ABAX

Milersättning 2024 – Vad gäller?

Milersättning och bilersättning för tjänstebil samt förmånsbil och privatbil i tjänsten

Matias Rodriguez
many cars in parking lot sun shining

Vad är milersättning?

Milersättning är ett begrepp som ofta används i samband med resor och arbetsrelaterade utgifter. Det refererar till det belopp eller den ersättning som en anställd får för att täcka kostnaderna för att köra en bil eller andra fordon i samband med arbetsuppgifter eller affärsresor. Milersättning är vanligt förekommande inom arbetslivet och är en viktig komponent när det gäller att kompensera anställda för deras resor och utgifter vid användning av tjänstebil. Detta kan vara särskilt relevant för yrken där resor är en väsentlig del av arbetsuppgifterna, såsom säljare, budbärare, konsulter och tekniker.

För dig som kör din privata bil i tjänsten kan du ta ut en skattefri reseersättning från ditt bolag. Denna milersättning täcker en del av kostnaderna för drivmedel, värdeminskning, däck, slitage och service.

För att få milersättning måste en individ vanligtvis dokumentera sina resor noggrant, inklusive datum, avstånd och syfte med resan. Denna information används sedan för att beräkna den totala ersättningen som ska betalas ut.

Höjd milersättning 2023

Under 2023 höjdes den skattefria milersättningen när man som företagare kör med egen privat bil. Milersättningen hade legat på 18,50 kronor per mil sedan 2009, men den justerades uppåt på grund av ökade kostnader för tjänstebil.

Milersättning 2024

Din milersättning 2024 är:

  • 25 kronor per mil för resor i näringsverksamheten med privat bil.

För resor med förmånsbil får du istället avdrag med:

  • 12 kronor per mil för diesel.

  • 12 kronor per mil för annat drivmedel (till exempel bensin eller etanol).

  • 9,50 kronor per mil för förmånsbilar som helt drivs med el.

Viktigt att tänka på

Det går också att betala ut ett större belopp per mil, men då beskattar Skatteverket reseersättningen som vanlig lön, vilket gör det mindre fördelaktigt.

Elektronisk körjournal

För att förenkla din hantering av milersättning rekommenderar vi ABAX Triplog, elektronisk körjournal. Med en enkel installation i din bil kan du slippa det manuella arbetet eftersom den dokumenterar resor, milersättning och trängselskatt automatiskt enligt Skatteverkets krav och ger dig de underlag du behöver för att hantera företagets service- och tjänstebilar.

För att säkerställa att du får rätt ersättning och följer de aktuella reglerna, rekommenderas vi också att hålla sig uppdaterad via Skatteverkets webbplats eller genom att konsultera din arbetsgivares riktlinjer.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?