ABAX

ABAX MobiSense

Förstå din mobilitetsdata

Analysera din data och lås upp nya datadrivna tjänster och personliga erbjudanden idag!

Vad är ABAX MobiSense?

ABAX MobiSense är en ny tjänst från ABAX som analyserar din data med hjälp av AI-motorer. De två huvudsakliga insikterna som tillhandahålls är ditt företags riskpoäng och din miljörisk som ger dig full tillgång till nya insikter om hur du driver din fordonspark. Det nya verktyget hjälper dig att förbättra din verksamhet och kommer snart att ge dig exklusiv tillgång till rabatterade datadrivna tjänster från våra partners.

Aktivera ABAX MoniSense via ditt ABAX-konto för att få tillgång till avancerade datainsikter, presenterade ett lättfattligt sätt. Vår analys kommer att hjälpa dig förstå din data, upptäcka trender, hitta värden och ge dig möjligheten att agera i tid.

Spåra ditt miljöavtryck

ABAX MobiSense ger nya insikter i miljöaspekten av att driva en fordonsflotta. Verktyget hjälper dig att minska ditt miljöavtryck och övervakar din prestation när du implementerar förbättringsåtgärder. En hög miljöpoäng indikerar att din flotta inte drivs på bästa möjliga sätt ur ett miljöperspektiv.

Förbättra ditt riskbetyg

ABAX MobiSense kommer att erbjuda en ny insikt i ditt nuvarande företags risknivå! Hög risk kommer att påverka ditt företag negativt – genom till exempel ökad risk för olyckor, högre driftskostnader och ett större miljöavtryck. Riskinsikten hjälper dig att analysera trenderna inom ditt område för att minska risker och incidenter.

Fler scores kommer

The ABAX MobiSense är en ny tjänst som kommer att växa. Vi har precis kommit igång och utvecklarteamet jobbar för fullt med att förbättra tjänsten kontinuerligt. De framtida insikterna vi arbetar med just nu kommer att vara ännu mer specifika på hur din flotta kan minska risken och hjälper dig att hitta det där extra stället där skon klämmer.