ABAX

Abax Equipment Control övervakar global järnvägstransport.

På ABAX tar vi våra kunders behov på allvar och antar olika utmaningar för att möta deras krav. Detta var också fallet med vår kund, ett internationellt rederi som ville genomföra övervakningstester av containertransport till och från Kina.

Matias Rodriguez
Med ABAX Equipment Control kan du även övervaka gods som transporterats via järnväg, världen runt!

När vi utvecklar våra produkter lyssnar vi på kunder och svarar på marknadens behov. Vi har märkt en trendökning av järnvägstransport och därför har vi tillsammans med vår kund beslutat att genomföra ett experiment. Vårt mål var övervakning av gods som transporterades med järnväg från Polen till Kina och tillbaka. Vi har genomfört ett pilotprojekt som har framgångsrikt avslutats.  

Uppdrag 

Vår motpart är ett internationellt rederi vars portfölj innehåller bland annat godstransport med järnväg. Innan vi försökte den första järnvägstransporten till Kina hade vår kund haft en vision. Företaget ville ge sina mottagare möjlighet att övervaka gods under hela transporten. De ville inte nöja sig med tre upplysningar: när containern skickades från Polen, när den nådde till sin destination och när den återvände till Polen.  

Vilka komplikationer och risker skulle bristen på GPS-sändare vid transport orsaka? 

  • Bristen på kunskap om datum för varornas ankomst till destinationen 

  • Ingen information om eventuella stölder 

  • Ingen information om förlängning av transporttiden 

  • Ingen möjlighet att meddela motparter om förseningar 

  • Stress 

Ett experiment för 2000-talet 

I vårt experiment genomförde vi övervakningen av containrar i järnvägstransporter från Polen till Kina. 41 dagar – det var så lång tid det tog att transportera varor i båda riktningarna och vår ABAX Equipment Control-enhet möjliggjorde effektiv spårning av gods under mer än 9 000 km i en riktning under hela transporttiden.  

En lösning för framtiden 

Den nya Sidenvägen är en järnväg som fungerar som alternativ till luft- och sjötransporter från Kina och till Kina. Med ABAX-enheter kan järnvägstransporter övervakas helt och gods som transporteras på detta sätt kan nå fram till kunderna i tid. Vid förseningar - ofta oförutsägbara - är det bra att informera motparter och planera arbetet utan stress och förluster.  

ABAX EQ-enheter lämnar ett positionsspår var 12:e timme, oavsett GSM-signalen. I avsaknad av en GSM-position lagras data på enheten och skickas när GSM-signalen är tillgänglig igen, oavsett i vilken del av världen.  

Fördelarna för kunder som använder ABAX EQ-enheter för att övervaka sina containrar är mycket omfattande. Här är några av dem: 

  • Möjlighet till noggrann transportplanering 

  • Information om förseningar 

  • Optimering av arbetet 

  • Gods under strikt kontroll 

  • Tillgång till exakta rapporter 

Med GPS-sändaren från ABAX kan du hantera containrar och vagnar effektivt. Du vet exakt var din utrustning befinner sig. ABAX EQ-moduler kan fungera i flera år med energisparinställningar och ett internt batteri med lång livslängd.

Testresultat 

Pilotprojektet vi genomförde avslutades med framgång. Godset och dess position var synliga under hela transporten. EQ-signaler skickades var 12:e timme enligt fabriksinställningar på kundens begäran.  

Det var den första experimentella järnvägstransport som uppfyllde vår kunds förväntningar. Vi är övertygade om att ABAX EQ kommer att säkerställa övervakningen av alla varor som transporteras i containrar med järnväg, och tack vare dess kapacitet kommer vår GPS-sändare att påverka utvecklingen av denna typ av transport positivt. 


Läs mer om ABAX Equipment Control här

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?