Jak odpowiednia konserwacja sprzętu wpływa na oszczędności w firmie

Obecnie organizacje znajdują się pod rosnącą presją z uwagi na szybkie tempo zmian zachodzących w otaczającym je środowisku. Firmy muszą wykazywać się coraz większą elastycznością i mobilnością, aby móc zapewnić niezawodność operacyjną i osiągać założone cele biznesowe. Przedsiębiorstwa bardzo dużo inwestują w zakup i utrzymanie wartościowego sprzętu, dlatego w celu zapewnienia rentowności ważne jest podejmowanie mądrych decyzji.

Image
Plac budowy z trzema osobami dyskutującymi nad dokumentem, w tyle maszyna budowlana

Podejście planowo-zapobiegawcze

Nadzór nad stanem technicznym maszyn i urządzeń możemy podzielić na praktyki zapobiegawcze (preventive maintenace) oraz utrzymanie według stanu (predictive maintenance). W pierwszej metodzie dane o aktualnym stanie technicznym są gromadzone podczas okresowych przeglądów, kiedy maszyna jest wyłączona z eksploatacji. Druga metoda polega natomiast na zbieraniu danych przy pomocy czujników i zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym, podczas pracy sprzętu. Zrozumienie znaczenia działań mających na celu uniknięcie przyszłych problemów jest szansą dla biznesu w tworzeniu strategii zarządzania zasobami, dlatego większość właścicieli przedsiębiorstw docenia inwestowanie w proaktywne podejście do konserwacji sprzętu. Utrzymanie rentowności osiągane jest poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa nieplanowanych przestojów, co z kolei minimalizuje zbędne wydatki, oszczędza czas i zwiększa wydajność.

- Jeden z naszych klientów z branży budowlanej wykrył usterkę maszyny na bardzo wczesnym etapie. Dzięki temu, wymiana uszkodzonej części nastąpiła już podczas kolejnego planowego serwisu, a firma była w stanie naprawić sprzęt bez utraty produktywności. Ponadto usunięcie usterki kosztowało mniej, niż gdyby miało to miejsce dopiero po awarii sprzętu. - mówi Bjørn André Hagen, Product Owner ABAX Equipment Control.

Sprawdź cenę

Ręczne rejestrowanie godzin pracy silnika może kosztować Twoją firmę fortunę

Zgodnie z prawem, wszystkie maszyny i urządzenia powinny spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres użytkowania. W przypadku kontroli, firma musi przedstawić aktualne badania stanu technicznego urządzeń, aby udowodnić, że praca z nimi jest bezpieczna.  Sprzęt często jest używany przez wielu operatorów i administrator, jeśli nie posiada dokładnych danych o swoich zasobach, może mieć trudności w dokładnym określeniu maszynogodzin pracy sprzętu.

Więcej na ten temat w numerze e-gazety (e-maszbud) o maszynach budowlanych. 

LINK