Instrukcja Obsługi - ABAX Equipment Control

Przewodnik ten prowadzi przez poszczególne elementy interfejsu administratora ABAX Equipment Control - lokalizator GPS do maszyn i sprzętu. Jeśli po przeczytaniu, jakieś Twoje pytania pozostaną bez odpowiedzi nasz Serwis Klienta jest dostępny 24/7. 

Interfejs monitoringu GPS

SPRZĘT

1. PULPIT

Indywidualnie konfigurowany pulpit to pierwszy ekran, który widzisz po zalogowaniu. Pulpit to nowy, łatwiejszy sposób monitorowania Twojego sprzętu. Wystarczy wybrać najistotniejsze "widgety" dla swojej firmy, by najważniejsze informacje o flocie widniały na jednej stronie. Każdy administrator w firmie tworzy swój unikalny pulpit.
Widgety dostępne dla usługi ABAX Equipment Control obejmują:
 

Nazwa Widgetu Opis Zastosowanie
Status modułów Przegląd stanu zasilania i sygnału GPS modułów Ułatwienie sprawdzania czy moduły pracują prawidłowo
Pulpit ABAX Equipment Control

2. SPRZĘT

Zakładka ‘Sprzęt’ znajduje się pod menu Equipment Control.

Przy pierwszym logowaniu, wyświetlone będą jedynie aktywne urządzenia Equipment Control przypisane do Twojego konta. Wprowadź sprzęt/maszyny i przypisz je do poszczególnych urządzeń. Zwróć uwagę na przypisanie sprzętu/maszyn do właściwego numeru seryjnego urządzenia EQ.

2.1. Wprowadzanie sprzętu

Aby dodać sprzęt, kliknij wiersz wybranego urządzenia i wprowadź dane sprzętu.

Nazwa Nazwa ułatwiająca rozpoznanie sprzętu (może być widoczna również na mapie)
Nr rej. Numer rejestracyjny sprzętu (jeśli go posiada)
Typ Rodzaj sprzętu/maszyny
Opis Opis sprzętu, jeśli odznacza się czymś istotnym
Dział Przypisz sprzęt do działu. Jeśli nie wprowadzono działów, wybierz nazwę firmy. (Działy wprowadzamy poprzez Ustawienia > Działy)
Odstęp między przeglądami (miesiące) Jeśli system ma automatycznie wskazać datę kolejnego przeglądu, wpisz co ile miesięcy powinien odbywać się przegląd
Ostatni przegląd Wybierz datę ostatniego przeprowadzonego przeglądu
Następny przegląd (data) Jeśli wypełniono dwa powyższe pola, system oblicza datę automatycznie
Status Aktywowany lub nieaktywowany w systemie
Nr seryjny Numer seryjny urządzenia Equipment Control
Zmień / naładuj baterię Dla urządzeń z baterią

2.2. Dziennik użytkowania

Dziennik użytkowania jest funkcją dostępną w niektórych pakietach. Działa w zbliżony sposób do funkcji ‘Powiadomienia o przeglądach’ dla pojazdów. Pozwala monitorować czas użytkowania maszyny i ustawić automatyczne powiadomienia o zbliżającym się przeglądzie.

Tabela ‘Kontrola sprzętu – dziennik użytkowania’ znajduje się w oknie ‘Informacje o sprzęcie’. Aby zacząć z niej korzystać, należy wypełnić następujące pola:

Początkowy czas pracy (w godzinach) Łączny czas pracy urządzenia (w godzinach) zanim zainstalowano ABAX Equipment Control
Odstęp pomiędzy przeglądami (w godzinach) Co ile godzin pracy urządzenie przechodzi przegląd
Godziny przed wysłaniem powiadomienia Co ile godzin pracy urządzenie przechodzi przegląd
Łączny czas użytkowania z ostatniego przeglądu Łączny czas pracy urządzenia przy ostatnio wykonanym przeglądzie
Łączny czas pracy Łączny czas pracy urządzenia – obliczany automatycznie na podstawie wprowadzonych i zapisanych danych. Jeśli jest niepoprawny, możesz go dopasować za pomocą ‘Kalibracji czasu użytkowania’
Kalibracja czasu użytkowania Umożliwia dopasowanie ‘Łącznego czasu pracy’

2.3. Włącz/Wyłącz kontrolę obszarów GEO-fence

Jeżeli sprzęt pozostaje w określonym obszarze GEO-fence, możesz włączyć kontrolę obszarów. Będziesz otrzymywać powiadomienie, gdy sprzęt znajdzie się poza danym obszarem. Aby używać tej funkcji, musisz utworzyć obszar GEO-fence na mapie.

Zakładka ‘Obszary GEO-fence’ znajduje się pod menu ‘Equipment Control’.

Aby utworzyć nowy obszar GEO-fence, wyszukaj na mapie miejsce, w którym chcesz go umieścić, następnie naciśnij przycisk ‘Utwórz obszar’. Na mapie pojawi się prostokąt, którego położenie i rozmiar ustal na mapie. Następnie wpisz nazwę obszaru. Nazwy należy określać w sposób rozpoznawalny i użyteczny. ‘Zapisz’ zmiany lub ‘Anuluj’ i rozpocznij od nowa.

Aby dla danego sprzętu/maszyny włączyć kontrolę obszarów GEO-fence, przejdź do okna ‘Informacje o sprzęcie’, z listy Twojego sprzętu/maszyn. Wybierz obszar z rozwijalnej listy i kliknij ’Zapisz’ w prawym górnym rogu okna.

Gdy urządzenie przemieści się poza granicę wyznaczonego obszaru GEO-fence, zostanie aktywowane powiadomienie w systemie administratora. Powiadomienie możesz otrzymać emailem lub SMSem, jeśli w ‘Ustawieniach powiadomień’ wprowadzisz potrzebne dane.

2.4. Powiadomienia – przekazywanie powiadomień

Jeżeli powiadomienia o wybranym sprzęcie ma otrzymywać wybrana osoba, wypełnij tabelę ‘Powiadomienia – przesyłanie powiadomień’ w oknie ‘Informacje o sprzęcie’. Jeśli powiadomienie ma przychodzić SMSem, wprowadzony numer telefonu musi zaczynać się od +48.

2.5. Tryb aktywnego śledzenia

Funkcja ta zwiększa częstotliwość nadawania przez urządzenie sygnału o pozycji GPS.

W normalnym trybie urządzenie będąc w ruchu przesyła aktualną pozycję GPS co godzinę, a co 24 godziny w bezruchu. Włączenie ‘Trybu aktywnego śledzenia’ na okres 2 godzin zwiększa częstotliwość odczytów pozycji GPS na co 5 minut. Pamiętaj,  że częste wykorzystywanie tej funkcji, wpłynie na żywotność baterii. 

Mapa

3. MAPA

Funkcje mapy wyjaśniono w rozdziale Fleet management.

OBSZARY GEO-FENCE

Sposób działania i tworzenia obszarów opisano w punkcie 2.3.

Raporty

4. RAPORTY

Zakładka ‘Raporty’ znajduje się w menu ‘Equipment Control’ i zawiera 4 rodzaje raportów. 

4.1. Raport użytkowania

Podsumowuje liczbę godzin oraz miejsce użytkowania sprzętu. Raport grupuje dane wg sprzętu i zawiera start i koniec użytkowania, adres pod którym sprzęt się znajdował.

4.2. Raport powiadomień

Zestawienie wszystkich powiadomień dotyczących sprzętu. Możesz filtrować raport wg rodzaju powiadomienia.

4.3. Urządzenia w obszarze

Podsumowanie ilości czasu przez jaki poszczególny sprzęt przebywał w utworzonych obszarach GEO-fence. Możesz filtrować raport wg obszarów oraz działów.

4.4. Raport serwisowy

Podsumowanie danych dotyczących przeglądów Twojego sprzętu.

Powiadomienia

5. POWIADOMIENIA

Szczegółowy opis funkcji ‘Powiadomienia’ znajduje się w rozdziale ‘Triplog’.

5.1.  GEO-fence: Sprzęt poza obszarem

Powiadomienie o przemieszczeniu się urządzenia poza określony obszar GEO-fence. Możesz otrzymać je emailem lub SMSem.

5.2.  Niski poziom baterii

Urządzenie ma niski poziom baterii. Możesz otrzymać emailem lub SMSem.

5.3.  Brak pozycji GPS od 10 dni

Urządzenie nie odbiera sygnału GPS przez 10 dni (często występuje z powodu uszkodzenia urządzenia). Powiadomienie znika, w momencie odebrania nowej pozycji GPS

 5.4.  Brak kontaktu (GSM) od 25 dni

Urządzenie w przeciągu 25 dni nie zarejestrowało pozycji GSM. Powiadomienie zniknie natychmiast po zarejestrowaniu nowej pozycji.

 5.5.  Powiadomienie o serwisie (mniej niż 1 miesiąc do kolejnego przeglądu)

Gdy do zaplanowanego przeglądu sprzętu/maszyny pozostaje mniej niż miesiąc, system wyśle powiadomienie. Powiadomienia o nadchodzących serwisach należy utworzyć wcześniej w oknie ‘Informacje o sprzęcie’, tabela ‘Dziennik użytkowania’.

Mini lokalizator drobnego sprzętu

6. ABAX MINI

ABAX Mini to typ urządzenia do kontroli sprzętu Equipment Control. ABAX Mini to inteligentny i opłacalny sposób do monitorowania elektronarzędzi oraz przenośnego sprzętu. Pozycja ABAX Mini jest widoczna na mapie (szczegóły w rozdziale Fleet Management).

6.1.  Instalacja

ABAX Mini aktywujesz naciskając logo ABAX po środku wierzchniej obudowy urządzenia przez 2 sekundy, aż zapali się czerwona dioda. Następnie umieść ABAX Mini na zewnątrz obudowy wybranego sprzętu, jak najwyżej / jak najdalej od elementów metalowych jak to możliwe. Jeśli konieczne jest zamontowanie urządzenia w sposób niewidoczny, upewnij się, że nie będzie przykryte powierzchnią metalową. Metal zaburza przesyłanie sygnału.

6.2.  Ustawienia

Przejdź do zakładki ‘ABAX Mini’ w menu ‘Equipment Control’.

Lista pokazuje wszystkie urządzenia ABAX Mini przypisane do Twojego konta. Listę możesz sortować klikając na nagłówki kolumn.

Kliknij w poszczególne wiersze i opisz każde z ABAX Mini podając dane urządzenia, na którym jest zamontowany. Zwróć uwagę na przypisanie urządzeń do właściwego numeru seryjnego ABAX Mini. Tu również możesz włączyć lub wyłączyć widoczność danego urządzenia na mapie.

Tabela z listą urządzeń zawiera:

Dział Nazwa działy, do którego należy urządzenie
Nazwa Rozpoznawalna nazwa sprzętu
Nr seryjny Numer seryjny urządzenia ABAX Mini
Opis Dodatkowe informacje o sprzęcie
Ostatnio widziany Data i czas ostatniego odebranego sygnału
Ostatnio widziany przez Nazwa urządzenia, które ostatnie otrzymało sygnał z ABAX Mini. ‘ABAX Global Network’ pojawi się, jeśli sygnał został odczytany przez inne niż Twoje urządzenie.