ABAX

Kleeman

Smart Connect Kleeman

API update frequency

1x / 15 min

Required API credentials

Client ID + Client secret key

How to connect

Link to Wirtgen Group

Kleemann jest częścią międzynarodowej Grupy Wirtgen, lidera technologicznego w branży maszyn budowlanych. Kleemann wykorzystuje innowacyjność i koncentruje się na jakości, aby zapewnić komercyjne korzyści dla profesjonalnych użytkowników dzięki mobilnym kruszarkom i przesiewaczom dla branży budowlanej.

Obsługa punktów końcowych danych zgodnie z normą ISO 15143-3

 • Informacje w nagłówku

 • Ostatnia znana lokalizacja

 • Godziny pracy

 • Łączna ilość zużytego paliwa

 • Paliwo zużyte w ciągu ostatnich 24 godzin*

 • Łączna odległość przebyta przez pojazd

 • Łączna liczba godzin na postoju

 • Wskaźnik pozostałego paliwa

 • Wskaźnik pozostałego DEF

 • Stan silnika

 • Średni dzienny współczynnik obciążenia silnika

 • Szczytowa prędkość dzienna

 • Opis ostrzeżenia*

Przeczytaj więcej na temat punktów końcowych danych