ABAX Fleet Management Transport

ABAX Fleet Management Transport on täydellinen kuljetusalan yrityksille.

Man looking out from a orange truck

KATTAVA YLEISKUVA JA RAPORTOINTI AJOKALUSTOSTASI

ABAX Fleet Management on keskeinen väline yritykselle, joka pyrkii maksimoimaan ajoneuvon käytön, varmistamaan lainsäädäntöjen noudattamisen ja säästämään aikaa ja rahaa. ABAXin järjestelmä dokumentoi automaattisesti ajoneuvon liikkeitä hyödyntämällä GPS-tekniikkaa. Se kirjaa ajoneuvojen ja niiden lisälaitteiden käytön, lataa digitaalisen ajopiirturin massamuistin ja kuljettajakortin tiedot automaattisesti sekä seuraa kuljettajien ajotapaa, kun paikannuslaite on kytkettynä ajoneuvon digitaaliseen CAN-väylään. 

DIGIPIIRTURITIEDON JA MASSAMUISTIN ETÄPURKU

ABAX Fleet Management järjestelmällä voit helposti etäpurkaa sekä kuljettajakortin että massamuistin (.ddd tiedosto) huolimatta siitä, missä ajoneuvosi ja kuljettajasi ovat. EU-asetuksen mukaan kuljettajakortti on purettava vähintään 28 päivän välein ja massamuisti joka toinen tai kolmas kuukausi.
Mikäli kuljettajat tai rekat ovat ajossa, on vaikeaa ja aikaa vievää saada heitä käymään toimistolla kortteineen purkamassa niitä. Yritys saa sakkoja, jos niitä ei tarkastuksen yhteydessä ole. Vie myös aikaa mennä hakemaan massamuistitiedostot ajoneuvosta joka toinen tai kolmas kuukausi. Keskimääräinen muistinpurkuaika on 30-45 min per ajoneuvo, mikäli se tehdään vanhaan tapaan. ABAX Fleet Management järjestelmällä tämä hoituu nopeasti käyttäen etäpurkua. Tämä säästää sekä aikaa että rahaa ja auttaa ajoneuvojen pääkäyttäjän työtä.

PYYDÄ TARJOUS TUOTESIVUILLAMME! 

DIGITAALISEN AJOPIIRTURIN REAALIAIKAINEN NÄKYMÄ

Voit seurata kuljettajien ajoa, työtä ja lepoaikoja. Tämä auttaa kuljetusyhtiöitä suunnittelemaan helpommin uusia tilauksia, parantamaan asiakaspalvelua ja valvomaan, että kuljettajat noudattavat EU:n ajo- ja lepoaika-asetuksia.
*Raskaan kaluston ja yli 3500 kg ajoneuvo-yhdistelmien kuljettajien on pidettävä laissa määrätyt tauot. Tätä säännöstellään pakollisella vuorokausi- sekä viikkolevolla yhteisten eurooppalaisten säännösten ja asetusten mukaan ajopiirturia apuna käyttäen. 

KULJETTAJAN TUNNISTUS

Voit nähdä, kuka kuljettajista ajaa ajoneuvoa ja laatia raportteja koskien tiettyä ajoneuvoa tai kuljettajaa. Kuljettajantunnistus voidaan tehdä suoraan ajopiirturin kuljettajakortista. Tämä on erityisen helppoa kuljettajille, koska heillä ei tarvitse olla ylimääräistä korttia tai avainta tunnistautumiseen. Vanhemmassa kalustossa, jossa ei ole digitaalista ajopiirturia, tunnistuksen voi tehdä esim. iButton-magneettitunnistimella.

KULJETTAJAN AJOKÄYTTÄYTYMINEN JA POLTTOAINEKULUTUS

ABAX Fleet Management on täydellinen työkalu kuljettajien ajokäyttäytymisen ja polttoainekulutuksen kontrolloimiseen. Raportti näyttää koko kuljetuskalustosi polttoainekulutuksen, keskikulutuksen sekä kuljettajakohtaisen käytön. Voit mitata yksittäisen kuljettajan polttoainekulutuksen ja ajokäyttäytymisen ja vertailla niitä keskenään sekä yrityksen keskiarvoihin.

Ajotaparaportti koostuu useista eri ajokäyttäytymistä mittaavista asioista: esim. tyhjäkäyntiajat, voimakkaiden / tavallisten jarrutusten määrät, nopeat kiihdytykset, ylinopeudet, korkeat kierrosluvut, keskimääräinen ja yhteenlaskettu polttoaineenkulutus. Asiakkaamme ovat arvioineet säästäneensä jopa 5-10% polttoainekustannuksissa tämän raportin ansiosta.

Digitaalisella kartalla näet, missä ajoneuvosi ovat ja ovatko ne sillä hetkellä ajossa vai moottori sammutettuna. Voit jakaa ajoneuvot eri ryhmiin ja tarkastella vain valitsemaasi ryhmää. Voit myös valita osoitteen tai alueen ja etsiä sitä lähimmät ajoneuvot.

AJOHISTORIA KARTALLA

Voit näyttää kartalla uudestaan valitsemasi yhden tai useamman ajoneuvojen käyttämät reitit valitsemanasi aikavälillä, esim. yhden päivän aikana. Näet niiden pysähdyspaikat ja pysähtymisien kestot. Tämä toiminto auttaa yrityksiä huomaamaan, mikäli kuljettaja esim. ei käytä tehokkainta reittiä ja auttaa opettamaan kuljettajia tehokkuuteen ajoreittejä valittaessa. Tämä taas säästää ajokilometrejä ja aikaa.

ALUEHÄLYTYKSET

Voit piirtää monikulmaisia alueita kartalle. Voit nimetä alueet haluamaksesi ja jakaa ne eri ryhmiin. Voit esimerkiksi merkitä kaikki työpisteesi ja työmaa-alueesi kartalle ja tarkistaa raportistasi, milloin kalusto saapui paikalle, lähti sieltä, kauanko se käytti aikaa ja mitä se on alueella tehnyt. Tätä etua voidaan käyttää laskutuksessa sekä osoittaessa, että työ on tehty ajallaan. Voit asettaa hälytyksen, kun nosturi saapuu alueen sisään ja/tai lähtee sieltä. Hälytyksen saa asetettua ponnahdusikkunaksi ohjelmaan tai tulemaan sähköpostiin.

KALUSTON HUOLTOMUISTUTUKSET

Voit asettaa automaattiset huoltomuistutukset perustuen mittarilukemaan, ajettuihin kilometreihin tai käyttötunteihin. Tämä auttaa yhtiöitä takaamaan, ylläpitämään ja suunnittelemaan kaluston huollot, sekä katsastukset.

LISÄLAITTEEN KÄYTÖN SEURANTA

Järjestelmässä on useita digitaalisia toimintoja, joiden avulla esim. Ajoneuvoyhdistelmän laitteita voidaan erillisen sisääntulon avulla tarkastella. Esimerkiksi jos rekassa on  nostohissi, hiekoitus-/suolauslaite tai mikä tahansa muu lisälaite, voit seurata missä, koska ja kauanko se on ollut käytössä. Monet asiakkaat hyödyntävät tätä toimintoa esimerkiksi työn automaattisena dokumentointina sekä laskutuksessa.