Seminar1

Vellykket seminar i Bergen for engasjerte kunder!

Tirsdag denne uken holdt undertegnede med hjelp av Mikal Kaada fra vår porteføljeavdeling seminar for våre kunder I Bergen. Det var stort engasjement og mange fikk seg nok en vekker på hvordan regelverket faktisk er!

ABAX sitt sammfunnsoppdrag er å være en problemløser for alle med bil I arbeid. Som et ledd I dette oppdraget, holder vi 3-4 seminar I året for fare kunder. Noen ganger holder vi sammen med både skatteetaten og Datatilsynet, og andre ganger holder vi alt selv. Denne uken var vi I Bergen hvor vi holdt hele seminaret selv for 25-30 av våre kunder.

Det ble etterhvert mange bra diskusjoner og jeg tror de fleste dro vesentlig klokere enn da de kom, det tyder I alle fall tilbakemeldingene på! I Bergen, som alle andre steder vi besøker med vårt seminar, får de fleste seg en vekker på hva man kan bruke yrkesbilen til og ikke. Når regelverket er så åpent for egen tolkning på mange områder, viser det seg at nesten alle våre kunder har sin tolkning på hva som er rett og galt I forhold til bruk av yrkesbil. Derfor setter deltagerne på disse seminarene alltid pris på å høre hva som er skatteetatens syn på regelverket. Nå var det riktignok oss I ABAX som holdt dette seminaret alene, men vi har mange års er faring med hvordan skatteetaten tolker reglene på, både fra felles seminar, men også aktuelle saker som har gått til domstolene.

På disse seminarene går vi også gjennom en del funksjoner I kjøreboken, og det er mye tid og penger å hente på å lære seg en del enkle funksjoner. Nå, som så ofte før. blir det etterspurt funksjoner som allerede ligger I systemet, som brukerne ikke har fått med seg. Så mitt råd er å stille opp på våre seminar og følg med på våre nyhetsbrev hvor du kan få med deg mye nyttig!

Dersom dere ønsker at vi skal komme til ditt område med vårt seminar neste gang, si gjerne ifra til meg på gal@abax.no, så kanskje vi kommer til ditt område neste gang!

Seminarie dokumentasjon Skatt_og_personvern

Vi sees!

\Geir Andre Lie