Managing your construction business is easier with ABAX

Visste du at bygg- og anleggsarbeidere bruker 38 timer hvert år på å lete etter verktøy?

Uansett hvor stor eller liten bedriften din er, kan eiendeler som er forlagt eller mistet, koste dere langt større summer enn du aner. Bygge- og anleggsarbeidere bruker i snitt 10 minutter hver dag på å lete etter utstyr. Det blir til sammen 38 tapte arbeidstimer i året!

Henvendelser om manglende verktøy

De mange oppringningene fra arbeidere som etterlyser verktøy, tar mye av arbeidsdagen for formennene.     I de fleste tilfeller vet verken de ansatte eller lederne deres hvor akkurat dét verktøyet befinner seg.
Formannen må ut av kontoret og forlate alt det andre som skal gjøres, for å gå inn på lageret og lete. Ikke bare bruker de tid på å lete, men oftest finner de ikke verktøyet, og da blir det å kjøpe nytt.


Å lete etter maskiner og verktøy har negative følger og medfører produktivitetstap og tap av potensielle inntekter. Et system som til enhver tid holder rede på hvor alle maskiner og alt verktøy befinner seg og på vedlikeholdsstatus for det enkelte utstyret, og som i tillegg har de samme opplysningene for alle kjøretøyene i flåten, hadde vært noe! Det hadde gitt kostnadsbesparelser og mulighet for å fakturere kunden korrekt med alle opplysninger med én gang.

Les mer om verktøysporing

 

Hva er utstyrskontroll?

Hos ABAX tilbyr vi en tjeneste vi kaller utstyrskontroll. ABAX EQ er en lite strømkrevende sporingsenhet med GPS og utskiftbart batteri, egnet for verktøy uten egen strømforsyning, samt en enhet som passer utmerket til maskiner med eget batteri. Enheten er solid og festes enkelt til utstyret. 
For maksimal pålitelighet kobler sporingsenheten seg automatisk over på GSM-posisjonering når GPS-signalene ikke er tilstrekkelige.
Overvåking av utstyr som ikke har egen strømkilde, for eksempel containere, kompressorer, byggtørkere og utstyr på lager. Enheten kan virke i flere år med et internt batteri med lang levetid og en spesiell konfigurasjon som sparer strøm.
Installasjonen er enkel, for enheten festes enten med en magnetbrakett eller monteres fast i et stålbur som festes til utstyret med enveisskruer. 

 

Anleggsleder økte produktiviteten med 33 %

Det britiske selskapet JMC Construction har tatt i bruk alle ABAX' enheter for å optimere driften. Det har absolutt betalt seg. Gjennom overvåking av alle kjøretøyene i selskapet har Jo og teamet hennes fått forsikringspremien ned og produktiviteten opp. JMC Construction har dessuten fått tilbake en varebil som var stjålet, og de kan til enhver tid lokalisere og ha full oversikt over alt av maskiner og verktøy. Dette har gitt 33 % økt produktivitet takket være ABAX.
 

Fordeler for et byggefirma

ABAX' produktportefølje inneholder også maskinvare som kan sende dataene i sanntid. Dermed blir det slutt på den uendelige letingen etter utstyr. Visste du at vi kan spore både motorisert og manuelt utstyr og dermed gi deg full oversikt over alle eiendelene bedriften har?

  • Spar tid og penger på å vite hvor maskiner og verktøy er
  • Verdi logistisk sett ved at du til enhver holder oversikt over maskiner og verktøy på lager og i transitt
  • Få bedre oversikt og kontroll over eiendelene
  • Hendelser/varsler når maskiner og verktøy leveres inn på og hentes fra et definert område innenfor et geofence
  • API for å integrere stedstjenester i eksterne backend-systemer
  • ABAX EQ er lett å installere og har flere alternativer, så du vil alltid finne et som passer deg
  • Unødvendig vedlikehold og skifting av deler som ikke trenger utskifting, er kontraproduktivt og koster penger

 

Book en gratis demo

Vi viser deg hvordan ABAX effektiviserer og støtter deg i det daglige arbeidet.

Book en demo