ABAX

ABAX AS förstärker sin marknadsposition i Storbritannien genom ett strategiskt förvärv av Movolytics

ABAX, en ledande aktör inom telematikindustrin, är stolta över att meddela att de framgångsrikt har förvärvat Movolytics. Detta avgörande drag markerar ett betydande framsteg i ABAXs tillväxtstrategi i Storbritannien och ökar ABAX intäkter med 50 % på denna nyckelmarknad.

Movolytics integration under ABAX-paraplyet signalerar ett betydelsefullt steg framåt för att expandera vår marknadsandel inom telematiksektorn. Detta förvärv är helt i linje med våra huvudsakliga mål om hållbar tillväxt, kontinuerlig innovation och vårt löfte att leverera exceptionellt värde till våra kunder, säger Emma Dyga, CEO på ABAX.

Genom att välkomna Movolytics in i ABAX-familjen, lägger vi grunden för accelererad tillväxt och ökad marknadspenetration i Storbritannien. Denna sammanslagning möjliggör för oss att leverera till en större kundbas och förbättra vår förmåga att erbjuda avancerade lösningar och tjänster över ett bredare spektrum. Med Storbritannien som en strategiskt fokuspunkt, siktar vi på att inte bara driva utveckling och innovation utan också omdefiniera industristandarder från både marknadens och våra kunders perspektiv, säger Erik Rehn, Head of Sales på ABAX.

Eftersom marknaden för fordonsflotthantering fortsätter att utvecklas i snabb takt inom teknik och datainsikter, har vi letat efter möjligheter att ta Movolytics till nästa nivå. Vi är verkligen exalterade över att ha hittat en ny ägare i ABAX som både delar vår framtida vision samt har samsyn i vad kundfokus betyder, säger Chris Smith, VD för Movolytics.

För mer information kontakta Lin Nordström, Head of MarCom, lin.nordstrom@abax.com

ABAX är ett av Europas största telematikföretag och hjälper företag att få kontroll över fordon, maskiner och verktyg. ABAX lösningar minskar mobilitetskostnader, främjar hållbarhet och optimerar effektivitet – det vill säga SMART MOBILITY. Huvudkontoret ligger i Larvik och är representerat i Europa med över 300 anställda i Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna, Belgien, Polen och Storbritannien. Genom avancerade tekniska lösningar har ABAX över 500 000 spårade mobila tillgångar med över 40 000 kunder över Europa.