Morten-Rakke_whictecar.jpg

Ukens spørsmål 3 - Fast arbeidssted

Ifølge ligningens ABC skal man beskatte kjøring hjem – fast arbeidssted dersom bilen er lite egnet til privat bruk. Er bilen egnet til privat bruk, kan man etter standardregelen ikke ta med seg bilen hjem hvis man har et fast arbeidssted. De fleste av våre kunder har mange forskjellige arbeidsplasser i løpet av året og tror derfor at de av den grunn ikke har et fast arbeidssted. Men selv om man har mange arbeidssteder, har de fleste faktisk et fast arbeidssted likevel!

Ukens spørsmål er derfor: hva er definisjonen av fast arbeidssted?

Som hovedregel er det faste arbeidsstedet der hvor du normalt jobber. Men som nevnt, har de fleste av våre kunder mange forskjellige arbeidsplasser uten at noen utpeker seg spesielt. Ifølge Ligningens ABC kan man fastsette hva som er fast arbeidssted ved å følge «to-månedersregelen, to-ukersregelen, fast oppmøtested eller en kombinasjon av disse:

To-måneders regelen

Ifølge to-månedersregelen er fast arbeidssted stedet man tilbringer det meste av arbeidstiden i en tomånedersperiode.  Tomånedersperiodene er januar-februar, mars-april osv.

Det betyr at dersom man f.eks. jobber på en byggeplass 3 dager i uken i januar og februar, mens man er på andre byggeplasser de andre dagene, vil man i løpet av disse to månedene ha jobbet 24 av dagene på samme sted. Går man ut fra at disse to månedene har 21 arbeidsdager vil man da ha tilbragt det meste av arbeidstiden på dette stedet. Det kan også tenkes at det holder å jobbe 2 dager på samme sted i uken. Dersom man jobber alle andre dagene på forskjellige steder, vil man allikevel jobbe mesteparten av tiden der man er 2 dager i uken.

To ukers regelen

To ukers regelen er en tilleggsregel til to-månedersregelen. Den kan gi et fast arbeidssted i tillegg ti leller istedenfor et fast arbeidssted etter tomånedersregelen.

Etter to ukers regelen er fast arbeidssted et sted hvor skatteyter normalt ikke utfører sitt arbeid, men som for skatteyter er det samme i en periode på mer enn to uker. Fro at denne regelen skal komme til anvendelse må arbeidsperioden være sammenhengende. Arbeidsstedet vil da bli fast fra den 11. dagen. Dette betyr, at dersom man jobber et annet sted f.eks. på den 10. dagen i perioden, bil tellingen begynne på nytt. Dette mønsteret kan dog kun brytes en gang før arbeidsstedet blir fast ifølge to-månedersregelen.

Fast oppmøtested

Regelen om fast oppmøtested er også en tilleggsregel til to-måneders regelen. Den kan gi et fast arbeidssted i tillegg til eller istedenfor et fast arbeidssted etter to måneders regelen.

Etter denne regelen er fast arbeidssted et oppmøtested for tildeling av og/eller forberedelse til arbeid når oppmøtestedet er det samme i en periode på mer enn to uker sammenhengende. Er oppmøtestedet overhodet ikke et arbeidssted, ses det helt bort fra oppmøtestedet ved vurderingen av reisen.

Dette innebærer at dersom man møter fast på f.eks. et varelager blir dette et fast arbeidssted dersom dette gjøres mer enn to uker sammenhengende. Dette fordi det vil være endel av arbeidet å hente varer på varelageret.

Om man derimot møter fast på en bensinstasjon e.l., hvor man ikke utfører noen form for arbeid, vil dette ikke bli et fast arbeidssted.

 

Har man etter disse bestemmelsene et fast arbeidssted, må yrkesbilen være lite egnet til privat bruk for at man skal kunne ta med seg bilen hjem. Er den det skal reisen beskattes (3,35 per km i 2014).