ABAX RFID Instrukcja Obsługi

 

RFID 1

   
Do czego to służy? Aby ewidencja przebiegu była zgodna z przepisami podatkowymi, każdy przejazd służbowy musi mieć przypisanego kierowcę. Dla firm używających pojazdów pulowych, które są współdzielone przez wielu kierowców, prowadzenie ewidencji może być koszmarem. Aby ułatwić to zadanie, ABAX opracował dodatkową usługę ABAX Driver ID, gdzie kierowcy logują się do pojazdu za pomocą umieszczonego w pojeździe czytnika RFID lub naszej aplikacji ABAX Triplog. Po zalogowaniu wszystkie dane kierowcy i pojazdu są rejestrowane i grupowane tak, aby zapewnić kontrolę na mapie na żywo, przejazdami, danymi o stylu jazdy kierowcy oraz raportami - dzięki czemu system pozostaje czytelny i zgodny z przepisami.
Jak zacząć? Przy zamówieniu ABAX Driver ID, ABAX wymaga przedłożenia listy wszystkich kierowców, pojazdów i, jeśli dotyczy to zamówienia, numerów RFID. Aby ułatwić rozpoczęcie korzystania z usługi, ABAX wprowadzi do systemu wszystkich kierowców i polączy ich z odpowiednimi numerami RFID. Jeśli ABAX nie otrzyma takiej listy lub gdy klient wprowadzi nowych kierowców, administrator będzie wprowadzał te dane samodzielnie.
Jak zainstalować, zalogować się i zresetować czytnik RFID w pojeździe

Za pomocą zapewnionego rzepu, zamontuj czytnik na desce rozdzielczej w odległości do 70 cm od modułu ABAX4 lub ABAX5.


Aby zalogować się jako kierowca, przyciśnij kartę/znacznik RFID na polu "PRESS". Sygnał dźwiękowy i zielone światło potwierdzą pomyślne zalogowanie.

Aby ręcznie wylogować się z pojazdu, należy wcisnąć niebieski przycisk ‘X’. Wylogowanie zostanie potwierdzone przez sygnał dźwiękowy i czerwone światło.

Kierowca pozostanie zalogowany, dopóki nie wyloguje się ręcznie (przyciskając niebieski guzik ‘X’ lub poprzez aplikację) lub inny kierowca nie zaloguje się do tego pojazdu.

Łączenie kierowcy z numerem  RFID

Aby połączyć kierowcę z przypisanym mu numerem RFID, kierowca powinien się zalogować (przycisnąć kartę/znacznik RFID na polu "PRESS) do pojazdu przy użyciu niepołączonej karty/znacznika RFID. (Jeśli nie wykonuje przejazdu, może się wylogować naciskając niebieski przycisk ‘X’). Administrator może później połączyć numer RFID z kierowcą w zakładce ‘RFID Log’ z menu ‘Triplog’.

Rejestr RFID w systemie ABAX Driver ID

Przykład poniżej pokazuje, że kierowca zalogował się do pojazdu o nr.rej. LS84539 dnia 24.06.2019. Kolumna ‘Zdarzenie’ wyświetla nieprzypisany numer RFID.

Rejestr RFID w ABAX Driver ID

Aby połączyć numer RFID z kierowcą, kliknij w wybrany wiersz. Z rozwijanego menu w nowootwartym okienku wybierz kierowcę, który się zalogował i wciśnij OK.


Wybrany kierowca i numer RFID są teraz połączone. 

Łączenie kierowców w ABAX Driver ID - RFID

Powtórz kroki dla wszystkich kierowców

Sprawdzenie baterii i łączności niedostępne
Przejazd bez kierowcy

W chwili rozpoznania ruchu pojazdu, czytnik przypomni kierowcy sygnałem dźwiękowym o konieczności zalogowania się. Kierowca może się zalogować do 2 minut po zakończeniu przejazdu.

Jeżeli kierowca zapomni zalogować się do pojazdu, w menu "Powiadomienia" pojawi się komunikat "Przejazd bez kierowcy". Powiadomienie to nie powinno być ignorowane, szczególnie jeśli firma ma obowiązek prowadzenia ewidencji, która wymaga nazwiska kierującego pojazdem. Administrator poprzez zakładkę ‘Przejazdy’ w menu Triplog, powinien za pomocą opcji filtrowania wybrać ‘Tylko przejazdy bez kierowcy’. Klikając w poszczególne przejazdy z wygenerowanej listy, można dla każdego z nich dodać kierowcę z listy w polu ID kierowcy.

Na koniec, oznacz powiadomienie jako ‘Przeczytane’. 

 

 

RFID 2

   
Do czego to służy? Aby ewidencja przebiegu była zgodna z przepisami podatkowymi, każdy przejazd służbowy musi mieć przypisanego kierowcę. Dla firm używających pojazdów pulowych, które są współdzielone przez wielu kierowców, prowadzenie ewidencji może być koszmarem. Aby ułatwić to zadanie, ABAX opracował dodatkową usługę ABAX Driver ID, gdzie kierowcy logują się do pojazdu za pomocą umieszczonego w pojeździe czytnika RFID lub naszej aplikacji ABAX Triplog. Po zalogowaniu wszystkie dane kierowcy i pojazdu są rejestrowane i grupowane tak, aby zapewnić kontrolę na mapie na żywo, przejazdami, danymi o stylu jazdy kierowcy oraz raportami - dzięki czemu system pozostaje czytelny i zgodny z przepisami.
Jak zacząć? Przy zamówieniu ABAX Driver ID, ABAX wymaga przedłożenia listy wszystkich kierowców, pojazdów i, jeśli dotyczy to zamówienia, numerów RFID. Aby ułatwić rozpoczęcie korzystania z usługi, ABAX wprowadzi do systemu wszystkich kierowców i polączy ich z odpowiednimi numerami RFID. Jeśli ABAX nie otrzyma takiej listy lub gdy klient wprowadzi nowych kierowców, administrator będzie wprowadzał te dane samodzielnie.
Jak zainstalować, zalogować się i zresetować czytnik RFID w pojeździe

Za pomocą zapewnionego rzepu, zamontuj czytnik na desce rozdzielczej pojazdu. Urządzenie będzie działać tylko po sparowaniu z modułem ABAX5.

Aby zalogować się jako kierowca, przeciągnij swoją kartę/znacznik RFID ponad logo ABAX. Sygnał dźwiękowy i zielone światło potwierdzą pomyślne zalogowanie. 
Aby ręcznie wylogować się z pojazdu, należy wcisnąć przycisk ‘X’. Wylogowanie zostanie potwierdzone przez sygnał dźwiękowy i czerwone światło.

Kierowca pozostanie zalogowany, dopóki nie wyloguje się ręcznie (przyciskając niebieski guzik ‘X’ lub poprzez aplikację) lub inny kierowca nie zaloguje się do tego pojazdu.

Łączenie kierowcy z numerem  RFID

Kierowcę można połączyć z numerem RFID na dwa sposoby – poprzez ‘tryb w pojeździe’ lub ‘tryb biurowy’. 

Tryb w pojeździe:

Aby połączyć kierowcę z przypisanym mu numerem RFID poprzez ‘tryb w pojeździe’, kierowca powinien się zalogować do pojazdu przy użyciu niepołączonej karty/znacznika RFID. (Jeśli nie wykonuje przejazdu, może się wylogować naciskając niebieski przycisk ‘X’). Administrator może później połączyć numer RFID z kierowcą w zakładce ‘RFID Log’ z menu ‘Triplog’.

Rejestr RFID 2.0 w systemie ABAX Driver ID

Przykład poniżej pokazuje, że kierowca zalogował się do pojazdu o nr.rej. LS84539 dnia 24.06.2019. Kolumna ‘Zdarzenie’ wyświetla nieprzypisany numer RFID. 

Rejestr RFID 2.0. w ABAX Driver ID

Aby połączyć numer RFID z kierowcą, kliknij w wybrany wiersz. Z rozwijanego menu w nowootwartym okienku wybierz kierowcę, który się zalogował i wciśnij OK.


Wybrany kierowca i numer RFID są teraz połączone. 

Łączenie kierowców w ABAX Driver ID - RFID 2.0.

Powtórz kroki dla wszystkich kierowców

Tryb biurowy:

Aby połączyć kierowcę z przypisanym mu numerem RFID poprzez ‘tryb biurowy’, naciśnij i przytrzymaj przycisk "x" jednocześnie używając spinacza, zresetuj czytnik - mrugające światło potwierdzi pomyślny reset. Następnie podłącz czytnik RFID do komputera za pomocą kabla USB dołączonego do czytnika – niebieskie światło wskaże aktywację ‘trybu biurowego’.
 

Z menu ‘Triplog’, wybierz zakładkę ‘Kierowcy’. Wybierz kierowcę, którego chcesz połączyć z podłączonym czytnikiem RFID, a następnie umieść kursor w pustym polu ‘Zdalne ID’. Przeciągnij kartę/znacznik RFID kierowcy nad czytnikiem, a numer karty/znacznika pojawi się w tym polu.

Aby wyjść z ‘trybu biurowego’, wciśnij przycisk Reset i odłącz kabel USB. 

Sprawdzenie baterii i łączności

Bateria czytnika może pracować do 6 miesięcy przy normalnym użytkowaniu, zanim wymagać będzie naładowania. Jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej 30%, czerwona kontrolka będzie migać w sposób ciągły, aby przypomnieć kierowcy o konieczności ponownego jej naładowania. Przewód USB do ładowania jest dołączony do czytnika. 

Aby sprawdzić stan baterii, naciśnij i przytrzymaj przycisk "x" przez 3 sekundy. Kontrolka wskaże aktualny stan baterii: zielony >70%, żółty 30% - 70%, czerwony <30%.

Aby sprawdzić łączność z modułem ABAX, naciśnij i przytrzymaj przycisk ‘x’ przez 3 sekundy. Kontrolka pokaże aktualną łączność: niebieska oznacza, że czytnik jest połączony, czerwona oznacza, że nie jest połączony.

Przejazd bez kierowcy

W chwili rozpoznania ruchu pojazdu (300 m i ponad 16km/h), czytnik przypomni kierowcy o zalogowaniu się mrugając fioletowym światłem i wydając przez minutę, co 10 sekund sygnał dźwiękowy o rosnącej głośności. Będzie się to powtarzać dopóki kierowca się nie zaloguje lub nie wciśnie przycisku ‘x’. Kierowca może się zalogować do 2 minut po zakończeniu przejazdu.

Jeżeli kierowca zapomni zalogować się do pojazdu, w menu "Powiadomienia" pojawi się komunikat "Przejazd bez kierowcy".
Powiadomienie to nie powinno być ignorowane, szczególnie jeśli firma ma obowiązek prowadzenia ewidencji, która wymaga nazwiska kierującego pojazdem. Administrator poprzez zakładkę ‘Przejazdy’ w menu Triplog, powinien za pomocą opcji filtrowania wybrać ‘Tylko przejazdy bez kierowcy’. Klikając w poszczególne przejazdy z wygenerowanej listy, można dla każdego z nich dodać kierowcę z listy w polu ID kierowcy.

Na koniec, oznacz powiadomienie jako ‘Przeczytane’.  

Jak zalogować się do aplikacji ABAX Triplog

1.    Otwórz App Store lub Google Play

2.    Wyszukaj i pobierz aplikację “ABAX Triplog”

3.    Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło – są identyczne jak do logowania w przeglądarce

Uwaga: Jeśli nie znasz nazwy użytkownika lub hasła, twój administrator może przesłać Ci je SMSem

4.    Wybierz ‘Ustawienia’ z paska menu

5.    Wybierz ‘Wybierz pojazd’

Uwaga: użytkownicy iPhonów mogą zostać poproszeni o włączenie Usług lokalizacji – przejdź do funkcji Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji

6.    Wyświetli się lista dostępnych pojazdów, ułożona wg najbliższego Twojej obecnej lokalizacji oraz pasek wyszukiwania. Zobaczysz również czy jesteś w danym momencie zalogowany do pojazdu.

7.    Aby zalogować się do samochodu, wybierz go z listy

8.    Pozostaniesz przypisany do pojazdu do momentu, gdy:

a.    Naciśniesz guzik ‘Wyloguj z pojazdu’
b.    Inny kierowca zaloguje się do tego samego pojazdu

Aplikacja Triplog