ABAX

ABAX återbruksprogram - Global Recycling Day 18 mars

På ABAX vill vi att fler ska tänka hållbart kring sin tekniska utrustning, därför arbetar vi med både återbruk och återvinning. Våra kunder kan lämna in produkter till oss, och vi gör en bedömning om de ska återvinnas eller om de kan återanvändas och därmed förlänga livslängden. Ett exempel är vår enhet ABAX 6S, som har ett klimatavtryck på 10,15 kg koldioxid (CO2) under sin livscykel. När vi återanvänder en enhet behöver vi inte förbruka material, transportera eller tillverka enheten. Detta utgör den största delen av enhetens klimatavtryck, motsvarande totalt 10 kg CO2, vilket också blir besparingen för varje återanvänd produkt.

ABAX återbruksprogram - Global Recycling Day 18 mars


Under 2022 tog vi emot 7 988 enheter i ABAX återbruksprogram. Av dessa rengjordes, testades och återanvändes 6 714, vilket innebar att vi kunde minska vår klimatpåverkan med 67 ton CO2. Detta motsvarar 300 bilresor mellan Stockholm och Malmö tur-och-retur. När sedan en produkt, enligt vår bedömning inte kan återanvändas mer, återvinns den. Ett bra exempel är återvinningen av metaller där man sparar upp till 95 procent i energi jämfört med att använda nyutvunnen råvara samtidigt som metaller kan återvinnas ett oändligt antal gånger.

Marianne Djudic
Head of PR
Marianne.Djudic@abax.com