Jakie są zalety śledzenia dokładnej liczby motogodzin?

Otrzymuj powiadomienia o przeglądach. Wyeliminuj przestoje. Miej pełną kontrolę nad sprzętem.

Lokalizator GPS do maszyn i sprzętu jest czymś więcej niż lokalizowaniem zasobów na mapie. Monitorowanie motogodzin jest istotną korzyścią wynikającą z zastosowania monitoringu GPS.

 • Na podstawie czasu pracy maszyny (motogodziny), właściciel może otrzymywać przypomnienia SMS lub email o nadchodzącym terminie przeglądu.
 • Dzięki monitoringu GPS, nadzór nad stanem technicznym maszyn i sprzętu jest możliwy dzięki konserwacji zapobiegawczej (utrzymanie według stanu, ang. Predicitve Maintenance). Konserwacja zapobiegawcza polega na zbieraniu danych podczas pracy sprzętu, przy pomocy czujników i zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym. Dzięki tej metodzie można uniknąć poważnych awarii, zwiększyć efektywność i obniżyć koszty firmy.  Zwiększ wydajność Twoich maszyn i sprzętu!

Jak GPS tracker pomaga zwiększyć produktywność dzięki monitorowaniu motogodzin?

 • Lokalizator GPS

  Jedno urządzenie będzie monitorować w czasie rzeczywistym lokalizację, serwisowanie i godziny pracy silnika.
 • Alerty serwisowe

  Otrzymuj powiadomienia dotyczące konserwacji zapobiegawczej w oparciu o daty i godziny użytkowania.

 • Konserwacja zapobiegawcza

  Monitorowanie godzin pracy silnika i planowanie konserwacji w celu ograniczenia przestojów sprzętu i zwiększenia wydajności.

 • Stabilność i najwyższa jakość

  Zaprojektowane, wyprodukowane i przetestowane przez nas oraz zawsze rozwijane z wykorzystaniem najnowszych technologii.

 • Intuicyjne raporty

  Przyjazne dla użytkownika raporty z informacjami, których potrzebujesz, zaplanowane kiedy ich potrzebujesz.

 • Nadzór nad wyposażonym sprzętem

  Upewnij się, że sprzęt będący przedmiotem leasingu jest używany zgodnie z uzgodnionymi warunkami i dokładnie zafakturowany. 

 • Eliminacja przestojów sprzętu

  Dobrze utrzymane maszyny są bezpieczniejsze, bardziej wydajne i niezawodne.

 • Integracja API

  Otwarte API pozwala ABAX komunikować się z innymi systemami.  

Chcesz wyeliminować przestoje sprzętu?

Monitorowanie czasu pracy silnika i sposobu użytkowania sprzętu, dostęp do przyjaznych dla użytkownika raportów, oraz otrzymywanie alertów o zbliżającym się terminie przeglądu w oparciu o liczbę godzin pracy silnika - system GPS pozwoli Ci uniknąć nieoczekiwanych przestojów maszyn. Dobrze utrzymane maszyny wg. stanu są bezpieczniejsze, bardziej wydajne i niezawodne. 

Jesteś firmą wynajmującą maszyny i sprzęt?

Skorzystaj z naszego lokalizatora GPS, aby zmaksymalizować zyski i mieć pełną kontrolę nad wynajmowanymi zasobami. Z monitoringiem GPS będziesz mógł śledzenie sposobu, w jaki klienci korzystają z Twoich maszyn, zapewnienie przestrzegania warunków i dostarczania cyfrowych, dokładnych faktur.