ABAX

Så kan data från dina mobila resurser öka din lönsamhet

Analys av data från dina fordon kan hjälpa dig att fatta väl underbyggda beslut, som minskar kostnader och ökar produktiviteten gällande dina mobila resurser. Tina Jedenheim, Commercial Director i Sverige på ABAX berättar hur.

Matias Rodriguez
Tina Jedenheim

Smart Mobility är inte längre ett buzzword – avancerad teknik som hjälper oss att dra nytta av data från mobila resurser implementeras brett i samhället. Resultatet? Kostnadsbesparingar, tidseffektivisering och ökad säkerhet ute på vägarna.

Bolag med mobil arbetskraft står inför stora utmaningar i dag. Med en helhetslösning som samlar all mobilitetsdata under ett tak, ger vi ansvariga full visibilitet och kontroll. Inte enbart gällande fordonsflottan, men även samtliga verktyg och maskiner.

Tina Jedenheim, Commercial Director Sverige på ABAX.

Nyfiken på ABAX Smart Mobility? Läs mer om lösningen

Värdefulla data om körbeteende

ABAX ger en översikt över företagets fordonsflotta. Det handlar till exempel om realtidsinformation om var medarbetarna ute i fält befinner sig, data som underlättar resursoptimering. ABAX tillgängliggör även data kring körbeteende, vilket ger möjlighet till reducering av bränsleutgifter och koldioxidutsläpp.

– Att inhämta data gällande körbeteende relaterar även till förarens säkerhet, försäkringskostnader samt varumärkets anseende. För att säkerställa detta ger vi insikter om användningsgrad, tomgångskörning, körstil samt val av rutt, säger Tina Jedenheim och fortsätter:

 – Många försäkringar i dag utgår ifrån en schablon. Vi har i stället valt UBI, User Based Insurance, där vi analyserar den faktiska risken för varje enskilt företag. Det innebär att företaget kan få tillgång till en kostnadsreducering, men också få insyn i hur medarbetarna kan köra ännu säkrare.

Ha koll på dina verktyg 

Att använda mobilitetsdata för att fatta smartare beslut går att applicera även på andra områden. ABAX har tagit fram en lösning som gör det möjligt att få koll på företagets alla verktyg och maskiner, via samma plattform som används för fordonsflottan.

– Med vår tjänst Smart Inventory kan du som ansvarig se till att bilarna är rätt inventerade vid arbetsdagens början, och att samtliga verktyg följer med tillbaka vid arbetsdagens slut. Då verktyg och maskiner ofta utgör en stor kostnad för bolag, kan vi här hjälpa till med stora besparingar, säger Tina Jedenheim. 

Dålig koll på företagets mobila resurser? Ändra på det redan i dag.

Det gamla talesättet ”det man inte vet, har man inte ont av” kan knappast appliceras hos företag som värdesätter ordning och reda. Mobilitetsdata samlad under ett och samma digitala tak ger värdefulla insikter och en visibilitet som inte sällan leder till ökad lönsamhet, konstaterar Tina Jedenheim. 

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?