Men in conteiner

Vi endrer verdiene våre for å holde tritt med veksten

Å ha en sterk kultur basert på klare verdier, er forskjellen mellom det å overleve og det å blomstre som bedrift. ABAX ekspanderer internasjonalt, og våre verdier, oppdrag og visjon må matche målsetningene våre som selskap. Derfor har ABAX besluttet å endre målet, visjonen og verdiene våre for at de skal samsvare med den nye identiteten vår.

En bedrift er som en levende organisme som endrer seg over tid. I den nye strategien vår frem mot 2022 ønsker vi å være tydelige på hva som er kjernen i kulturen og den strategiske retningen vår.

Å skape et felles mål og en felles visjon som er spesifikk for ABAX´ satsing, hjelper virksomheten og organisasjon vår med å utvikle seg og sikre at alle ansatte står samlet.

De etablerte kjerneverdiene er en tydelig strategisk veiviser for alle ansatte – de som danner selve grunnmuren i bedriftskulturen vår.

Metode

Det er blitt jobbet med verdiene gjennom flere workshops avholdt av en prosjektgruppe som består av ansatte med ulik ansiennitet og erfaring fra forskjellige avdelinger i ABAX.

 • Workshopformat 3 x 3 timer
 • Brainstorming basert på inspirasjon fra moodboards samt en kreativ prosess.
 • Topp 3 alternativer for hvert emne
 • Formidle dette til alle ansatte via spørreundersøkelse og podkast
 • Få tilbakemelding, innspill og avslutt
 • Engasjer deg internt

 
Verdier skal leve takt med nåtiden

Å forenkle verdier og definere dem tydelig hjelper de ansatte med å fokusere og utføre handlinger mer konsekvent.

 • Verdisettet vårt definerer bedriftens overbevisning, bringer mennesker sammen og danner et fellesskap.
 • Bedriftens verdisett er ikke bare ord, snarere en guide som sier noe om hvordan folk jobber og hva som forventes av dem.
 • Organisasjonens kjerneverdier påvirker både interne og eksterne forhold.
 • Verdisettet definerer ikke bare hvordan ansatte behandler hverandre, men også hva slags atferd som forventes overfor kunder, partnere og samfunnet.
 •  Verdier er kun nyttige når de kommer til uttrykk i den dagligdagse atferden.


Enthusiastic har historisk sett vært en naturlig verdi hos ABAX som jo er kjent for sitt sosiale og trivelige arbeidsmiljø. Under salgsmøter og intern kommunikasjon har man en positiv holdning til nye ideer.

Innovative er en perfekt beskrivelse på SaaS-selskap som utvikler all maskinvare og programvare selv. Med innovativ mener vi at vi alltid leter etter nye og smarte metoder som hjelper kundene våre med å bli enda mer effektive.

Sustainable er en ny kjerneverdi hos ABAX som får mye oppmerksomhet når vi utvikler produkter. Vi ønsker å hjelpe kundene våre med å begrense miljøutslipp. I tillegg jobber vi med interne rutiner knyttet til emballasje og at kontorene våre skal bli mer bærekraftige frem mot målet om å være en C02-nøytral bedrift i 2022.

ABAX målsetning

En målsetning beskriver organisasjonens overordnede mål og skal gi svar på spørsmålet: Hva er ABAX sin hovedmålsetning?

Vi tilbyr bærekraftige løsninger av høy kvalitet som gir deg en komplett oversikt over de verdifulle eiendelene dine.

ABAX Visjon

Vår visjon skal inspirere og være et langsiktig mål innad i selskapet.
Vår visjon: Simply connected

Våre nye verdier er faktisk ikke nye, de har vært med ABAX en god stund og beskriver det vi driver med, connecting the workspace, perfekt

Sandra Lindberg, Head of Corporate Communication

Hvordan skal de nye verdiene implementeres internt?

- Hver avdeling skal arrangere egne workshops for å definere hva de nye verdiene betyr for den enkelte avdeling i dens daglige virke. Å supplere med personlige mål som samsvarer med de nye verdiene og levere i henhold til selskapets Key Performance Indicators gjør at bedriften vokser og utvikler seg, og kan iblant føre til at de kjerneverdiene som lå til grunn forsterkes, forklarer Lindberg.

Kontakt meg

En av våre ansatte vil kontakte deg på nummerert du oppgir

Ring meg