ABAX

Hitachi

Smart Connect Hitachi

API update frequency

1x / 24h (optional 1x/10min or 1x/1h)

Required API credentials

Client ID + Client secret key

How to connect

Link to Hitachi

Hitachi Construction Machinery zajmuje się produkcją, sprzedażą i dystrybucją sprzętu budowlanego Hitachi, takiego jak maszyny budowlane, maszyny transportowe oraz inne maszyny i urządzenia produkcyjne. Celem Hitachi jest pozycja lidera w dostarczaniu rozwiązań, które pomagają budować lepszą przyszłość.

Obsługa punktów końcowych danych zgodnie z normą ISO 15143-3

  • Informacje w nagłówku

  • Ostatnia znana lokalizacja

  • Godziny pracy

  • Łączna ilość zużytego paliwa

  • Paliwo zużyte w ciągu ostatnich 24 godzin

  • Łączna odległość przebyta przez pojazd

  • Skumulowana liczba godzin pracy na postoju

  • Wskaźnik pozostałego paliwa

  • Łączna liczba godzin na postoju

  • Opis ostrzeżenia*

Przeczytaj więcej na temat punktów końcowych danych

W jaki sposób połączysz maszyny Hitachu z Twoim kontem ABAX?