Portrait photos of Petter Quinsgaard and Bjørn Erik Helgeland

Vårt nye samfunnsoppdrag

Fra 1. januar 2018 er vårt nye samfunnsoppdrag "Solutions Provider for The Connected Workspace

ABAX sitt nye samfunnsoppdrag

ABAX sitt tidligere samfunnsoppdrag «Problemløser for alle med bil i arbeid» ble introdusert i 2009, og har hjulpet selskapet til dets posisjon i dag.

Teknologi forandrer måten verden fungerer på. Dette skjer i økende tempo og påvirker alle deler av arbeidslivet. For ABAX betyr det at vi i større grad må tilby smarte løsninger som gir deg adgang til hele arbeidsplassen din, uavhengig om du befinner deg i bilen, på kontoret eller ute i felt. Fra 2009 til 2018 har selskapet hatt en enorm vekst, og utviklingen av produkter og tjenester har gått raskt. I 2017 ble ABAX Worker lansert, og er et eksempel på en tjeneste som hjelper andre enn kun de som benytter seg av bil i arbeid.

Derfor forandrer vi nå vårt samfunnsoppdrag til:

Solutions Provider for The Connected Workspace.

Slik jobbet vi frem vårt nye samfunnsoppdrag

Prosessen begynte i 2016, og det har vært runder med både kreativt arbeid og gruppearbeid for å komme frem til et nytt samfunnsoppdrag som kan si noe om hele selskapet og bety noe for alle som jobber her.

Et godt samfunnsoppdrag har visse krav:

  • Den definerer selskapets marked
  • Den definerer hva selskapet løser for kundene
  • Den skal vise retning for selskapets utvikling
  • De ansatte skal kjenne seg igjen i den i deres daglig arbeid
  • Eierne kan være sikre på at selskapet jobber mot samme mål

Marked

ABAX sitt marked kan bli definert på flere måter. Geografisk, gjennom kundesegmenter, gjennom industriene kundene våre jobber i, gjennom industrien vi selv er jobber i, og gjennom teknologiene og løsningene vi tilbyr.

Kunder

Siden 2009 har vår misjon vært å løse problemer for våre kunder. Vi skal fortsatt være en problemløser som tilbyr kundene våre de beste løsningene for en mer effektiv arbeidshverdag. Med vårt nye samfunnsoppdrag skal vi fortsette å levere kvalitetsprodukter og -tjenester som hjelper våre kunder til en mer lønnsom hverdag. Vi skal levere med entusiasme slik at også våre kunder er entusiastiske. Og vi skal jobbe for å være i forkant av teknologien slik at vi sikrer at kundene våre alltid har de beste og nyeste løsningene tilgjengelig i deres arbeidshverdag.

With our new Mission Statement we will continue to deliver high quality products and services to help our customers be more profitable every day. We will deliver with enthusiasm to ensure that our customers also are enthusiastic.

And we will always strive to be in the forefront of the technological evolution to make sure our customers have the best and newest solutions available in their everyday work.

Retningslinjer

Noe av det viktigste et selskap kan gjøre er å definere hva man ikke skal drive med. Vår nye Mission Statement skal hjelpe oss å ta de riktige beslutningene.

Ansatte

Vårt nye samfunnsoppdrag skal være gjenkjennelig i de ansattes daglige aktiviteter. Det er viktig at den gir mening til hvorfor vi gjør det vi gjør.

Eiere

De fleste som investerer i og kjøper opp selskaper er veldig bevisst på hva slags selskap de investerer i. Ønsker de å investere i eiendom, landbruk eller teknologi? Vi er en bedrift som befinner oss i feltet Tingenes Internett (IoT – Internet of Things), og potensielle investorer skal kjenne til dette. Derfor må samfunnsoppdraget også snakke til nåværende og potensielle eiere og investorer.

- Petter Quinsgaard, CEO ABAX og Bjørn Erik Helgeland, COO ABAX