ABAX

7 tips - Säkerhet på byggarbetsplatsen under sommaren

Det är inte bara stöld av utrustning som är ett hot mot byggarbetsplatser under sommaren, värmen kan också vara en utmaning. Sommarsemestrarna är i själva verket en boom för stölder och värmeslag bland anställda. Här följer sju tips på hur du ökar säkerheten när du är ledig.

Marie Lislott
7 tips - Säkerhet på byggarbetsplatsen under sommaren

Tips 1: Ha digitala inventarielistor 

Byggarbetsplatser kan vara enkla mål när rätt säkerhet saknas och när lagerkontrollen brister.

De största problemen med att förlora tillgångar: 

  • Dålig övergripande säkerhet på byggarbetsplatsen

  • Ingen tid för lagerhantering

  • Delar projektet med andra entreprenörer

  • Chefen är ledig

  • Anställda är lediga

  • Inga produktidentifieringssystem.

Användningen av spårenheter, även på de minsta verktygen, hjälper dig att göra inventarielistor och alltid veta var företagets alla tillgångar finns.

Tips 2: Håll byggarbetsplatsen väl upplyst under natten

Säkerhetsvakter är dyra men ordentlig belysning nattetid med sensorer kan skrämma bort inkräktare. Även om de är hänsynslösa, föredrar inbrottstjuvar att arbeta i mörkret och vill inte synas. Belysningen kan vara en av flera faktorer som skrämmer bort dem.

Tips 3: Sätt upp ett Geofence

Skapa ett digitalt geofence så att du vet när tillgångar lämnar ett geografiskt område. När dina tillgångar befinner sig utanför dessa gränser, får du och din personal en varning varpå ni kan vidta åtgärder.

Tips 4: Var närvarande fysiskt eller digitalt

Som chef måste du vara ledig ibland. Genom att låta din personal veta att du kan följa arbetsplatsen och tillgångarna digitalt, kommer de att uppföra sig bättre och göra det underhåll som behövs på maskinerna. Det finns flera appar som hjälper dig att enkelt övervaka fordon, maskiner och verktyg.

Tips 5: Tillhandahåll skugga och vatten 


Värmen kan vara en hälsorisk om din personal inte har tillgång till vatten. Förhindra stroke och värmeutmattning genom att ha en vattenstation på en lättillgänglig plats för din personal, så att de kan dricka mer vatten även under de kortaste rasterna. Om det inte finns naturlig skugga på arbetsplatsen, bör du överväga att sätta upp ett solskydd

Tips 6: Planera arbetsuppgifterna

Genom att använda telematik för att hantera timmarna, kan du förhindra att anställda arbetar utomhus under de varmaste timmarna.  Schemalägg utomhusarbete genom att börja tidigare på morgonen, planera arbetet under eftermiddagarna. Om det är möjligt, arbeta inomhus under de varmaste timmarna eller dagarna och spara utomhusarbete för dagar när temperaturerna är något mindre extrema. Det är inte för inte man tar siesta i varma länder.

Tips 7: Klädsel för att klara värmen

Det finns godkända arbetskläder som krävs vid arbete på byggarbetsplatser, men det finns även lättare och tunnare alternativ som andas mer och rekommenderas starkt under sommaren.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?