Mål, visjon og verdier

Vi hjelper bedrifter med å nyttiggjøre egne data

Vi lever i en datadrevet verden hvor innsikt er en av de viktigste ressursene vi har for å ta gode beslutninger og skape nye muligheter for din bedrift.

Vi er entusiastiske til datadreven innsikt

I ABAX er vi entusiastiske til datadreven innsikt som hjelper kundene våre med å få en enklere hverdag. Entusiasme leder vei, og menneskene rundt deg vil følge etter.

I ABAX er vi fascinert over verdiene som finnes i data. Verdien ligger klar og venter på å bli tatt i bruk. Det er god innsikt som hjelper bedrifter med å øke effektiviteten og inntektene, samt skaper nye muligheter. I ABAX er vi ivrige etter å hjelpe bedrifter med å fange opp relevant data og utnytte den for å skape ekstra verdi for bedriften - Data er fremtiden.

Vi skaper løsninger med kunden i fokus

Uten våre kunder ville ikke vi eksistert, det er derfor vi setter kundens behov og krav til grunn for vår utvikling og strategi.

Verdien av teknologi og data ligger i fordelene vi kan tilby bedrifter. Vi jobber ut fra kundens perspektiv og bruker teknologi og data til å videreutvikle våre løsninger for å løse hverdagslige utfordringer og muligheter. slik at deres bedrifter kan lykkes. Enkle men kraftige løsninger som intuitivt blir en del av kundens daglige arbeidshverdag, og som derfor gir verdi på daglig basis.

Vi skaper verdi gjennom innovative ideer

Vi ser alltid etter nye måter som hjelper kunden i deres daglige utfordringer. Vi samler mennesker, teknologi, data og ideer for å skape løsninger for fremtiden. Vi er nysgjerrige og omfavner endring.

Sammen med våre kunder og partnere jobber vi systematisk for å kartlegge potensialet for eksisterende og nye foretningsmuligheter ved bruk av data - for å oppnå felles suksess.

Vi hjelper bedrifter til å bli mer bærekraftige.

Vi brenner for bærekraft og utvikler løsninger som bistår mer effektiv bruk av ressurser blant kollegaer, kunder og samarbeidspartnere.

Gjennom vår åpne platform, og i tett samarbeid med våre kunder og partnere, utvikler vi fremtidens løsninger som kan vokse og forbedres. Kundenes behov og krav er alltid i fokus og gode ideer kommer som følge av tett samarbeid med kunden. Dette sikrer at våre løsninger kan brukes i fremtiden og at investeringen med å ta i bruk ABAX lønner seg.

Det er viktig for oss at våre kunder bruker sine eiendeler og ressurser effektivt og ansvarlig, slik at de kan jobbe trygt og effektivt, samt øke levetiden. All utvikling vi gjør er for å bidra til økt lønnsomhet og begrense miljøavtrykket.

Vår misjon - Økt forretningsverdi gjennom mobilitets data.

Vi lever i en verden der innsikt er en vesentlig ressurs for å ta gode strategiske beslutninger samt utvikle nye forretningsmuligheter.

ABAX lytter til kundenes behov og gjør de om til teknologi som åpner opp nye potensialer. Sammen med våre kunder og partnere opererer ABAX i et omfattende økosystem som gjennom samarbeid og innovasjon kontinuerlig skaper løsninger som kommer våre kunder til gode på nye måter.