Om ABAX

Teknologi forandrer måten verden fungerer på, og dette påvirker alle deler av arbeidslivet. For ABAX betyr det at vi må tilby smarte løsninger som gir deg adgang til hele arbeidsplassen din, uavhengig av om du befinner deg i bilen, på kontoret eller ute i felt. Derfor er vår Mission Statement "Solutions provider for the connected workspace"

Thumbnail

Våre tjenester hjelper kundene å holde seg oppdaterte, bli mer effektive og spare penger ved å tilby Internet of Things-løsninger (IoT) i verdensklasse. ABAX er det raskest voksende telematikkselskapet i Europa og fokuserer på å levere IoT-løsninger som maksimerer verdien for våre kunder. 

Ved å tilby mobilitet, fleksibilitet og brukervennlighet tror ABAX på et sømløst integrert IoT-domene som løser hverdagsproblemer for vår målgruppe. Alle aspekter av våre tjenester kommuniserer med hverandre for å kunne tilby maksimal fleksibilitet og en ledende løsning innen kommunikasjonsnettverk og nettverkstjenester.

Businessmodellen vår er basert på en SaaS-løsning (Software as a Service). Vi har bygd en fullt integrert softwareplatform som kan tilpasses fremtidens innovative tjenester. Vår hardware, software og våre produkter er lette å installere og bruke. 

Hos ABAX jobber over 300 ansatte, fordelt på salg, kundeservice, markedsføring, administrasjon, kvalitet og utvikling. Vi har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Polen og England. Hovedkontoret ligger i Larvik, Norge. 

Visjon og verdier

Vi skiller oss fra våre konkurrenter i alt vi gjør. Vår visjon er å være forskjellen for både våre ansatte og kunder. Det er derfor vår visjon er "The difference is ABAX™". Denne visjonen gjennomsyrer hele vår verdikjede og vår kommunikasjon, både internt og eksternt.

For å holde vår sterke posisjon i et av verdens raskest voksende markeder, er vår bedriftsmodell basert på tre viktige elementer: "People, technology and services". 

Vi har organisert ABAX som en planet for å kunne jobbe utifra våre tre elementer "People, Technology and Products" på best mulig måte. Dette gjør oss fleksible og tilpasningsdyktige og gjør at vi kan reagere raskt på endringer i markedet. Optimal ytelse er også grunnleggende for våre kjerneverdier: "Lønnsom, først og entusiastisk". 

ABAX sitt Mission Statement er å være en "Solutions Provider for the Connected Workspace". 

 

Historie

ABAX ble grunnlagt i 2003, men fokuset på kjørebøker startet først i 2009 etter at et samarbeid ble inngått med selskapet ETS (Electronic Tracking System).

I 2011 ble målet satt om å etablere et felles, innovativt miljø for høyteknologi, produktutvikling og salg av sporingsløsninger for både privatkunder så vel som bedrifter. I dag har ABAX inntatt en stødig posisjon som markedsleder i telematikk-industrien ved å utvikle og levere GPS-sporing, elektroniske kjørebøker, systemer for utstyrs- og flåtekontroll, og software for prosjektstyring.

ABAX startet opp i Norge, men har senere ekspandert til de resterende nordiske landene, Europa og Kina. I dag ligger hovedkontoret til ABAX i Larvik, Norge, med virksomheter i Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Polen, England og Kina. Vi har 300 ansatte fordelt på salg, kundeservice, markedsføring, kvalitet, administrasjon, finans og utvikling.

Med en vekst på 50 prosent i 2015 ble ABAX utnevnt til det raskest voksende telematikkselskapet i Europa av Berg Insight (Berg Insight, 15. september 2016). Veksten er en kombinasjon av organisk vekst, høye salgstall, lønnsom drift og nye oppkjøp. I begynnelsen av 2017 hadde ABAX 200 000 aktive enheter og over 20 000 kunder.

Den 6. juni 2017 skiftet ABAX eiere. Tidligere eier Norvestor Equity AS solgte ABAX Group for 1,8 milliarder NOK til det globale investeringsselskapet Investcorp. 

ABAX eies i dag av Investcorp.

ISO-sertifiseringer

Ledelsen i ABAX arbeider aktivt for å bevare og forbedre kvaliteten i hele virksomheten. Ved hjelp av fornøyde ansatte og en gjennomgripende interesse og engasjement for kvalitetsarbeid kan ABAX levere produkter og tjenester som igjen gjør våre kunder fornøyde. For å sikre ønsket om bedre kvalitet på alle forretningsområdene, er selskapet nå sertifisert i henhold til ISO-standardene 9001 (kvalitetsstandard), 14001 (miljøstyring) og 27001 (informasjonssikkerhet).

VÅR KVALITETSPOLITIKK

ABAX skal levere en stabil høy kvalitet til sine kunder, og dermed sikre høy grad av kundetilfredshet. Vi skal oppfylle de kravene som danner grunnlaget for ISO 9001, 14001 og 27001, slik at kundene skal være trygge på at de forholder seg til et seriøst og ansvarlig selskap som tar hensyn til kundenes behov for forutsigbar kvalitet, miljøansvar og sikring av kundedata.

Vårt kvalitetsnivå skal være riktig balansert mellom kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet og kostnader.

Kvalitetsmål for ABAX

ABAX skal ha de mest fornøyde ansatte blant bedrifter i Europa, med > 80 % tilfredshet
Klima-/tilfredshetsundersøkelse finner sted to ganger i året.
ABAX skal ha > 80 % fornøyde kunder
KTI / kundeundersøkelse gjennomføres en gang årlig.

VÅR MILJØPOLITIKK

ISO 14001 tar for seg temaet miljø. I ABAX ønsker vi å bidra til miljøet på en positiv måte. Vi har derfor valgt sertifisering i henhold til denne ISO-standarden som et verktøy i denne forbindelsen. Hos ABAX tar vi hensyn til miljø i alle våre aktiviteter. Vi vil alltid jobbe mot å redusere negativ miljøpåvirkning og endre den i en positiv retning.

Dette får vi til ved å:
Være bevisste på den påvirkningen våre aktiviteter har på miljøet fra produktutvikling, distribusjon, bruk og gjenvinning.
Ha fokus på miljø under utvikling av nye produkter og tjenester.
Holde fokus på miljø når det kommer til logistikk og samarbeidspartnere.
Bevisstgjøre våre kunder om deres klimagassutslipp.
Oppfylle alle juridiske krav.
Overvåke vår miljøpåvirkning og kontinuerlig sette nye mål.

VÅR SIKKERHETSPOLITIKK

ISO 27001 setter krav for hvordan man skal legge opp et system for å sikre informasjonen i en virksomhet. Vi registrerer og lagrer data på vegne av våre kunder. Dette anses som personlig informasjon  og må behandles i henhold til personvernloven, samt ivaretas på best mulig måte. Ved å overholde denne standarden sikrer vi kontinuerlige og metodiske tiltak på området innen informasjonssikkerhet. I prosessen for å tilpasse oss denne standarden har vi innført en rekke tiltak for å forbedre nivået for informasjonssikkerhet hos ABAX.

Målet med informasjonssikkerhet i ABAX er:
Ingen sikkerhetsbrudd som påvirker personlig data i våre produksjonssystemer
Oppetid i produksjonssystemet på over 99,5%
Vi vil fortsette å forbedre våre prosesser i alle de overnevnte områdene. Dette gjør vi for å forsikre våre kunder om at de forholder seg til en leverandør som ivaretar sine kunders interesser. 

The difference is ABAX™

ABAX har tre verdiskapende elementer som vil gjøre det mulig for selskapet å skape konkurransefortrinn og få en unik posisjon: people, technology and services.

PEOPLE

Vi er et mangfoldig og engasjert team. Alderen på de ansatte i ABAX strekker seg fra 18 til 70, og fraværsprosenten hos ABAX-ansatte ligger på kun rett over 2 prosent. Vi har stor tro på at hvis vi tar vare på våre ansatte, vil de ta vare på våre kunder. For at vi skal lykkes er det avgjørende at våre ansatte er kjent med vår misjon, visjon og våre verdier, og kan knytte dette opp mot sitt daglige arbeid. Vi er opptatt av at vår arbeidsplass skal være et hyggelig sted å være, og et sted for personlig utvikling. Vi gjør vårt ytterste for at de ansatte skal trives både på og utenfor jobb, ettersom vi mener at dette vil føre til en bedre kundeopplevelse for deg som er kunde hos oss.

TECHNOLOGY

ABAX-enheten er kjernen i vår hardwareløsning. Teknologien er solid utviklet og har blitt oppdatert kontinuerlig over de siste 10 årene. Det er en avansert allround-løsning som fungerer på tvers av alle mobile nettverk over hele verden ved hjelp av den aller nyeste GPS-teknologien. I kombinasjon med vår radioteknologi kan ABAX bruke tre forskjellige plattformer for posisjonering: GSM-posisjonering, radiopeiling og GPS-posisjonering.

Vårt lederskap innen teknologi sikrer at våre kunder mottar produkter og service av beste kvalitet.

SERVICES

Teknologi forandrer måten verden fungerer på, dette påvirker alle deler av arbeidslivet vårt. For ABAX betyr det at vi må tilby smarte løsninger og produkter som gir deg adgang til hele arbeidsplassen din, uavhengig om du befinner deg i bilen, på kontoret eller ute i felt. Vi utvikler alle våre produkter og systemer, både hardware og software, basert på markedets behov. Alt av produkter kommer som "plug and play"-løsninger, og kan enkelt installeres av kunden selv.