Utsatt for bondefangeri – en historie om engelske svindlere, politi og gravearbeider

Hjemme har vi en gårdsplass hvor vi har vært plaget med at den underliggende leiren kommer opp, og det blir ganske sølete under regnvær og ikke minst under snøsmeltingen. Dette har vi lenge hatt ønske om å få gjort noe med, og valgte å legge ut en forespørsel på http://www.mittanbud.no. Vi ba om tilbud på utgraving av gårdsplass, legging av fiberduk, stenmasse og beleggningsstein.

Vi ble kontaktet av flere selskaper, og mottok noen tilbud. Siden arealet er ganske stort var også prisene tilsvarende. Men vi ønsket å få det gjort, og tok sikte på å sette i gang etter ferien.

Mitt i denne prosessen fikk vi også en reklamelapp i posten fra et selskap som het DW Steinlegging. Min anbefaling til alle som leser dette: Sky dette selskapet som pesten. Jeg hadde ingen erfaring med denne type arbeider fra tidligere, og hadde heller ikke lest om “Asfalt svindlere" som har stått omtalt i media. Jeg tok derfor kontakt med selskapet, og sa at jeg var interessert i et tilbud. Dette var en mandag kveld.

Onsdag samme uken kom det en fra selskapet for å kikke på jobben. Han ga et godt inntrykk, både ut fra fremtoning, bekledning og fagkunnskap. Det ringte ingen varselklokker. Han kom med en antydningsvis pris som var noe under de tilbud jeg hadde fått, men ikke så mye at det var mistenkelig. Jeg ba ham sende meg et skriftlig tilbud, noe han bekreftet at skulle bli gjort.

Fredag samme uke, den 30. april, fikk jeg en telefon fra min kone ca. kl. 11.00. Hun hadde da kommet hjem etter å ha vært på trening, og funnet hele gårdsplassen under oppgraving. Jeg reiste hjem for å se på dette og snakke med de som holdt på der.

Det var DW Steinlegging som da var i gang, og mente at vi hadde vært enige om at jobben skulle gjøres. Jeg sa at så ikke var tilfelle, men at de skulle sende meg et tilbud. Han beklaget dette, og sa at dette måtte være en misforståelse. Nå begynte noen alarmklokker å ringe, men samtidig var vi kommet i et situasjon hvor vi følte oss ganske fanget. Gårdsplassen var gravd opp og ufremkommelig, det var kjøretøy i garasjen som vi ikke fikk ut, og meget usikkert hvor fort vi eventuelt kunne få andre til å gjøre jobben. De antydet at de ville trenge 5 dager på jobben, og ga meg et kontraktsforslag. Jeg valgte ikke å levere noen signert kontrakt, men ga klarsignal for at de kunne fortsette å grave. Jeg skulle lage en detaljert spesifikasjon på jobben som de ville få mandag morgen.

Fire timer etter ringer min kone igjen, med meldingen “Nå er politiet her". Vi bor inntil en ganske trafikert vei, og de som jobbet hadde parkert bilen på fortauet, og sperret dette fullstendig. Dette var årsaken til at politiet kom. Min kone snakket med dem og sa hun var redd vi var i ferd med å bli lurt. Hun hadde mottatt noen advarsler via Twitter. Politiet valgte da å ta identifikasjon fra alle som var der. De sa at vi skulle være forsiktige, siden de kjente igjen registreringsnummeret og hadde dårlige erfaringer med dem fra tidligere. Politiet sa de ikke kunne gjøre noe, men anbefalte oss å ikke betale noe før jobben var helt ferdig.

Nå var varselklokkene blitt ganske øredøvende, og noen røde lys hadde begynt å lyse ganske kraftig. Gårdsplassen var i en sørgelig forfatning, det var fredag kveld og arbeidet var avsluttet for dagen. Dagen etter var 1. mai, og det ble ikke jobbet noe den helgen.

Vi diskuterte hva vi skulle gjøre, og kom frem til at så lenge de bare gravde ut, kunne de ikke gjøre så mye galt. Jeg måtte tidlig avgårde mandag morgen, så jeg laget den spesifikasjonen vi var blitt enige om og la denne på setet i gravemaskinen. Mandagen forløp uten noen nye episoder.

På tirsdag påpekte min kone at det skulle graves til 40 cm. dybde, siden det er dårlig leirgrunn. De hadde startet å jevne ut etter å bare ha gravd 10-15 cm. ned. De svarte med en arogant holdning og kommentarer om at dette var noe de kunne mye bedre enn henne. Senere på dagen fikk min kone en telefon fra Stavdal Utleiesenter AS, som lurte på om det ble jobbet med graving hos oss, noe hun kunne bekrefte. Hun fikk da vite at den gravemaskinen som var hos oss var deres eiendom. Den var blitt leiet på fredagen, og betalt for en dags leie. Maskinen skulle vært returnert fredag kveld. Siden hadde de verken sett noe til maskinen, ytterligere betaling eller de som hadde leid den. De hadde forsøkt å ringe gjentatte ganger, men samtalen ble brutt hver gang. De hadde hatt folk på stedet for å hente maskinen, men hadde valgt å avbryte da de opplevde situasjonen som truende.

Kimingen av alarmklokker var blitt øredøvende, og de røde lysene så kraftige at jeg nesten måtte bruke solbriller.

Da jeg kom hjem ca. kl. 17.00 på tirsdagen var gravemaskinen borte. Stavdal hadde tydeligvis lykkes med å få hentet den. Da sto det to karer i bar overkropp og gravde. De kom med en fargerik historie om at en hydraulikkslange hadde røket, og at maskinen måtte repareres. Det ville imidlertid ikke bli noe stort problem, men det ville ta en dag ekstra siden gravingen måtte gjøres for hånd. Arealet er på totalt 180 kvadratmeter, og det skulle graves ut til 40 cm. dybde, dette gir 72 kubikkmeter masse. At det å gjøre jobben (mesteparten gjensto) for hånd bare ville gi en dags forsinkelse vitner om en ganske imponerende fysikk.

Jeg valgte å avbryte arbeidet der og da. Informerte kort om telefonen fra Stavdal, og var ganske tydelig på at jeg ikke ønsket å ha mer med dem å gjøre. Det resulterte, ikke helt uventet, i en endring i holdning. De forsøkte å fremstå truende og kom med krav om betaling for den jobben som var utført. Det å virke truende på en som er et hode høyere enn deg kan nok oppleves som vanskelig, det gjør ikke saken lettere at vedkommende driver aktivt med kampsport. Når han i tillegg smiler til deg er det et tegn på at forsøket har mislykkes. Jeg ble imidlertid enig med dem i at jeg ville betale noe for det som var gjort, mest for å få saken avsluttet. Jeg hadde ikke penger i huset, så de skulle komme tilbake dagen etter. Jeg ba også om å få faktura på jobben.

Jeg tok da kontakt med et av selskapene som hadde levert tilbud etter min opprinnelige forespørsel på www.mittanbud.no. Selskapet heter Asfalt og Grønt AS, et selskap jeg trygt kan anbefale. Jeg beskrev situasjonen og hendelsesforløpet , og de tok utfordringen på strak arm. Allerede dagen etter var de i gang med arbeidet, og både holdning, fremdrift og utførelse vitnet om seriøsitet på et helt annet nivå.

DW Steinlegging kom ikke tilbake dagen etter, men først på torsdagen. I mellomtiden hadde jeg skaffet meg oversikt over hva de hadde gjort, og det viset seg at de hadde gjort ganske omfattende skader. Skadene omfattet grunnmur, trapp, inngangsparti, dreneringsrenner, strømkabler etc. Det var ganske klart at det å få reparert dette fagmessig ville koste langt mer enn det vi var blitt enige om at jeg skulle betale. Når de da kom for å hente pengene ga jeg beskjed om at de isteden ville motta en faktura på reparasjonen, fratrukket det beløp vi hadde enes om. De virket ikke veldig fornøyd med dette. Her kom det også frem at de ønsket oppgjør uten faktura, og at det skulle være svart arbeid. Dette tiltross for at jeg ved et par tidligere anledninger hadde fått understreket at jeg skulle ha faktura på jobben, og også fått spesifisert at alle priser var inklusive MVA. Jeg ga vennlig beskjed om at det ikke var aktuelt, og ba dem forlate stedet. De reiste, men med en tirade av trusler. De truet med å komme tilbake med 15 mann, og gjøre skade på både person og eiendom. Jeg valgte derfor å gå til politiet og anmelde dem for trusler og skadeverk. Siden har jeg ikke hørt noe mer fra dem, men vi får se utover sommeren. Dersom de skulle dukke opp, håper jeg jeg er hjemme for å kunne ta dem i mot.

I mellomtiden er gårdsplassen nå straks ferdig, og jeg er meget fornøyd med resultatet. For de av dere som ønsker å få gjort denne type arbeid, vil jeg på det sterkeste anbefale å forholde seg til kun norske selskaper, og styre langt unna engelske lykkejegere. Holder dere til i Oslo området vil jeg på det varmeste anbefale Asfalt og Grønt AS.

Les mer her:http://www.glomdalen.no/nyheter/article5089975.ece

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/1.6627860

http://www.op.no/nyheter/article2740727.ece