ABAX

ABAX Group AS publicerar kvartalsrapport Q1 2024

Larvik, Norge – [2024 May 31] – ABAX Group AS, en ledande leverantör av telematik och smarta mobilitetstjänster, meddelade idag sina finansiella resultat för första kvartalet 2024, som visar fortsatt tillväxt och strategiska framsteg.

ABAX Group AS publicerar kvartalsrapport Q1 2024

Finansiella höjdpunkter för Q1 2024

  • Omsättning: ABAX Group AS omsatte 204,4 MNOK under Q1 2024, en ökning på 6 procent jämfört med föregående år från 192,8 MNOK i Q1 2023.

  • Omsättning utanför Sverige: Företaget uppnådde en tillväxt på 12 procent år över år utanför Sverige, vilket fortfarande påverkas av makroekonomiska utmaningar, särskilt inom byggsektorn.

  • Justerad EBITDA: Företaget rapporterade en justerad EBITDA på 78,8 MNOK, en ökning på 1 procent från föregående års 77,7 MNOK. Denna tillväxt dämpades av strategiska investeringar som syftar till framtida tillväxt.

  • Årlig återkommande intäkt (ARR): ARR nådde 811,5 MNOK, upp 3 procent år över år, vilket ger en robust grund för framtida intäktsförutsägbarhet.

  • Tillväxt: Intäkterna från ABAX Asset Tracking-lösningar hade en stark tillväxt på 12 procent.

Stora händelser efter Q1-rapportering

  • Förvärv av RA Forsikring AS: I en strategisk satsning för att påskynda utvecklingen av Fair-bilförsäkringserbjudandet har ABAX Group AS förvärvat RA Forsikring AS, en norsk oberoende försäkringsförmedlare. Detta förvärv förväntas stärka ABAX Group AS position på försäkringsmarknaden och leverera ökat värde till sina kunder.

  • ISO-certifiering: ABAX Group AS har återigen framgångsrikt blivit certifierad enligt ISO 9001, 14001 och 27001. Detta visar ABAX engagemang för att upprätthålla höga standarder inom kvalitet, hållbarhet och informationssäkerhet.

VD uttalande:

Emma Dyga, VD för ABAX Group AS, kommenterar resultaten: - Vi är nöjda med vår prestation under Q1 2024, som visar på solid tillväxt och strategiska framsteg. Vårt fokus på större organisationer har gett resultat med anmärkningsvärd MRR-tillväxt, och vår produktledda strategi fortsätter att leverera värde till våra kunder. Förvärvet av RA Forsikring AS och våra senaste ISO-certifieringar är viktiga milstolpar som speglar vårt engagemang för excellens och strategisk expansion. Framöver är vi övertygade om att dessa initiativ kommer att driva vidare tillväxt och stärka vår marknadsposition.

Strategiska och operativa initiativ

ABAX Group AS fortsätter att genomföra sina strategiska prioriteringar:

  • Produkt- och tjänsteinnovationer: Lanseringen av Fair-bilförsäkringstjänsten i Sverige och den kommande lanseringen i Norge exemplifierar ABAX Group AS engagemang för att leverera innovativa, datadrivna lösningar.

  • Leasinginitiativ: Nya avtal med leasingpartners i Norge och pågående diskussioner med viktiga nordiska leasingorganisationer utvecklas väl, vilket banar väg för ytterligare tillväxt inom leasingsegmentet.

  • Operativ excellens: Etableringen av ett dedikerat team för process- och projektledning, kvalitetsförbättring och affärsanalys syftar till att öka den operativa effektiviteten.

Utsikter

Framöver är ABAX Group AS inriktat på att utnyttja sina styrkor inom Software as a Service (SaaS) och datadrivna lösningar för att öka kundvärdet och expandera sin marknadsnärvaro. Företagets strategiska investeringar och förvärv förväntas ge långsiktiga fördelar, driva uthållig tillväxt och operativ excellens.

---------------------------

För pressrelaterade frågor kontakta Head of MarCom,

Lin Nordström

tel: 0733 99 33 86  e-mail: lin.nordstrom@abax.com


Om ABAX Group AS


ABAX Group AS är en ledande europeisk telematik-IoT-plattform som erbjuder uppkopplade mobilitetslösningar för fordonsövervakning, verktygsspårning och utrustningskontroll. Vår mission är att tillhandahålla mobilitetsdata som hjälper kunder att optimera fältoperationer, följa lagar och uppnå betydande besparingar. Med över 500 000 spårade tillgångar och 40 000 kunder levererar ABAX tillförlitliga och kraftfulla lösningar för företag som är beroende av mobila anställda, logistik och tung utrustning. Vår avancerade plattform omvandlar kundernas behov till handlingsbara insikter och automatiserad rapportering, vilket driver effektivitet och operativ excellens.

Rapporten finns tillgänglig på företagets webbplats www.abax.com.