ABAX

Erfaren SaaS-profil, Emma Dyga, tillträder som ny VD för ABAX

ABAX, ledande företag inom mobilitetsdata, har meddelat att Emma Dyga kommer att tillträda rollen som VD för företaget. Dyga, en erfaren ledare inom SaaS, kommer att tillträda sin roll den 1 oktober för att leda ABAX in i nästa tillväxtfas.

Erfaren SaaS-profil, Emma Dyga, tillträder som ny VD för ABAX

ABAX, grundat år 2003, har vuxit till att bli ett av Europas största företag inom mobilitetsdata och sätter grunden för en framtid där mobilitetsdata fungerar som en katalysator för tillväxt, innovation och transformation. För att förverkliga denna vision har de utvecklat en banbrytande, öppen och dataagnostisk plattform för smart mobilitetsdata som hjälper kunder att minska kostnader, optimera verksamheten samt förbättra hållbarhet, effektivitet och säkerhet.

Dyga kommer till ABAX från sin tidigare roll som Chief Operating Officer på QNTM Group, ett MarTech- och e-handelslösningarföretag baserat i Stockholm, där hon hjälpte till att skala upp företaget och utveckla dess verksamhet. Innan dess var hon VD för APSIS, en leverantör av digital marknadsföringsprogramvara.

Nick Day, styrelseordförande för ABAX, uttryckte sin entusiasm över Dygas anställning och framhöll hennes expertis inom programvara och teknik som ett värdefullt tillskott till ABAX:s tillväxtplaner. Day tackade också avgående VD Morten Strand för hans avgörande insatser för ABAX och meddelade att denne kommer att tillträda befattningen som vice ordförande i styrelsen där Strand kommer att  fokusera på fusioner och förvärv samt strategiska partnerskap.

Dyga själv uttryckte stort engagemang över att ansluta sig till ABAX och leda företaget mot att bli en global ledare inom smart mobilitet. Hon betonade vikten av ABAX:s programvaruplattform för att hjälpa företag att nå hållbarhetsmål, minimera risker och förbättra operationell effektivitet.

Dygas anställning förväntas stärka ABAX:s position inom telematikbranschen och driva företagets tillväxtstrategi framåt.

För mer information kontakta Lin Nordström, Head of Marketing & Communicatons.

E-mail: lin.nordstrom@abax.com tel: 073 399 3386

ABAX är ett av Europas största telematikföretag och hjälper företag att få kontroll över fordon, maskiner och verktyg. ABAX lösningar minskar mobilitetskostnader, främjar hållbarhet och optimerar effektivitet – det vill säga SMART MOBILITY. Huvudkontoret ligger i Larvik och är representerat i Europa med över 300 anställda i Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna, Belgien, Polen och Storbritannien. Genom avancerade tekniska lösningar har ABAX över 500 000 spårade mobila tillgångar med över 40 000 kunder i Europa.