ABAX

Fair – ny aktör inom datadriven bilförsäkring lanseras i Sverige

ABAX Group, en ledande aktör inom mobilitetsdata, lanserar idag Fair Bilförsäkring, ett nytt datadrivet försäkringsbolag för kommersiella fordon. Fair Bilförsäkring lanseras först i Sverige och erbjuds till befintliga kunder och partners inom ABAX nätverk av över 200 000 fordon. ABAX mål är att revolutionera försäkringsbranschen med skräddarsydda, datadrivna lösningar som är hållbara och rättvisa.

Fair – ny aktör inom datadriven bilförsäkring lanseras i Sverige

”Vi lanserar Fair Bilförsäkring för att erbjuda en ny typ av försäkringsprodukt, som analyserar data från förarens körbeteende för att ge kunden en förmånlig risksegmentering, transparent prissättning, individbaserade insikter och ökad trafiksäkerhet genom olycksminskning,” säger Emma Dyga, VD för ABAX Group.

ABAX ambition är att erbjuda en ”transparent bilförsäkring skräddarsydd för ditt företag”. Med Fair Bilförsäkring elimineras många fördomar som finns kring försäkringar. Speciellt kring pris, åldersrestriktioner och minimivillkor. Tanken är att erbjuda en mer transparent prissättning, med hjälp av data och avancerad teknologi som fokuserar på specifika riskfaktorer, exempelvis körbeteende och körsträcka.

Priserna är individanpassade utifrån data om körmönster, för att minska onödiga kostnader på grund av att du placeras i en viss försäkringsmålgrupp. Det har möjliggjorts tack vare samarbete med Greater Than, en ledande aktör inom dataanalys. Företaget använder prediktiva riskinsikter för att beräkna försäkringspremier grundade på beräknad sannolikhet för olyckor och längden på körsträckan. Detta tillvägagångssätt ger företag ett transparent sätt att hantera sina bilförsäkringar.

”Genom att fånga djupa insikter och kunskap med hjälp av befintlig GPS-data blir det möjligt att revolutionera den kommersiella bilförsäkringbranschen,” säger Jørgen Johansson Skalleberg, VD för Fair.

”Vanligtvis har försäkringsbolag som använder telematikdata mycket information om enskilda fordon, men mindre om hela flottor. På Fair är kunskapen vi har om varje flotta som vi försäkrar avgörande för att individualisera och skapa skräddarsydda erbjudanden för alla våra kunder. Kundfördelarna blir ett lättillgängligt, attraktivt, skräddarsytt och transparent erbjudande som de kan påverka genom säkrare körning,” tillägger Jørgen Johansson Skalleberg, VD för Fair.

Om ABAX

ABAX är ett av Europas största telematikföretag och hjälper företag att få kontroll över fordon, maskiner och verktyg. ABAX lösningar minskar mobilitetskostnader, främjar hållbarhet och optimerar effektivitet – det vill säga SMART MOBILITY. Huvudkontoret ligger i Larvik och är representerat i Europa med över 300 anställda i Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna, Belgien, Polen och Storbritannien. Genom avancerade tekniska lösningar har ABAX över 500 000 spårade mobila tillgångar med över 40 000 kunder över Europa.

Läs mer på https://www.abax.com/sv

Om Fair Bilförsäkring

Fair Bilförsäkring är ett nytt, oberoende försäkringsbolag för kommersiella fordon som utvecklats för att leverera datadrivet värde till kunder med fordonsflottor. Som en avknoppning från ABAX, ett av Europas största telematikföretag, lanseras Fair Bilförsäkring i Sverige som deras första marknad, med ett unikt initialt erbjudande till ABAXs nuvarande kunder i Sverige, en volym på över 200 000 anslutna fordon. Senare under året kommer Fair Bilförsäkringe att erbjudas till hela marknaden i Sverige och ytterligare lansera varumärket i flera länder.

Läs mer på https://faircarinsurance.com/sv