ABAX

ABAX utser Tom Kocken till ny M&A-direktör för att driva bolagets strategiska tillväxt och förbättra kundvärde

ABAX, en ledande leverantör inom telematik och smarta mobilitetstjänster, meddelar att Tom Kocken har utsetts till ny Director of Mergers and Acquisitions (M&A). Tom tillträder sin tjänst den 1 mars. Denna utnämning markerar ett betydande steg i ABAX:s strategi att stärka bolagets position på marknaden i enlighet med dess kärnvärden att driva innovation, hållbarhet och leverera ökat värde till sina kunder och samarbetspartners.

ABAX utser Tom Kocken till ny M&A-direktör för att driva bolagets strategiska tillväxt och förbättra kundvärde

Genom att tillsätta denna nya roll strävar ABAX efter att accelerera sin tillväxt genom målinriktade förvärv som kompletterar och breddar dess nuvarande erbjudanden. De strategiska förvärven förväntas förbättra bolagets produktportfölj genom att integrera innovativa produkter och tjänster samt ny kompetens och expertis. Detta kommer ytterligare att stärka ABAX:s position som ledande leverantör inom telematiksektorn. Genom att dra nytta av synergier från förvärven åtar sig ABAX att leverera ännu större värde till sina kunder, vilket förbättrar deras totala upplevelse och kundnöjdhet.

“Vårt mål är att skapa en win-win-situation där både ABAX och de företag vi går samman med kan genomgå en positiv utveckling. Genom strategiska förvärv strävar vi efter att bygga en starkare, mer mångsidig organisation som är väl rustad att driva innovation och leda på en konkurrensutsatt marknad”, säger Tom Kocken.

“Vi är övertygade om att Toms nya roll kommer att vara avgörande för att driva vår M&A-strategi framåt. Hans strategiska tankesätt och djupa förståelse för den bransch vi verkar inom är precis vad ABAX behöver för att förverkliga bolagets vision att bli en global ledare inom telematik och smarta mobilitetstjänster”, säger Emma Dyga, VD ABAX.

För mer information, kontakta: 

Lin Eriksson Nordstrom
Head of MarCom
lin.nordstrom@abax.com

---------------------------

ABAX är Europas näst största telematikföretag och en av de största aktörerna inom IoT. ABAX Global Networks består idag av över 40 000 kunder med mer än 450 000 abonnemang - och växer ständigt. Vi ligger i framkant på marknaden med tjänster som länkar företagens tillgångar. Vårt uppdrag är att hjälpa kunderna att driva sin verksamhet smartare. Våra lösningar gör det lättare att öka effektiviteten, följa lagar och regler samtidigt som kundernas lönsamhet ökar. Vi utvecklar vår egen linje av hårdvara, firmware och programvara; bundna i en öppen plattform, ansluten till ABAX Global Network. Enthusiastic, Innovative och Sustainable är kärnan i den upplevelse våra kunder har med ABAX som ger våra kunder en glimt av framtiden med oändliga möjligheter. På ABAX finns 300 anställda fördelade mellan försäljning, kundservice, marknadsföring, administration, kvalitet och produktutveckling. Vi är representerade i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna, Belgien, Polen och Storbritannien med huvudkontor i Larvik, Norge.