ABAX er i tråd med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Vi følger FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling 11, Bæredygtige byer og lokalsamfund og Bæredygtighedsmål 13, Klimaindsats.

CO2 nøytral

Vi har en direkte indvirkning gennem vores udvidede arbejde på Smart Cities, Smart Business og Smart Assets. Ved hjælp af telematik lærer kunderne at reducere unødvendige aktiviteter som f.eks. tomgangskørsel og forbedre måden, hvorpå køretøjer håndteres ved hjælp af scoring med ABAX Føreradfærd. Kvantificering af denne adfærd muliggør reducering af både luft- og vandforurening i vores byer og lokalsamfund samt fremmer sikrere veje og understøtter SDG 11 (verdensmålene for bæredygtig udvikling - bæredygtige byer og lokalsamfund).

ABAX' klimaindsats er dobbelt. Vi arbejder aktivt på at minimere vores virksomheds fodaftryk på planeten. Det gør vi ved at forpligte os til at være CO2-neutrale og udvikle en grønnere forsyningskæde. For at påvirke fodaftrykket af vores kunders virksomheder giver vi dem ligeledes værktøjer til at måle deres bilflådes CO2-udslip og markant reducere behovet for at udskifte mistede aktiver samtidig med, at aktivernes levetid forlænges gennem rettidig vedligeholdelse og effektiv ressourcetildeling.

Derudover planter vi et træ for hvert abonnement på en af vores tjenester i samarbejde med WeForest og er aktive i de lokalsamfund, hvor vores kontorer befinder sig.

Jeg udsender mindre CO2 med ABAX

Med ABAX kan du styre en række faktorer for bilflåder og udstyr, der har en skadelig indvirkning på miljøet. Effektiv brug af disse værktøjer vil hjælpe dig med at gøre din bilflåde grønnere. Sammen har ABAX-kunder en betydelig indflydelse, da de anvender vores værktøjer for at forbedre måden, hvorpå de bruger deres aktiver.

  • Reducér hensynsløs kørsel og slitage på bilen
  • Nedsæt spild af fossilt brændstof
  • Oprethold en effektiv bilflåde
  • Sørg for mere sikre veje
  • Forbedret brandomdømme
  • Rapportér nøjagtigt
  • Reducér udgifterne til udskiftninger

Mål din bilflådes CO2-udslip

Mål din bilflådes CO2-udslip ved hjælp af ABAX. For bilflådernes vedkommende opstår en stor del af emissioner af drivhusgasser efter produktionen. For udstyr gælder: tab, tyveri, beskadigelse og for sen vedligeholdelse øger udskiftnings- og miljøomkostninger. Dette spild kan måles ved hjælp af ABAX-rapporter, lokalitetstjenester og aktivering af SMS-beskeder.

Få mere at vide om, hvordan du kan reducere din miljøpåvirkning og få fuld kontrol over dine aktiver


Miljø

WeForest partnership

Læs mere

Selskabs-ledelse

Inkøbsetik

Læs mere

Mennesker

Intern drift

Læs mere

Samfund 

Relationer

Læs mere