjeemme