Bruker ABAX til mye mer enn kjørebok

Byggmesteren Thomas bruker ABAX langt mer enn å spore yrkesreiser og privatkjøring – med vår minste sporingsenhet, MINI2, kan han spore håndholdt verktøy og utstyr slik at han vet hvor det er til enhver tid.

Oversikt over viktig utstyr 

Med ABAX Access kan man spore alle bedriftens verktøy, maskiner og utstyr. Da byggeplassene ligger spredt blir det mindre kjøring mellom prosjektene enn tidligere. Spesielt når de trenger utstyr de ikke har en av hver, som tilhengere og store sager, sparer de tid ved å sjekke hvor eiendelene befinner seg før de drar ut på oppdrag, oppgir Thomas.

Alltid tilgjengelig på mobilen 

Thomas ble overrasket over hvor enkelt det var å benytte seg av ABAX sine tjenester. Med ABAX har han tilgang til posisjonen til enhetene, rett fra app og mobil, til enhver tid.

Man har mobilen tilgjengelig hele tiden, og da kan man bare fiske den opp av lomma, gå inn på appen og se hvor den enheten man ønsker er.

Thomas Eftang, Byggmester og Takstingeniør Thor Johansen AS

Eget nettverk 

Thomas har sitt eget IoT-nettverk med bare sine enheter som dukker opp i kartet. I tillegg har mange av MINI2-enhetene blitt fanget opp av ABAX store, globale nettverk av enheter ved hjelp av blåtannteknologi, slik at han kan finne igjen utstyr selv om hans egen kjørebok og mobil er langt unna.

Lær om hvordan du kan bli smartere med ABAX globale IoT-nettverk


Anbefaler ABAX til alle i bransjen

Thomas mener at alle typer håndverkere burde benytte seg av ABAX telematikk. 

Det er et godt og enkelt system, og et bra produkt som viser seg å fungere veldig godt!

Thomas Eftang, Byggmester og Takstingeniør Thor Johansen AS

Vil du også spare tid med våre løsninger?

Vi kan hjelpe deg med å finne riktig løsning for å effektivisere det daglige arbeidet

Book en demo