ABAX

Sverige slog Norge i tomgångslandskamp | ABAX

Det svensk-norska telamatikföretaget ABAX, som kartlägger företags användning av sina maskiner och fordon, har sammanställt data från kunder i alla nordiska länder under 2021.

Sverige slog Norge i tomgångslandskamp | ABAX

Siffrorna visar bland annat att svenska tjänstebilar går på tomgång i snitt 25 minuter varje vecka. Men Sverige slår Norge stort: norrmännen står på tomgång i över 40 minuter per vecka.

ABAX, Europas största telematikföretag, har under 2021 samlat in data över sina kunders användning av fordon via ABAX-system. Siffrorna visar att Danmark är bäst i Norden på att undvika att köra bilar på tomgång: varje dansk tjänstebilsförare tomgångskörde i snitt bara 18 timmar under 2021. Det kan jämföras med svenska förare som tomgångskörde 22 timmar, men som ändå är bättre än norrmännen (35 timmar).

Sämst i Norden är finländarna, som i snitt lät bilen stå på tomgång i en hel dryg arbetsvecka, 44 timmar. Om alla 18 miljoner körkortsinnehavare i Norden körde lika mycket på tomgång som finländarna skulle det motsvara nästan 800 miljoner timmar, eller 90 000 år, av tomgångskörning på 12 månader.

Onödig tomgångskörning är olaglig i Sverige enligt miljöbalken och kan ge böter. Dessutom är det ett slöseri för både miljön och plånboken i form av onödiga bränslekostnader och slitage på bilen.

ABAX:s siffror illustrerar möjligheten för vagnparksförvaltare att minska den onödiga tomgångskörningen, med hjälp av bättre kontroll över sina fordon. Detta skulle bidra till att minska både onödiga kostnader och onödigt utsläpp. I höstas lanserade ABAX systemet ABAX Smart Connect i syfte att tydliggöra vilken påverkan som fordon har på miljön och erbjuda begripliga miljörapporter för användaren.

Vi vill göra det enkelt för våra användare att vara proaktiva i sitt miljöarbete. Om ägare och användare av fordon får en bättre förståelse för tomgångskörning och för sin egen miljöpåverkan kan vi hjälpa till att spara både pengar åt företaget och miljöpåverkan för alla oss andra. En riktig win-win-situation, säger Thomas Hallin, kommersiell chef för ABAX i Sverige.

Tomgångskörning är ett problem i flera branscher och de kraftigt ökade bränslepriserna under vintern har gjort sådan onödig körning kännbar för företagens lönsamhet. Problemet är särskilt utmanande för företag där anställda gör många korta resor eftersom det då är lätt att bilen lämnas på tomgång. Men även ägare av andra maskiner såsom grävmaskiner och traktorer kan tjäna både pengar och miljö på att få bättre kontroll över sin onödiga körning.

Kontakt:
Sandra Lindberg, Corporate Communication Director
E-post: sal@abax.no

Allan Kosik, Marketing Manager
E-post: allan.kosik@abax.no

ABAX är Europas näst största telematikföretag och en av de största aktörerna inom IoT. ABAX Global Networks består idag över 43 000 kunder med mer än 500 000 abonnemang - och växer ständigt.

Vi ligger i framkant på marknaden med tjänster som länkar företagens tillgångar. Vårt uppdrag är att hjälpa kunderna att driva sin verksamhet smartare. Våra lösningar gör det lättare att öka effektiviteten, följa lagar och regler samtidigt som kundernas lönsamhet ökar. Vi utvecklar vår egen linje av hårdvara, firmware och programvara; bundna i en öppen plattform, ansluten till ABAX Global Network. Enthusiastic, Innovative och Sustainable är kärnan i den upplevelse våra kunder har med ABAX som ger våra kunder en glimt av framtiden med oändliga möjligheter.

På ABAX finns 300 anställda fördelade mellan försäljning, kundservice, marknadsföring, administration, kvalitet och produktutveckling. Vi är representerade i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna, Belgien, Polen och Storbritannien med huvudkontor i Larvik, Norge.