Jak odpowiednia konserwacja sprzętu wpływa na oszczędności w firmie

Obecnie organizacje znajdują się pod rosnącą presją z uwagi na szybkie tempo zmian zachodzących w otaczającym je środowisku. Firmy muszą wykazywać się coraz większą elastycznością i mobilnością, aby móc zapewnić niezawodność operacyjną i osiągać założone cele biznesowe. Przedsiębiorstwa bardzo dużo inwestują w zakup i utrzymanie wartościowego sprzętu, dlatego w celu zapewnienia rentowności ważne jest podejmowanie mądrych decyzji.

Plac budowy z trzema osobami dyskutującymi nad dokumentem, w tyle maszyna budowlana

Podejście planowo-zapobiegawcze

Nadzór nad stanem technicznym maszyn i urządzeń możemy podzielić na praktyki zapobiegawcze (preventive maintenace) oraz utrzymanie według stanu (predictive maintenance). W pierwszej metodzie dane o aktualnym stanie technicznym są gromadzone podczas okresowych przeglądów, kiedy maszyna jest wyłączona z eksploatacji. Druga metoda polega natomiast na zbieraniu danych przy pomocy czujników i zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym, podczas pracy sprzętu. Zrozumienie znaczenia działań mających na celu uniknięcie przyszłych problemów jest szansą dla biznesu w tworzeniu strategii zarządzania zasobami, dlatego większość właścicieli przedsiębiorstw docenia inwestowanie w proaktywne podejście do konserwacji sprzętu. Utrzymanie rentowności osiągane jest poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa nieplanowanych przestojów, co z kolei minimalizuje zbędne wydatki, oszczędza czas i zwiększa wydajność.

- Jeden z naszych klientów z branży budowlanej wykrył usterkę maszyny na bardzo wczesnym etapie. Dzięki temu, wymiana uszkodzonej części nastąpiła już podczas kolejnego planowego serwisu, a firma była w stanie naprawić sprzęt bez utraty produktywności. Ponadto usunięcie usterki kosztowało mniej, niż gdyby miało to miejsce dopiero po awarii sprzętu. - mówi Bjørn André Hagen, Product Owner ABAX Equipment Control.

Ręczne rejestrowanie godzin pracy silnika może kosztować Twoją firmę fortunę

Zgodnie z prawem, wszystkie maszyny i urządzenia powinny spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres użytkowania. W przypadku kontroli, firma musi przedstawić aktualne badania stanu technicznego urządzeń, aby udowodnić, że praca z nimi jest bezpieczna.  Sprzęt często jest używany przez wielu operatorów i administrator, jeśli nie posiada dokładnych danych o swoich zasobach, może mieć trudności w dokładnym określeniu maszynogodzin pracy sprzętu.
 „W przypadku posiadania większej ilości maszyn w firmie, pamiętanie o terminach serwisowania może być trudne. Ręczne zapisywanie czasu pracy urządzeń jest nieefektywne, więc firmy poszukują rozwiązań elektronicznych do automatycznego  rejestrowania maszynogodzin”, mówi Bjørn André Hagen.
Ponadto, jeśli maszyna nie była serwisowana zgodnie z zaleceniami producenta, firma ryzykuje utratę gwarancji. Wymagania dotyczące utrzymania różnią się znacząco w zależności od sprzętu. Typowa minikoparka wymaga przeglądu po 50 godzinach pracy, podczas gdy duże koparki mogą pracować nawet około 1500 godzin rocznie.  
„Pamiętanie wymagań fabrycznych dla różnych typów sprzętu nie jest łatwe, dlatego strategie zmniejszające ryzyko przestojów i błędów ludzkich są preferowane przez wielu menedżerów”, wyjaśnia Bjørn André Hagen.

Postęp technologiczny ułatwia zarządzanie konserwacją maszyn

Nowe technologie ułatwiają efektywne zarządzanie zasobami. Korzystając z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu, firma może uzyskać dostęp do danych telematycznych o swoim sprzęcie. Umożliwia to przedsiębiorcom uzyskanie pełnej kontroli nad parkiem maszyn. Firma ma wgląd w cenne informacje, takie jak częstotliwość i ilość godzin pracy urządzenia. Jest to istotne, kiedy działalność prowadzona jest w wielu miejscach jednocześnie, sprzęt operuje na dużym obszarze lub jest wynajmowany podwykonawcom. 
"ABAX 5, z dziennikiem czasu użytkowania, pozwala na śledzenie liczby godzin pracy silnika, a klient może otrzymywać indywidualne powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wiadomości SMS. Wiele wypożyczalni podnośników korzysta z naszych usług w celu precyzyjnego planowania. Niektóre części muszą być wymieniane w zależności od czasu pracy, inne wymagają serwisu okresowo", mówi Bjørn André Hagen. 

Dokładne fakturowanie w oparciu o faktyczne wykorzystanie sprzętu

Firmy zajmujące się wynajmowaniem sprzętu naliczają opłaty na podstawie czasu użytkowania maszyn. Sprzęt musi działać bez zarzutów, aby zapewnić satysfakcję klientów. Czasami jednak użytkownicy mogą rejestrować maszynogodziny nieprawidłowo, a urządzenia są często wykorzystywane po godzinach pracy. Dlatego niezbędne jest stosowanie rozwiązań telematycznych do monitorowania stopnia wykorzystywania sprzętu oraz faktycznego czasu jego użytkowania. Jeśli w okresie najmu wymagany jest serwis, firma może łatwo zlokalizować swój sprzęt za pomocą mapy elektronicznej i skontaktować się z klientem w celu wcześniejszego poinformowania o zbliżającym się terminie przeglądu.
"Jeden z naszych klientów, posiadający wypożyczalnię sprzętu, wysyła powiadomienia o zbliżających się terminach przeglądów do swoich usługobiorców, umawia techników i wystawia faktury stosownie do wykonanych usług. Dla każdej wynajmowanej maszyny firma jest w stanie zaoferować dodatkowo usługi serwisowe", mówi Bjørn André Hagen.

Artykuł ukazał sie w e-maszbud

Szukasz monitoringu GPS?

Jeśli jesteś zainteresowany systemem pozwalającym na monitorowanie zasobów, daj nam znać - pomożemy!

Sprawdź cenę     Umów Spotkanie