ABAX

ABAX redovisar stark omsättning och ökad EBIDTA under det fjärde kvartalet

 29.02.2024, Larvik, Norge | ABAX Group presenterar sina resultat för fjärde kvartalet 2023. Q4-rapporten finns tillgänglig på företagets webbplats på: https://www.abax.com

Höjdpunkter - Fjärde kvartalet 2023:

-          Operativ omsättning uppgick till 204,9 (190,61) MNOK, vilket innebär en tillväxt på 7 % jämfört med föregående år

-          Justerad EBITDA uppgick till 74,9 (71,5) MNOK, en tilväxt på 5 % jämfört med föregående år

-          Årliga återkommande intäkter (ARR) på 816,6 MNOK, vilket är en ökning med 8 % jämfört med föregående år

-          Förvärvet av Movolytics för att stärka bolagets position på den brittiska marknaden

-     Lanseringen av Fair i Sverige, ett nytt fristående varumärke för bilförsäkringsförmedling utformat för att leverera värde baserat på data till kopplade fordonsflottkunder

-          ABAX har gett UBS Europe SE i uppdrag att utvärdera strategiska alternativ för sina aktieägare, inklusive Investcorp

ABAX, en ledande europeisk telematik IoT-plattform (Internet of Things) som erbjuder lösningar för kopplad mobilitet för fordonsspårning, verktygsspårning och utrustningskontroll, meddelar idag sina finansiella resultat för fjärde kvartalet som avslutades den 31 december 2023. Rapporten visar positiv tillväxt i operativ omsättning med 7 % jämfört med föregående år. En stabil abonnentbas resulterar i ökande MRR, vilket positivt bidrar till företagets intäkter och kassagenerering. MRR har ökat med 8 % sedan december 2022.

Företagets strategi att rikta sig till större kunder har resulterat i en ökning av de genomsnittliga prenumerationerna per kund med 10 % jämfört med föregående år. Rapporten lyfter även fram lanseringen av Fair i Sverige, ett nytt fristående bilförsäkringsförmedlingsvarumärke utformat för att erbjuda försäkringslösningar baserade på data till kopplade fordonsflottkunder. Vidare presenteras iSquared, en banbrytande dataplattform, som möjliggör för både ABAX-kunder och partners kunder att dra fördel av tjänster som Usage-Based Insurance (UBI).

Rapporten nämner även tillskottet av två nya medlemmar till ledningsgruppen. Wan Luo har blivit befordrad till CTO och tillför omfattande expertis inom telematik och smart mobilitet sedan 2006. För att uppmärksamma vikten av människor och organisation har Silje Bogen, med betydande erfarenhet inom HR och operativ excellens inom SaaS-sektorn, utsetts till Chief People & Organization Officer.

-Vi är nöjda med utvecklingen och framstegen som gjordes under Q4 2023.Trots den fortsatt osäkra makroekonomiska miljön, avslutade ABAX 2023 med en stabil prestation under fjärde kvartalet. Genom att dra nytta av insikter från mobilitetsdata ser vi att vi kan hjälpa våra kunder att uppnå besparingar på upp till 20 %. Då våra kunder upplever en tuffare marknad är vi övertygade om att den potentiella besparingen vi erbjuder gör oss unika och konkurrenskraftiga inom fordonsflottshantering och telematik, säger Emma Dyga, VD, ABAX

 

För mer information, vänligen kontakta:

Emma Dyga, VD, ABAX E-post: emma.dyga@abax.com Telefon: +46 734390652

John Ole Moe, CFO, ABAX E-post: john.moe@abax.com Mobil: +47 95 26 87 01

 

 

 

För pressrelaterade frågor kontakta Head of MarCom Lin Nordström

tel: 0733 99 33 86 e-mail: lin.nordstrom@abax.com

ABAX är ett av Europas största telematikföretag och hjälper företag att få kontroll över fordon, maskiner och verktyg. ABAX lösningar minskar mobilitetskostnader, främjar hållbarhet och optimerar effektivitet – det vill säga SMART MOBILITY. Huvudkontoret ligger i Larvik och är representerat i Europa med över 300 anställda i Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna, Belgien, Polen och Storbritannien. Genom avancerade tekniska lösningar har ABAX över 500 000 spårade mobila tillgångar med över 40 000 kunder i Europa.