ABAX

GPS tracker - skyddar dina maskiner och utrustning

GPS-spårningsteknologin kan användas för att snabbt spåra ett objekt på en karta i realtid. Tiden är ofta kritisk för att kunna hitta och återfå maskiner och utrustning som har försvunnit - där kommer ABAX utrustningskontroll in i bilden.

Fanny Anselin
En arbetsplats i början av dagen

GPS-tracker för att spåra maskiner och utrustning

GPS-teknologin kan användas för att spåra fordon, maskiner, verktyg och till och med människor och husdjur. Teknologin har länge använts i fordon för att utveckla elektroniska körjournaler och spåra transporter. I dag har nya användningsområden hittats då elektroniken har blivit mindre och mer strömsnål - GPS-sändaren kan gömmas bättre och fungera utan extern strömförsörjning under lång tid. Vid stölder av dyrbara maskiner och annan utrustning är ofta tiden kritisk för att kunna återfinna ägodelarna, ju snabbare du kan positionera objektet desto mer ökar chanserna att få det tillbaka.

Vad är en GPS-tracker?

Spårsändaren använder sig av GPS teknologi för att bestämma sin position. Positionen lagras i GPS-spårsändaren och skickas med intervaller via mobilnätet (GPRS/ GSM) till en server som visar positionen på en karta. I GPS-trackers av lite bättre utförande finns det dessutom ytterligare en sändarteknologi (pejlingssignaler RF/ VHF) som gör att en mer exakt positionering kan göras. Denna teknologi gör det svårare för tjuvar att använda störsändare och annan utrustning.

Skillnaden mellan olika GPS-trackers är ofta kvaliteten på chippet och vilka sändarteknologier de använder (GPRS/ SMS/ radiopejl/ RF signaler). En annan viktig aspekt är om leverantören erbjuder lagring och behandling av positionsdata. Batteritiden på GPS-trackern är också viktig - om strömförsörjningen bryts måste sändaren kunna fungera under längre tid utan avbrott (upp till flera år). Ofta har billigare spårsändare begränsade funktioner för kartmöjligheter och begränsad batteritid. Som alltid du får vad du betalar för :-)

Hur fungerar en GPS-tracker?

I princip kan man säga att en GPS-tracker består av en enhet som är ihopbyggd av en GPS-navigator, en mobiltelefon, en radiosignal sändare och ett batteri - allt i en liten förpackning. GPS-mottagaren tar emot signaler från GPS-sateliter och gör om dessa till kordinater som lagras i den lilla enheten. Med jämna mellarum (går att ställa in för att maximera batteritiden) sänder enheten kordinaterna via GSM/ GPRS, eller på de billigare varianterna via sms. Kvalitetsleverantörerna har ofta en server som behandlar och bearbetar information och visar denna i en karta. I de billigare varianterna får du själv ange longitud och lattitud (som du får via sms) i en karta och själv avgöra postionen. Lite krångligare helt enkelt.

I de lite mer avancerade spårsändarna finns möjligheter att aktivera radiopejling av enheten som ger en mer exakt metod för att finna sändaren. Det gör också att det blir svårare för tjuvar att störa GPS-signalerna, och om de placerat objektet i en container så GPS-signaler inte kan tas emot. Batterikapaciteten på de billigare varianterna är ofta låg, de mer avancerade GPS-tracker-enheterna har i jämförelse en livslängd på flera år (beror på hur ofta du vill ha en position från sändaren).

Geofence är en smart funktion som du hittar i de mer avancerade spårningsenheterna. Med geofence bestämmer du ett geografiskt område som du vill aktivera och kontrollera för fordonet eller verktyget. Om objektet försvinner objektet utanför detta området går automatiskt ett larm (signal skickas till mottagare) som varnar att objektet är utanför det tillåtna området.

Andra funktioner som du hittar i de mer avancerade GPS-spårsändarna är t.ex mätning av av maskintid, serviceintervaller och spårhistorik.

Varför är en GPS-tracker bra?

Idag har många företag dyra fordon, maskiner och utrustning som är kritiska för verksamheten. För att kunna återfinna sina saker vid förlust eller misstänkt stöld är tiden ofta kritisk, ju snabbare du kan lokalisera ditt objekt med GPS spårning, ju snabbare kan du få det tillbaka.

Inte sällan försvinner även sakerna utanför landets gränser och då är chansen att få tillbaka sakerna mycket små eller nästan obefintliga. Ofta kan stölderna vara svåra att förhindra, vill tjuvar ha något kan de ofta ta det, men med GPS-spårning blir det enklare och snabbare att återfå det som blivit stulet. Det underlättar även för polis, tull och andra aktörer att hjälpa till och ingripa innan grejor försvinner från Sverige.

Maskinuthyrare, släpvagnsuthyrare och biluthyrare upplever dagligen situationer där GPS-spårning hade varit guld värt, utan att de kanske nödvändigtvis tänker på det. De kan nämligen använda spårutrustning för att lokalisera sina saker och se hur länge de använts.

Var använder jag en GPS-tracker?

En GPS-tracker placeras på ett ställe där GPS-signaler skickas till sateliten, också här spelar kvaliteten in på hur bra elektronik/ antenn det finns i enheten. Det finns olika storlekar på spårningssystem beroende på var och hur de ska användas. I enheter utan möjlighet till extern strömförsörjning vill man ofta ha en längre driftstid för att undvika täta laddningsintervaller, och vissa enheter vill man dölja och då blir storleken på GPS-tracker viktig, andra enheter skall kunna mäta maskintid på blir monteringsplatsen viktig.

Praktiska exempel på fördelar med GPS-spårning

Här följer några praktiska exempel på hur ett GPS-spårningssystem har nyttjats i olika situationer:

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?