Miljø 

I en verden, hvor miljøproblemer og global opvarmning er presserende, fortsætter ABAX med at reducere sine driftsmæssige følger, samtidig med at ABAX udvikler løsninger, der hjælper kunderne med at styre og administrere deres påvirkning af miljøet. 

Karbon nøytral

Se vores video:

Telematik og miljøet 

Telematik spiller en vigtig rolle i forbedringen af den indvirkning, som bygge- og anlægs-, transport-, postsektoren samt den kommunale eller offentlige sektor har på miljøet.    

Hvordan? Ved at forbinde køretøjer, udstyr og værktøjer til ABAX IoT-platformen kan man øjeblikkeligt måle og administrere disse aktiver på en mere ansvarlig og dermed mere bæredygtig måde. 

Vi planter et træ for hvert abonnement

Alle køretøjer, udstyr og værktøjer, som vi sporer, udsender CO2 i løbet af deres levetid. For at bekæmpe disse emissioner for dig planter vi et træ for hver enhed. Du har også mulighed for yderligere at reducere dine emissioner ved at overvåge og kontrollere din flåde med løsninger fra ABAX.

Vi planter et træ til hvert aktiv

At plante træer er en af de billigste og mest effektive måder, vi har til at fjerne usædvanlig store mængder kuldioxid fra atmosfæren. Men det er meget mere komplekst end blot at plante tusindvis af træer. For at beskytte biodiversiteten og genplante skove i nedbrudte skovlandskaber, så landskaberne genoprettes til det oprindelige niveau, anvendes der metoder som f.eks. assisteret naturlig regenerering og berigelsesplantning. ABAX samarbejder med den anerkendte genplantningsorganisation WeForest, hvis mission er at implementere skalerbare skovgenopretningsløsninger af høj kvalitet.  

Hjælp til at dyrke en skov

En gang dækkede tæt skov en tredjedel af Malawi, men 65 % af disse skove er nu blevet ryddet. Stor afhængighed af det naturlige miljø har forårsaget skadelig skovrydning. Det er en udvikling, som skal vendes i modsat retning, hvis den endemiske biodiversitet skal reddes, og lokalsamfundet skal kunne opretholde deres levebrød.  

Lokalsamfund trives omkring sunde skove 

Historisk set har skovene spillet en vigtig rolle i udviklingen af byen Larvik, som er hjembyen for vores hovedkontor og mange af vores medarbejdere. Larvik er berømt for sit 100 % naturlige mineralvand, der filtreres af bøgeskoven. Byen har på første hånd oplevet, hvordan en sund skov kan stimulere det lokale forretningsliv, og er en anden grund til, at det er så vigtigt for os at hjælpe med at bekæmpe skovrydning. 

Læs mere om vores tilpasning til FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG)

Vi støtter organisationer, som anvender teknologi til at hjælpe miljøet

Vi er stolte af vores bidrag til genanvendelse af plast i Ghana og Nigeria via Empowers kampagne ’1 million PET-flasker’. Empower er en digital platform, der støtter og bistår cirkulær økonomi i udviklingslande. Plastaffald kan genbruges, hvis der bliver investeret i avancerede systemer som dette.

Læs mere om projektet


Miljø

WeForest partnership

Læs mere

Selskabs-ledelse

Inkøbsetik

Læs mere

Mennesker

Intern drift

Læs mere

Samfund  

Relationer

Læs mere