Om ABAX og våre verdier

Teknologi forandrer måten verden fungerer på, og dette påvirker alle deler av arbeidslivet. For ABAX betyr det at vi må tilby smarte løsninger som gir deg adgang til hele arbeidsplassen din, uavhengig av om du befinner deg i bilen, på kontoret eller ute i felt. Derfor er vår Mission Statement "Sustainable solutions for a connected world"

Bruce Atle Karlsen, CPO and Morten Strand, CEO


ABAX er det nest største selskapet innen telematikk i Europa med egenutviklet soft- og hardware av høy kvalitet. Våre tjenester gjør det enkelt å øke effektiviteten, overholde skatter og regler samt øke lønnsomheten gjennom SaaS (Software as service)i verdensklasse.

Vi utvikler smarte løsninger som gir deg tilgang og oversikt over hele arbeidsplassen og alle bedriftens eiendeler, uavhengig av om du befinner deg i bilen, på kontoret eller ute i felt.

Vi har bygget en fullt integrert softwareplattform som kan tilpasses fremtidens innovative tjenester som er enkelt å installere og intuitivt i bruk. 

Pr 2022 teller vi 350 ansatte og selskapet er representert i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Belgia, Polen og Storbritannia med hovedkontor i Larvik

Visjon og verdier

Våre verdier

Innovasjon, bærekraft og entusiasme er våre kjerneverdier og en viktig brikke i opplevelsen våre kunder har med ABAX. Vi hjelper kontinuerlig kundene med å drive sin virksomhet smartere og bedre.

Enthusiastic har historisk vært en naturlig verdi for ABAX, som er kjent for sitt et sosiale og morsomme arbeidsmiljø. Under salgsmøter og internt kommunikasjon vil nye ideer bli møtt med en positiv holdning.

Innovative er det perfekte ordet for et SaaS-selskap som selv utvikler all hardware og programvare. Med innovativ mener vi at vi alltid på jakt etter nye og smarte metoder som hjelper kundene våre til å bli enda mer effektive.

Sustainable er en ny kjerneverdi for ABAX og får stor oppmerksomhet når vi utvikler produkter. Vi ønsker å hjelpe kundene våre med å begrense utslipp. I tillegg jobbe vi med interne rutiner som emballasje og at kontorene våre skal bli mer bærekraftige i retning vårt mål mot en C02-nøytralt 2022.

ABAX Misjon

En misjon beskriver det overordnede formålet til organisasjonen eller virksomheten og skal gi svaret på spørsmålet: Hva er hovedmålet til ABAX?

Vi tilbyr bærekraftige løsninger av høy kvalitet som gir deg full oversikt over alle dine verdifulle eiendeler.

ABAX Visjon

Vår visjon er ment til å inspirere og være et langsiktig mål innad i bedriften. 

Vår visjon: Simply connected

Historie

ABAX ble grunnlagt i 2003, men fokuset på kjørebøker startet først i 2009 etter at et samarbeid ble inngått med selskapet ETS (Electronic Tracking System).

I 2011 ble målet satt om å etablere et felles, innovativt miljø for høyteknologi, produktutvikling og salg av sporingsløsninger for både privatkunder så vel som bedrifter. I dag har ABAX inntatt en stødig posisjon som markedsleder i telematikk-industrien ved å utvikle og levere GPS-sporing, elektroniske kjørebøker, systemer for utstyrs- og flåtekontroll, og software for prosjektstyring.

ABAX startet opp i Norge, men har senere ekspandert til de resterende nordiske landene og i Europa. I dag ligger hovedkontoret til ABAX i Larvik, Norge, med virksomheter i Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Polen, England og Belgia. Vi har 350 ansatte fordelt på salg, kundeservice, markedsføring, kvalitet, administrasjon, finans og utvikling.

Med en vekst på 50 prosent i 2015 ble ABAX utnevnt til det raskest voksende telematikkselskapet i Europa av Berg Insight (Berg Insight, 15. september 2016). Veksten er en kombinasjon av organisk vekst, høye salgstall, lønnsom drift og nye oppkjøp. I begynnelsen av 2017 hadde ABAX 200 000 aktive enheter og over 20 000 kunder.

Den 6. juni 2017 skiftet ABAX eiere. Tidligere eier Norvestor Equity AS solgte ABAX Group for 1,8 milliarder NOK til det globale investeringsselskapet Investcorp. 

ABAX eies i dag av Investcorp.
 

ISO-sertifiseringer

Ledelsen i ABAX arbeider aktivt for å bevare og forbedre kvaliteten i hele virksomheten. Ved hjelp av fornøyde ansatte og en gjennomgripende interesse og engasjement for kvalitetsarbeid kan ABAX levere produkter og tjenester som igjen gjør våre kunder fornøyde. For å sikre ønsket om bedre kvalitet på alle forretningsområdene, er selskapet nå sertifisert i henhold til ISO-standardene 9001 (kvalitetsstandard), 14001 (miljøstyring) og 27001 (informasjonssikkerhet).

VÅR KVALITETSPOLITIKK

ABAX skal levere en stabil høy kvalitet til sine kunder, og dermed sikre høy grad av kundetilfredshet. Vi skal oppfylle de kravene som danner grunnlaget for ISO 9001, 14001 og 27001, slik at kundene skal være trygge på at de forholder seg til et seriøst og ansvarlig selskap som tar hensyn til kundenes behov for forutsigbar kvalitet, miljøansvar og sikring av kundedata.

Vårt kvalitetsnivå skal være riktig balansert mellom kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet og kostnader.

Kvalitetsmål for ABAX

ABAX skal ha de mest fornøyde ansatte blant bedrifter i Europa, med > 80 % tilfredshet
Klima-/tilfredshetsundersøkelse finner sted to ganger i året.
ABAX skal ha > 80 % fornøyde kunder
KTI / kundeundersøkelse gjennomføres en gang årlig.

VÅR MILJØPOLITIKK

ISO 14001 tar for seg temaet miljø. I ABAX ønsker vi å bidra til miljøet på en positiv måte. Vi har derfor valgt sertifisering i henhold til denne ISO-standarden som et verktøy i denne forbindelsen. Hos ABAX tar vi hensyn til miljø i alle våre aktiviteter. Vi vil alltid jobbe mot å redusere negativ miljøpåvirkning og endre den i en positiv retning.

Dette får vi til ved å:
Være bevisste på den påvirkningen våre aktiviteter har på miljøet fra produktutvikling, distribusjon, bruk og gjenvinning.
Ha fokus på miljø under utvikling av nye produkter og tjenester.
Holde fokus på miljø når det kommer til logistikk og samarbeidspartnere.
Bevisstgjøre våre kunder om deres klimagassutslipp.
Oppfylle alle juridiske krav.
Overvåke vår miljøpåvirkning og kontinuerlig sette nye mål.

INFORMASJONSSIKERHET

ISO 27001 setter krav for hvordan man skal legge opp et system for å sikre informasjonen i en virksomhet. Vi registrerer og lagrer data på vegne av våre kunder. Dette anses som personlig informasjon  og må behandles i henhold til personvernloven, samt ivaretas på best mulig måte. Ved å overholde denne standarden sikrer vi kontinuerlige og metodiske tiltak på området innen informasjonssikkerhet. I prosessen for å tilpasse oss denne standarden har vi innført en rekke tiltak for å forbedre nivået for informasjonssikkerhet hos ABAX.

Målet med informasjonssikkerhet i ABAX er:
Ingen sikkerhetsbrudd som påvirker personlig data i våre produksjonssystemer
Oppetid i produksjonssystemet på over 99,5%
Vi vil fortsette å forbedre våre prosesser i alle de overnevnte områdene. Dette gjør vi for å forsikre våre kunder om at de forholder seg til en leverandør som ivaretar sine kunders interesser.