Miljø

At plante træer, er den bedste teknologi vi har til at fjerne kuldioxid fra atmosfæren.

Kuldioxid neutral

Hvorfor vi har valgt at dyrke en skov

Historisk set har skoven spillet en vigtig rolle i udviklingen af byen Larvik. Hjembyen for vores
hovedkontor og mange af vores ansatte. Larvik er berømt for sit 100 % naturlige mineralvand Farris, der
er filtreret udelukkende af bøgeskoven. Den omkringliggende skovs sundhed har været af stor betydning
for det lokale forretningsliv og indbyggerne i Larvik.

Det er derfor, vi besluttede at investere i et genbeplantningsinitiativ for at reducere kulstof-udslippet
allerede i atmosfæren.

Vi har allerede plantet 25.000 træer i Malawi gennem naturlige regenereringsinitiativer, og vores mål er
at plante yderligere 25.000 hvert kvartal i 2020. Det er 100.000 træer ved udgangen af året, og vi
dedikerer hvert eneste af disse træer til vores kunder, der anvender teknologi for at blive grønnere.

Hvad er WeForest?

WeForest er en international, non-profit organisation, der samarbejder med virksomheder,
videnskabelige partnere og klimaaktivister for at udvikle skalerbare og varige løsninger, der gendanner
nedbrudte skovlandskaber i sårbare områder rundt om i verden. Genplantningsprojekter fra WeForest
gør meget mere end at plante træer. Hvert projekt tager højde for den lokale kontekst, som det
fungerer i, og giver samtidigt lokalsamfundene mulighed for bæredygtige levebrødsalternativer.

3.4 millioner hektar skov dækkede en tredjedel af landet Malawi, men 65% af disse skove er nu blevet
ryddet på grund af den store afhængighed af det naturlige materiale til brænde, byggetræ og trækul
fra lokalsamfundet for at opretholde deres levebrød. Dette forventes at kunne fortsætte på grund af
den voksende befolkning. WeForest arbejder med Malawis regerings afdeling for skovbrug, Mulajne
Mountain Conservation Trust samt 10 lokale planteskoler, alt sammen i en samlet indsats for at bevare
skovens biologiske mangfoldighed, gendanne 2 typer af skov, skabe beskæftigelse og alternative
indtægtskilder for lokalsamfundene og stoppe den aktuelle rydning af skov.


Selskabsledelse

Indkøbsetik

Læs mere

Mennesker

Intern drift

Læs mere

Samfund

Relationer

Læs mere