ABAX

ABAX förstärker sin ledning med nyckelroll i transformationen mot globalt ledarskap inom smart mobilitet – Silje Berntsen Bogen utnämns till Chief People and Organisation Officer

I en strategisk manöver för att accelerera sin omvandling och förverkliga sin vision om att vara en pionjär inom smart mobilitet, har ABAX utnämnt Silje Berntsen Bogen till den avgörande rollen som Chief People and Organisation Officer (CPOO). Denna taktiska satsning framhäver ABAX:s engagemang för att kulturell och organisatorisk utveckling ska vara drivkraften i företagets ambitiösa resa.

ABAX förstärker sin ledning med nyckelroll i transformationen mot globalt ledarskap inom smart mobilitet – Silje Berntsen Bogen utnämns till Chief People and Organisation Officer

Med sin tidigare roll som Head of People har Bogen redan lagt en stabil grund för att bilda en företagskultur som är djupt rotad i innovation och kontinuerligt lärande. Hennes unika kompetens och insikter i att leda och utveckla talanger är kritiska komponenter i ABAX:s transformation från ett traditionellt telematikföretag till en ledande aktör inom insiktsdriven smart mobilitet.

"Den snabba utvecklingen i samhället och vår bransch kräver en adaptiv och framsynt organisation, där varje medarbetares potential kan realiseras fullt ut. Som CPOO är jag engagerad i att leda ABAX genom denna förvandling, förena vår mänskliga expertis med avancerad teknologi för att därigenom säkerställa att vi inte bara når, utan överträffar våra strategiska mål", uttalar Silje Berntsen Bogen.

ABAX:s beslut att lyfta fram rollen som CPOO speglar en djup förståelse för betydelsen av mänskligt kapital i att nå en ledande position på den globala arenan för smarta mobilitetslösningar. Med 15 års erfarenhet från ledande företag inom teknik- och mjukvarusektorn kommer Bogen vara en kritisk länk för att bygga en arbetsplats som är flexibel, inkluderande och fokuserad på kontinuerlig förbättring. Hennes tillträde som CPOO markerar en ny era för ABAX där företagskulturen står i centrum för tillväxt och framgång.

"Siljes kompetens och vision är avgörande för att styra ABAX mot att bli en dominerande kraft inom smart mobilitet. Med hennes ledarskap förväntar vi oss att skapa en arbetsmiljö som inte bara är redo för framtidens utmaningar, utan som också aktivt formar framtiden för smart mobilitet," säger Emma Dyga, VD på ABAX.

Bogens tillsättning är den senaste i en serie av strategiska rekryteringar till ledningsgruppen, och förstärker ABAX:s engagemang för mångfald och ledarskap i industrin. Silje har tillträtt sin nya roll med omedelbar verkan.

För ytterligare information, kontakta:

Lin Eriksson Nordstrom
Head of Marketing & Communications
lin.nordstrom@abax.com

--------------------------------- 

Om ABAX:


ABAX är Europas näst största telematikföretag och en av de största aktörerna inom IoT. ABAX Global Networks består idag av över 40 000 kunder med mer än 450 000 abonnemang - och växer ständigt. Vi ligger i framkant på marknaden med tjänster som länkar företagens tillgångar. Vårt uppdrag är att hjälpa kunderna att driva sin verksamhet smartare. Våra lösningar gör det lättare att öka effektiviteten, följa lagar och regler samtidigt som kundernas lönsamhet ökar. Vi utvecklar vår egen linje av hårdvara, firmware och programvara; bundna i en öppen plattform, ansluten till ABAX Global Network. Enthusiastic, Innovative och Sustainable är kärnan i den upplevelse våra kunder har med ABAX som ger våra kunder en glimt av framtiden med oändliga möjligheter. På ABAX finns 300 anställda fördelade mellan försäljning, kundservice, marknadsföring, administration, kvalitet och produktutveckling. Vi är representerade i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna, Belgien, Polen och Storbritannien med huvudkontor i Larvik, Norge.