ABAX

Bilresor och tjänsteställe

När är en resa en tjänsteresa, och när är det en arbetsresa eller privatresa? Vad är ett fast tjänsteställe – och vart är mitt fasta tjänsteställe? Känner du igen dig i frågorna? Läs vidare så får du svaren. 

Tjänsteställe

Vi ska börja kolla på det här med tjänsteställe. Varför vi börjar med det är för att det är en väsentlig del i bedömningen ifall en resa är en arbetsresa eller en tjänsteresa. Så hur fungerar det egentligen med fast tjänsteställe? Till att börja med så kan man inte avtala sig fram till vart ens fasta tjänsteställe är. Man ska alltså inte leta i sitt anställningsavtal eller i sitt kollektivavtal. För att veta vart ens fasta tjänsteställe måste man se på hur man jobbar – och vart man är när man är på jobbet. Ens fasta tjänsteställe flyttas heller inte varje vecka eller månad, utan en bedömning görs över en två-årsperiod. För att då bedöma vart ens tjänsteställe är, så finns tre stycken regler. Huvudregeln, alternativregeln och undantagsregeln. Om du nu tänker på din arbetssituation så ska vi kolla om den passar in på huvudregeln, man måste alltid börja med den.

Huvudregeln:

Om du har en plats där du spenderar huvuddelen av din tid på jobbet, är detta ditt fasta tjänsteställe.

Exempel: Mikael jobbar som projektledare och spenderar tre dagar i veckan på företagets huvudkontor. Två dagar i veckan är Mikael på fält och besöker projekten. Mikael spenderar huvuddelen av sin tid på kontoret och hans tjänsteställe är därför på kontoret.

Passade det inte in på dig? Inte? Då antar jag att du har ett lite mer rörligt jobb, nya kunder och nya platser varje vecka – eller kanske till och med varje dag? Då tittar vi vidare till alternativregeln istället.

Alternativregeln:

a) Ditt fasta tjänsteställe är på den plats där du hämtar/lämnar material (ej grossist) eller förbereder/avslutar arbete.
b) Om du besöker arbetsgivarens lokal mer än en gång i veckan är ditt fasta tjänsteställe i arbetsgivarens lokal.

Exempel: Maja jobbar som målare och åker runt till olika kunder. Vissa platser är hon på i några veckor, andra bara en dag. Maja åker dock in till kontoret för ett par snabba besök för att hämta material och ha möten. Detta gör hon tre gånger i veckan. Majas tjänsteställe är därför, enligt alternativregeln, på kontoret. De flesta i bygg-, service- och liknande branscher hamnar under alternativregeln då man besöker lager/kontor mer än en gång per vecka.

Men om man inte har något kontor i närheten -  eller bara besöker kontoret maximalt en gång per vecka. Vad händer då? Jo, då faller man under undantagsregeln.

Undantagsregeln:

Ditt fasta tjänsteställe är i bostaden.

Exempel: Josefin jobbar som säljare och i Skåne. Huvudkontoret ligger i Göteborg och hon är bara där en gång i veckan för fredagsmöte. Eftersom att Josefin bara besöker kontoret en gång i veckan blir hennes tjänsteställe i bostaden.

Nu när vi vet vart det fasta tjänstestället är så kan vi kolla vidare på nästa bit – olika bilresor.

Tjänsteresa, privatresa eller arbetsresa – vad är egentligen vad?

Tjänsteresa

I lagtext finns ingen klar definition av tjänsteresa, men Skatteverket förklarar det som en resa som arbetsgivaren har beordrat den anställde att göra, till en plats som inte är det fasta tjänstestället.

Arbetsresa

Ordet arbetsresa kan ganska enkelt missuppfattas som en tjänsteresa – men så är det inte. En arbetsresa är en resa man gör för att ta sig mellan fast tjänsteställe och bostad. En arbetsresa är alltså en privatresa.

Privatresa

Detta kanske är den mest tydliga av de alla. När man gör en resa för att utföra privata ärenden.

För att göra det enkelt finns denna bild att komma ihåg:

Det finns såklart massvis med mer information och en del undantag från ovanstående regler. Men detta är grunderna. Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er vår kundservice så ska vi hjälpa till!

Elektronisk körjournal

Det är viktigt att bilresorna registreras enligt Skatteverkets riktlinjer. Med en elektronisk körjournal registreras bilresorna automatiskt genom ett smart GPS-trackingsystem som sparar all körjournalsdata digitalt.