ABAX

ABAX och Hantverksdata växlar upp med ny integration

Under 2019 annonserade ABAX och Hantverksdata ett internationellt samarbete där Hantverksdata tog över projektstyrningsverktyget ABAX Worker. Idag meddelar de båda aktörerna om den senaste integrationen som ger kunden tillgång till både spårningstjänster från ABAX och projektstyrningsverktyget i samma plattform.

ABAX och Hantverksdata växlar upp med ny integration

Två system – en gemensam plattform

ABAX och Hantverksdata förenklar bägge vardagen för hantverkare i de nordiska länderna och ser en tydlig förfrågan från kunderna om att integrera ERP och telematiklösningar som körjournal, verktygspårning och projektstyrning. Genom denna integration får kunden nu allt i en och samma plattform via Hantverksdatas applikation.

Samarbetet med ABAX bidrar till ett bredare erbjudande mot våra befintliga och potentiella kunder. Trendriktningen fortsätter mot de digitala, effektiva och automatiska processerna. Hantverksföretagen har ett gemensamt mål och det är att effektivisera verksamheten. Det kan vi bidra med genom att t.ex. leverera denna typ av smarta integrationer som vi gjort med ABAX, säger Mikael Viotti, CEO på Hantverksdata AB

Den kompletta integrationen mellan ABAX och Hantverksdata ger kunden bättre kontroll över verksamheten, effektivare processer och bättre kostnadskontroll.

- ABAX IoT plattform har en ledande och bred roll genom att utveckla totala lösningar för våra kunder. Ett bra exempel på detta är vårt täta sammarbete med Hantverksdata där vi bildar ett komplett system. Detta gör det möjligt för kunden att genom vårt nätverk styra alla sina viktiga tillgångar direkt från Hantverksdatas system, sager Morten Strand, CEO ABAX.

Kunden bygger sitt eget ekosystem med moderna API:er

API tillåter inte bara företag att utvecklas och skala snabbare, utan ett öppet och modernt API är också en drivkraft för strategiska och affärsmässiga mål genom integrationer och användning av tjänster från tredje part för delad intäkt och tillväxt.

- Den nya tidsåldern för API: er är inte nödvändigtvis datadriven utan mer konsumentdriven. Applikationer, både mjukvara och hårdvara är sammankopplade och API:er är kärnan i denna digitala revolution. Vi ser redan att flera partner tagit tillfället i akt att erbjuda kunderna möjligheten att kombinera lösningarna i sitt eget ekosystem, berättar Bjørn Brustad, Commercial Integration Manager, ABAX.
Om Hantverksdata:

Hantverksdata AB är ett helägt dotterbolag till Hantverksdata Norden AB, ett företag med 200 anställda och 50 års erfarenhet inom entreprenad- och serviceindustrin. Hantverksdata har företag i både Sverige, Finland, Norge och Danmark. Företaget är marknadsledande inom el-, VVS-, målnings- och glasindustrin med sina moduluppbyggda system. Totalt har Hantverksdata cirka 8 000 kunder och cirka 80 000 användare inom de olika branscherna. Hantverksdatas lösningar och system utvecklas av hantverkare för hantverkare.

För mer information:

Mikael Viotti, CEO Hantverksdata
E-post: mikael.viotti@hantverksdata.se

Joakim Lisinski, CSO Hantverksdata
E-post: Joakim.lisinski@hantverksdata.se
Telefon: + 46 70 976 76 50

Bjørn Brustad, Commercial Integration Manager, ABAX
E-post: bjorn.brustad@abax.com
Telefon: +47 48168793

ABAX är Europas näst största telematikföretag och en av de största aktörerna inom IoT. ABAX Global Networks består idag av 35 000 kunder med mer än 350 000 abonnemang - och växer ständigt.

Vi ligger i framkant på marknaden med tjänster som länkar företagens tillgångar. Vårt uppdrag är att hjälpa kunderna att driva sin verksamhet smartare. Våra lösningar gör det lättare att öka effektiviteten, följa lagar och regler samtidigt som kundernas lönsamhet ökar.

Vi är representerade i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna, Belgien, Polen och Storbritannien med huvudkontor i Larvik.