Bruce Atle Karlsen, CPO and Morten Strand, CEO

Vår nye bærekraftsrapport er klar

Tidlig i 2020 endret ABAX strategi for å nå målet om å bli CO2 nøytrale i 2022. I sin første bærekraftsrapport kunngjør ABAX at de har blitt karbonnøytrale hele to år tidligere enn planlagt.


ABAX har oppnådd sine første miljømål 

2020 har vært et vellykket år for selskapet, og ABAX har klart å oppfylle flere av sine miljømål før tiden. ABAX hadde som mål å redusere sitt karbonutslipp, samt å gjøre verdikjeden grønnere, og nå ligger de foran skjema. 

Utslippene til selskapet er redusert med imponerende 48%, og resterende utslipp ble kompensert med PAS 2060-sertifiserte prosjekter. ABAX har inngått et samarbeid med WeForest, og finansierte planting av over 100.000 trær i løpet av et år. ABAX er med dette en betydelig bidragsyter til å bekjempe avskoging i Sør-Malawi.


–    ABAX sitt miljøansvar strekker seg lenger enn å bli karbonnøytrale. De har også gjennomgått hele verdikjeden etter sømmene, samt knyttet kontakt med frivillige organisasjoner for å skape en helhetlig og positiv klimaeffekt , sier Taryn Lynne Sumpton, Substainibility Consultant i ABAX.

I løpet av 2020 har ABAX gått over til en helelektrisk bilflåte, dette og betydelig reduksjon i antall reiser har redusert bilflåtens CO2 utslipp med 63% sammenlignet med året før.
 

ABAX Sustainability report

Produktemballasjen produseres CO2 nøytralt 

Den nye rapporten viser arbeidet ABAX har lagt ned i løpet av det siste året for å nå sine miljømål. En av endringene er et redesign av produktemballasjen, som nå produseres CO2-nøytralt. Endringen vil utgjøre en stor forskjell, der målet er å minimere avfall samt bruke bærekraftig materiale til produksjon av boksene.

I tillegg til nytt design av emballasje, har ABAX satt en rekke KPI-er for å etablere en grønnere verdikjede og samarbeider tett med produsenten for å utvikle mer bærekraftige løsninger. ABAX avslører at det er spennende produktnyheter i vente.

Dedikert til bærekraft 

I løpet av det siste året har ABAX løftet sitt samfunnsansvar og satt klimatiltak høyt på agendaen etter at 'bærekraftig' ble en del av selskapets nye verdier. Temaet har etter dette blitt en naturlig del av hele organisasjonen og gjennomsyrer all kommunikasjon intern i selskapet.

2020 var året ABAX opprettet en ESG- og CSR-komité, publiserte sin første offentlige bærekraftsrapport, og begynte å rapportere sine utslipp etter internasjonale standarder, alt med god støtte fra ledelsen.

 

SE RAPPORTEN

 

For mer information 

Bruce Atle Karlsen, Chief Performance Officer ABAX 
Email: atle.karlsen@abax.no
Phone: +47 930 05 747


Taryn Lynne Sumpton, Sustainability Consultant ABAX 
Email: taryn.sumpton@abax.no
Phone: +47 902 56 108