Ukens spørsmål

Som fag- og kvalitetssjef for ABAX får jeg daglig henvendelser fra kunder, både om skatteregler og om personvern. I denne bloggen vil jeg hver uke fremover svare på ukens spørsmål.

Ukens spørsmål, som også er det spørsmålet jeg oftest får, er:

Hvor mye får jeg bruke yrkesbilen til privat kjøring?

Det man kan bruke bilen til som er privatkjøring er:

Arbeidsreise:

Dersom man har fast arbeidssted vil reisen mellom hjem og det faste arbeidsstedet som hovedregel være en arbeidsreise. Å komme seg til arbeidsplassen er et privat anliggende. Derfor er arbeidsreisen også privat. Men dersom man kjører en bil som er lite egnet for privat bruk, vil man kunne beskatte reisen hjem – fast arbeidssted med et påslag på lønnen på 3.35 per kjørte kilometer.

Har man en bil som er egnet til privat bruk, skal man ifølge standardregelen ikke bruke bilen til denne reisen.

Sporadisk bruk:

Ifølge Ligningens ABC har man mulighet for å låne yrkesbilen til å f.eks. flytte sitt private innbo:

5.2.1 Sporadisk adgang til privat bruk

Sporadisk adgang til privat bruk, som f.eks. at arbeidstakeren en dag får låne arbeidsgivers bil for å flytte sitt private innbo, skal ikke utløse fordelsbeskatning etter standardregelen. Får adgangen til privat bruk et minstemål av regularitet eller varighet, gjelder standardregelen, f.eks. dersom arbeidstaker bruker arbeidsgivers bil i ferien.

Hvor mange ganger man kan låne bilen sier regelverket ingenting om og beskjedene fra skatteetaten spriker fra 3-6 ganger i året. Det er heller ikke spesifisert avstand, så i teorien kan man kjøre flyttelass fra Lindesnes til Nordkapp og fremdeles være innenfor regelverket.

Det er viktig å merke seg at "får adgangen til privat bruk et minstemål av regularitet eller varighet, gleder standardregelen".

Satt på spissen vil det si at du ikke kan kjøre ved opp på hytta på høsten og så kjøre opp utemøbler på våren. Gjør du dette hver høst og vår, er det plutselig regularitet i kjøringen og man skal derfor beskatte bilen etter standardregelen.

Ifølgeregelverket kan man heller ikke bruke bilen man kjører til daglig, ettersom man har mer enn sporadisk adgang til dette kjøretøyet:

5.2.2 Sporadisk faktisk privat bruk

Har skattyteren mer enn sporadisk adgang til privat bruk, utløses det fordelsbeskatning etter standardregelen selv om den faktiske bruken er sporadisk eller tilfeldig.

Skal man bruke ykresbilen til privat bruk må man altså passe på at det ikke er den bilen man bruker til daglig, og at det ikke forekommer noen form for regularitet i kjøringen.